Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

1 Cronici 2

1. Iata fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,

2. Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad si Aser.

3. Fiii lui Iuda: Er, Onan, Sela; acestia trei i s-au nascut din fata lui Sua, canaanita. Er, intaiul nascut al lui Iuda, era rau inaintea Domnului, care l-a omorat.

4. Tamar, nora lui Iuda, i-a nascut pe Peret si Zerah. Toti fiii lui Iuda au fost cinci.

5. Fiii lui Peret: Hetron si Hamul.

6. Fiii lui Zerah: Zimri, Etan, Heman, Calcol si Dara. De toti: cinci. -

7. Fiii lui Carmi au fost: Acar, care a tulburat pe Israel cand a savarsit o faradelege cu privire la lucrurile care trebuiau nimicite cu desavarsire. -

8. Fiul lui Etan: Azaria.

9. Fiii care s-au nascut lui Hetron au fost Ierahmeel, Ram si Chelubai (Caleb).

10. Ram a nascut pe Aminadab. Aminadab a nascut pe Nahson, domnul fiilor lui Iuda.

11. Nahson a nascut pe Salma. Salma a nascut pe Boaz.

12. Boaz a nascut pe Obed. Obed a nascut pe Isai.

13. Isai a nascut pe Eliab, intaiul lui nascut; pe Abinadab, al doilea; pe Simea, al treilea;

14. pe Netaneel, al patrulea; pe Radai, al cincilea;

15. pe Otem, al saselea; pe David, al saptelea.

16. Surorile lor erau: Teruia si Abigail. Fiii Teruiei au fost: Abisai, Ioab si Asael, trei.

17. Abigail a nascut pe Amasa; tatal lui Amasa a fost Ieter, ismaelitul.

18. Caleb, fiul lui Hetron, a avut copii cu nevasta sa Azuba si cu Ieriot. Iata fiii pe care i-a avut cu Azuba: Ieser, Sobab si Ardon.

19. Azuba a murit; si Caleb a luat pe Efrat, care i-a nascut pe Hur.

20. Hur a nascut pe Uri, si Uri a nascut pe Betaleel. -

21. In urma, Hetron a intrat la fiica lui Machir, tatal lui Galaad, si avea saizeci de ani cand a luat-o; ea i-a nascut pe Segub.

22. Segub a nascut pe Iair, care a avut douazeci si trei de cetati in tara Galaadului.

23. Ghesuritii si sirienii le-au luat targurile lui Iair cu Chenatul si cetatile care tineau de el: saizeci de cetati. Toti acestia erau fiii lui Machir, tatal lui Galaad.

24. Dupa moartea lui Hetron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Hetron, i-a nascut pe Ashur, tatal lui Tecoa.

25. Fiii lui Ierahmeel, intaiul nascut al lui Hetron, au fost: Ram, intaiul nascut, Buna, Oren si Otem, nascuti din Ahia.

26. Ierahmeel a avut o alta nevasta, numita Atara, care a fost mama lui Onam. -

27. Fiii lui Ram, intaiul nascut al lui Ierahmeel, au fost: Maat, Iamin si Echer. -

28. Fiii lui Onam au fost Samai si Iada. Fiii lui Samai: Nadab si Abisur.

29. Numele nevestei lui Abisur era Abihail, si ea i-a nascut pe Ahban si Molid.

30. Fiii lui Nadab: Seled si Apaim. Seled a murit fara fii.

31. Fiul lui Apaim: Isei. Fiul lui Isei: Sesan. Fiul lui Sesan: Ahlai.

32. Fiii lui Iada, fratele lui Samai: Ieter si Ionatan. Ieter a murit fara fii.

33. Fiii lui Ionatan: Pelet si Zaza. - Acestia sunt fiii lui Ierahmeel. -

34. Sesan n-a avut fii, dar a avut fete. Sesan avea un rob egiptean, numit Iarha.

35. Si Sesan a dat pe fiica sa de nevasta robului sau Iarha; ea i-a nascut pe Atai.

36. Atai a nascut pe Natan; Natan a nascut pe Zabad;

37. Zabad a nascut pe Eflal; Eflal a nascut pe Obed;

38. Obed a nascut pe Iehu; Iehu a nascut pe Azaria;

39. Azaria a nascut pe Halet; Halet a nascut pe Elasa.

40. Elasa a nascut pe Sismai; Sismai a nascut pe Salum;

41. Salum a nascut pe Iecamia; Iecamia a nascut pe Elisama.

42. Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Mesa, intaiul sau nascut, care a fost tatal lui Zif, si fiii lui Maresa, tatal lui Hebron.

43. Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem si Sema.

44. Sema a nascut pe Raham, tatal lui Iorcheam. Rechem a nascut pe Samai.

45. Fiul lui Samai: Maon; si Maon, tatal lui Bet-Tur.

46. Efa, tiitoarea lui Caleb, a nascut pe Haran, Mota si Gazez. Haran a nascut pe Gazez.

47. Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Ghesan, Pelet, Efa si Saaf.

48. Maaca, tiitoarea lui Caleb, a nascut pe Seber si Tirhana.

49. Ea a mai nascut pe Saaf, tatal lui Madmana, si pe Seva, tatal lui Macbena si tatal lui Ghibeea. Fata lui Caleb era Acsa.

50. Acestia au fost fiii lui Caleb: Sobal, fiul lui Hur, intaiul nascut al Efratei si tatal lui Chiriat-Iearim;

51. Salma, tatal lui Betleem; Haref, tatal lui Bet-Gader.

52. Fiii lui Sobal, tatal lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Hati-Hamenuhot.

53. Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: ietritii, putitii, sumatitii si misraitii; din aceste familii au iesit toreatitii si estaolitii.

54. Fiii lui Salma: Betleem si netofatitii, Atrot-Bet-Ioab, Hati-Hamanahti, toreitii;

55. si familiile carturarilor care locuiau la Iaebet, tireatitii, simeatitii si sucatitii. Acestia sunt chenitii, iesiti din Hamat, tatal casei lui Recab.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***