Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Psalmii 75

1. (Către mai marele cântăreţilor. "Nu nimici." Un psalm al lui Asaf. O cântare.) Te lăudăm, Dumnezeule, Te lăudăm; noi, care chemăm Numele Tău, vestim minunile Tale!

2. "Atunci când va veni vremea hotărâtă", zice Domnul, "voi judeca fără părtinire.

3. Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui: căci Eu îi întăresc stâlpii." (Oprire)

4. Eu zic celor ce se fălesc: "Nu vă făliţi!", şi celor răi: "Nu ridicaţi capul sus!"

5. Nu vă ridicaţi capul aşa de sus, nu vorbiţi cu atâta trufie!

6. Căci nici de la Răsărit, nici de la Apus, nici din pustiu nu vine înălţarea.

7. Ci Dumnezeu este Cel ce judecă: El coboară pe unul, şi înalţă pe altul.

8. În mâna Domnului este un potir, în care fierbe un vin plin de amestecătură. Când îl varsă, toţi cei răi de pe pământ sug, îl sorb şi-l beau până în fund!

9. Eu însă voi vesti pururi aceste lucruri; voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov.

10. Şi voi doborî toate puterile celor răi: puterile celui neprihănit însă se vor înălţa.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***