Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Pildele sau Proverbele lui Solomon 22

1. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul. -

2. Bogatul şi săracul se întâlnesc: Domnul i-a făcut şi pe unul şi pe altul.

3. Omul chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde, dar cei proşti merg înainte şi sunt pedepsiţi. -

4. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa. -

5. Spini şi curse sunt pe calea omului stricat: cel ce-şi păzeşte sufletul se depărtează de ele. -

6. Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. -

7. Bogatul stăpâneşte peste cei săraci, şi cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. -

8. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera, şi nuiaua nelegiuirii lui este gata. -

9. Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui. -

10. Izgoneşte pe batjocoritor, şi cearta se va sfârşi, neînţelegerile şi ocările vor înceta. -

11. Cine iubeşte curăţia inimii şi are bunăvoinţa pe buze, este prieten cu împăratul. -

12. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are ştiinţă, dar înfruntă cuvintele celui stricat. -

13. Leneşul zice: "Afară este un leu, care m-ar putea ucide pe uliţă!" -

14. Gura curvelor este o groapă adâncă; pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. -

15. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el. -

16. Cine asupreşte pe sărac ca să-şi mărească avuţia, va trebui să dea şi el altuia mai bogat şi va duce lipsă. -

17. Pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor, şi ia învăţătura mea în inimă. -

18. Căci este bine să le păstrezi înăuntrul tău şi să-ţi fie toate deodată pe buze. -

19. Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul, vreau să te învăţ eu astăzi, da, pe tine. -

20. N-am aşternut eu oare în scris pentru tine sfaturi şi cugetări,

21. ca să te învăţ lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? -

22. Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, şi nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă!

23. Căci Domnul le va apăra pricina lor şi va despuia viaţa celor ce-i despoaie. -

24. Nu te împrieteni cu omul mânios şi nu te însoţi cu omul iute la mânie,

25. ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet. -

26. Nu fi printre cei ce pun chezăşii, printre cei ce dau zălog pentru datorii.

27. Căci dacă n-ai cu ce să plăteşti, pentru ce ai voi să ţi se ia patul de sub tine? -

28. Nu muta hotarul cel vechi, pe care l-au aşezat părinţii tăi. -

29. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împăraţi, nu lângă oamenii de rând.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***