Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul:

123
Capitolul precedent

2 Tesaloniceni 3

1. Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie proslăvit, cum este la voi,

2. şi să fim izbăviţi de oamenii nechibzuiţi şi răi; căci nu toţi au credinţa.

3. Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.

4. Cu privire la voi, avem încredere în Domnul că faceţi şi veţi face ce vă poruncim.

5. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos!

6. În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să vă depărtaţi de orice frate care trăieşte în neorânduială, şi nu după învăţăturile pe care le-aţi primit de la noi.

7. Voi înşivă ştiţi ce trebuie să faceţi ca să ne urmaţi; căci noi n-am trăit în neorânduială între voi.

8. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui; ci, lucrând şi ostenindu-ne, am muncit zi şi noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi.

9. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înşine o pildă vrednică de urmat.

10. Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit: "Cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce."

11. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se ţin de nimicuri.

12. Îndemnăm pe oamenii aceştia şi-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-şi mănânce pâinea lucrând în linişte.

13. Voi, fraţilor, să nu osteniţi în facerea binelui.

14. Şi, dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnaţi-vi-l şi să n-aveţi niciun fel de legături cu el, ca să-i fie ruşine.

15. Să nu-l socotiţi ca pe un vrăjmaş, ci să-l mustraţi ca pe un frate.

16. Însuşi Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toţi!

17. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea: Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă; aşa scriu eu.

18. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.

Capitolul precedent
pixel
***