Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Psalmii 135

1. Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi Numele Domnului, lăudaţi-L, robi ai Domnului,

2. care staţi în Casa Domnului, în curţile Casei Dumnezeului nostru!

3. Lăudaţi pe Domnul, căci Domnul este bun; cântaţi Numele Lui, căci este binevoitor.

4. Căci Domnul Şi-a ales pe Iacov, pe Israel, ca să fie al Lui.

5. Ştiu că Domnul este mare şi că Domnul nostru este mai presus de toţi dumnezeii.

6. Domnul face tot ce vrea în ceruri şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile.

7. El ridică norii de la marginile pământului, dă naştere la fulgere şi ploaie şi scoate vântul din cămările lui.

8. El a lovit pe întâii născuţi ai Egiptului, de la oameni până la dobitoace.

9. A trimis semne şi minuni în mijlocul tău, Egiptule: împotriva lui faraon şi împotriva tuturor slujitorilor lui.

10. A lovit multe neamuri şi a ucis împăraţi puternici:

11. pe Sihon, împăratul amoriţilor, pe Og, împăratul Basanului, şi pe toţi împăraţii Canaanului;

12. şi le-a dat ţara de moştenire, de moştenire poporului Său, Israel.

13. Doamne, Numele Tău rămâne pe vecie; Doamne, pomenirea Ta ţine din neam în neam,

14. căci Domnul va judeca pe poporul Său, şi va avea milă de robii Săi.

15. Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucrare făcută de mâinile oamenilor.

16. Au gură, şi nu vorbesc, au ochi, şi nu văd,

17. au urechi, şi totuşi n-aud, da, n-au suflare în gură.

18. Ca ei sunt cei ce-i fac, toţi cei ce se încred în ei.

19. Casa lui Israel, binecuvântaţi pe Domnul! Casa lui Aaron, binecuvântaţi pe Domnul!

20. Casa lui Levi, binecuvântaţi pe Domnul! Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi pe Domnul!

21. Domnul să fie binecuvântat din Sion, El, care locuieşte în Ierusalim! Lăudaţi pe Domnul!

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***