Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Psalmii 111

1. Lăudaţi pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărăşia oamenilor fără prihană şi în adunare.

2. Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toţi cei ce le iubesc.

3. Strălucire şi măreţie este lucrarea Lui, şi dreptatea Lui ţine în veci.

4. El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este îndurător şi milostiv.

5. El a dat hrană celor ce se tem de El; El Îşi aduce pururi aminte de legământul Lui.

6. El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moştenirea neamurilor.

7. Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie şi dreptate; toate poruncile Lui sunt adevărate,

8. întărite pentru veşnicie, făcute cu credincioşie şi neprihănire.

9. A trimis poporului Său izbăvirea, a aşezat legământul Său în veci; Numele Lui este sfânt şi înfricoşat.

10. Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***