Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Psalmii 118

1. Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, "căci în veac ţine îndurarea Lui!"

2. Să zică Israel: "Căci în veac ţine îndurarea Lui!"

3. Casa lui Aaron să zică: "Căci în veac ţine îndurarea Lui!"

4. Cei ce se tem de Domnul să zică: "Căci în veac ţine îndurarea Lui!"

5. În mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul: Domnul m-a ascultat şi m-a scos la larg.

6. Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni?

7. Domnul este ajutorul meu, şi mă bucur când îmi văd împlinită dorinţa faţă de vrăjmaşii mei.

8. Mai bine este să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în om;

9. mai bine să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în cei mari.

10. Toate neamurile mă înconjurau: în Numele Domnului le tai în bucăţi.

11. Mă înconjurau, m-au împresurat: dar în Numele Domnului le tai în bucăţi.

12. M-au înconjurat ca nişte albine; se sting ca un foc de spini: în Numele Domnului le tai în bucăţi.

13. Tu mă împingeai, ca să mă faci să cad, dar Domnul m-a ajutat.

14. Domnul este tăria mea şi pricina laudelor mele; El m-a mântuit.

15. Strigăte de biruinţă şi de mântuire se înalţă în corturile celor neprihăniţi: dreapta Domnului câştigă biruinţa!

16. Dreapta Domnului se înalţă; dreapta Domnului câştigă biruinţa!

17. Nu voi muri, ci voi trăi şi voi povesti lucrările Domnului.

18. Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morţii.

19. Deschideţi-mi porţile neprihănirii, ca să intru şi să laud pe Domnul.

20. Iată poarta Domnului: pe ea intră cei neprihăniţi.

21. Te laud, pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit.

22. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii.

23. Domnul a făcut lucrul acesta şi este o minunăţie înaintea ochilor noştri.

24. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm şi să ne înveselim în ea!

25. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!

26. Binecuvântat să fie cel ce vine în Numele Domnului! Vă binecuvântăm din Casa Domnului.

27. Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. Legaţi cu funii vita pentru jertfă şi aduceţi-o până la coarnele altarului!

28. Tu eşti Dumnezeul meu, şi eu Te voi lăuda; Dumnezeule, Te voi preamări.

29. Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***