Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Psalmii 97

1. Domnul împărăţeşte: să se înveselească pământul şi să se bucure ostroavele cele multe!

2. Norii şi negura Îl înconjoară, dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Său de domnie.

3. Înaintea Lui merge focul şi arde de jur împrejur pe potrivnicii Lui.

4. Fulgerele Lui luminează lumea, pământul Îl vede şi se cutremură.

5. Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ.

6. Cerurile vestesc dreptatea Lui, şi toate popoarele văd slava Lui.

7. Sunt ruşinaţi toţi cei ce slujesc icoanelor şi care se fălesc cu idolii: toţi dumnezeii se închină înaintea Lui.

8. Sionul aude lucrul acesta şi se bucură; se înveselesc fiicele lui Iuda de judecăţile Tale, Doamne!

9. Căci Tu, Doamne, Tu eşti Cel Preaînalt peste tot pământul, Tu eşti preaînălţat mai presus de toţi dumnezeii.

10. Urâţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul! El păzeşte sufletele credincioşilor Lui şi-i izbăveşte din mâna celor răi.

11. Lumina este semănată pentru cel neprihănit, şi bucuria, pentru cei cu inima curată.

12. Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul şi măriţi prin laudele voastre sfinţenia Lui!

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***