Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

1 Imparati (1 Regi) 21

1. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat: Nabot din Izreel avea o vie la Izreel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei.

2. Şi Ahab a vorbit astfel lui Nabot: "Dă-mi mie via ta, să fac din ea o grădină de verdeţuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îţi voi da o vie mai bună sau, dacă-ţi vine mai bine, îţi voi plăti preţul ei în argint."

3. Dar Nabot a răspuns lui Ahab: "Să mă ferească Domnul să-ţi dau moştenirea părinţilor mei!"

4. Ahab a intrat în casă, trist şi mâniat, din pricina cuvintelor pe care i le spusese Nabot din Izreel: "Nu-ţi voi da moştenirea părinţilor mei!" Şi s-a culcat pe pat, şi-a întors faţa şi n-a mâncat nimic.

5. Nevasta sa, Izabela, a venit la el şi i-a zis: "Pentru ce îţi este tristă inima şi nu mănânci?"

6. El i-a răspuns: "Am vorbit cu Nabot din Izreel şi i-am zis: "Dă-mi via ta pe preţ de argint; sau, dacă vrei, îţi voi da o altă vie în locul ei." Dar el a zis: "Nu pot să-ţi dau via mea!"

7. Atunci Izabela, nevasta lui, i-a zis: "Oare nu domneşti tu acum peste Israel? Scoală-te, ia şi mănâncă şi fii cu inima veselă, căci eu îţi voi da via lui Nabot din Izreel!"

8. Şi ea a scris nişte scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetluit cu pecetea lui Ahab şi le-a trimis bătrânilor şi dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui.

9. Iată ce a scris în aceste scrisori: "Vestiţi un post; puneţi pe Nabot în fruntea poporului

10. şi puneţi-i în faţă doi oameni de nimic, care să mărturisească astfel împotriva lui: "Tu ai blestemat pe Dumnezeu şi pe împăratul!" Apoi scoateţi-l afară, împroşcaţi-l cu pietre, şi să moară."

11. Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii şi dregătorii care locuiau în cetate au făcut cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe care li le trimisese ea.

12. Au vestit un post şi au pus pe Nabot în fruntea poporului.

13. Cei doi oameni de nimic au venit şi s-au aşezat în faţa lui; şi aceşti oameni răi au mărturisit aşa înaintea poporului, împotriva lui Nabot: "Nabot a blestemat pe Dumnezeu şi pe împăratul!" Apoi l-au scos afară din cetate, l-au împroşcat cu pietre, şi a murit.

14. Şi au trimis să spună Izabelei: "Nabot a fost împroşcat cu pietre, şi a murit."

15. Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroşcat cu pietre şi că murise, a zis lui Ahab: "Scoală-te şi ia în stăpânire via lui Nabot din Izreel, care n-a vrut să ţi-o dea pe preţ de argint; căci Nabot nu mai trăieşte, a murit."

16. Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se coboare la via lui Nabot din Izreel ca s-o ia în stăpânire.

17. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie, tişbitul, astfel:

18. "Scoală-te şi coboară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel, la Samaria; iată-l este în via lui Nabot, unde s-a coborât s-o ia în stăpânire.

19. Să-i spui: "Aşa vorbeşte Domnul: "Nu eşti tu un ucigaş şi un hoţ?" Şi să-i mai spui: "Aşa vorbeşte Domnul: "Chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii şi sângele tău."

20. Ahab a zis lui Ilie: "M-ai găsit, vrăjmaşule?" Şi el a răspuns: "Te-am găsit, pentru că te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea Domnului.

21. Iată ce zice Domnul: "Voi aduce nenorocirea peste tine; te voi mătura, voi nimici pe oricine este al lui Ahab, fie rob, fie slobod în Israel,

22. şi voi face casei tale cum am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, şi casei lui Baeşa, fiul lui Ahia, pentru că M-ai mâniat şi ai făcut pe Israel să păcătuiască."

23. Domnul a vorbit şi despre Izabela şi a zis: "Câinii vor mânca pe Izabela lângă întăritura Izreelului.

24. Cine va muri în cetate din casa lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului."

25. N-a fost nimeni care să se fi vândut, pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului, ca Ahab, pe care nevasta sa, Izabela, îl aţâţa la aceasta.

26. El a lucrat în chipul cel mai urâcios, mergând după idoli, cum făceau amoriţii, pe care-i izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.

27. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab şi-a rupt hainele, şi-a pus un sac pe trup şi a postit: se culca cu sacul acesta şi mergea încet.

28. Şi cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie, tişbitul, astfel:

29. "Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea Mea? Pentru că s-a smerit înaintea Mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieţii lui; ci în timpul vieţii fiului său voi aduce nenorocirea casei lui!"

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***