Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Psalmii 50

1. (Un psalm al lui Asaf.) Dumnezeu, da, Dumnezeu Domnul vorbeşte şi cheamă pământul, de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui.

2. Din Sion, care este întruparea frumuseţii desăvârşite, de acolo străluceşte Dumnezeu.

3. Dumnezeul nostru vine şi nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor, şi împrejurul Lui o furtună puternică.

4. El strigă spre ceruri sus şi spre pământ, ca să judece pe poporul Său:

5. "Strângeţi-Mi pe credincioşii Mei, care au făcut legământ cu Mine prin jertfă!" -

6. Atunci cerurile vor vesti dreptatea Lui, căci Dumnezeu este Cel ce judecă. - (Oprire)

7. Ascultă, poporul Meu, şi voi vorbi; ascultă, Israele, şi te voi înştiinţa. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău.

8. Nu pentru jertfele tale te mustru: căci arderile tale de tot sunt necurmat înaintea Mea.

9. Nu voi lua tauri din casa ta, nici ţapi din staulele tale.

10. Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor.

11. Eu cunosc toate păsările de pe munţi, şi tot ce se mişcă pe câmp este al Meu.

12. Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie, căci a Mea este lumea şi tot ce cuprinde ea.

13. Oare mănânc Eu carnea taurilor? Oare beau Eu sângele ţapilor?

14. Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri şi împlineşte-ţi juruinţele făcute Celui Preaînalt.

15. Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!

16. Dumnezeu zice însă celui rău: "Ce tot înşiri tu legile Mele şi ai în gură legământul Meu,

17. când tu urăşti mustrările şi arunci cuvintele Mele înapoia ta?

18. Dacă vezi un hoţ, te uneşti cu el, şi te însoţeşti cu preacurvarii.

19. Dai drumul gurii la rău, şi limba ta urzeşte vicleşuguri.

20. Stai şi vorbeşti împotriva fratelui tău, cleveteşti pe fiul mamei tale.

21. Iată ce ai făcut, şi Eu am tăcut. Ţi-ai închipuit că Eu sunt ca tine. Dar te voi mustra şi îţi voi pune totul sub ochi!

22. Luaţi seama, dar, voi care uitaţi pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâşii, şi să nu fie nimeni să vă scape.

23. Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu."

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***