Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Pildele sau Proverbele lui Solomon 20

1. Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept. -

2. Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu, cine îl supără, păcătuieşte împotriva sa însuşi. -

3. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. -

4. Toamna, leneşul nu ară; la secerat, ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic! -

5. Sfaturile în inima omului sunt ca nişte ape adânci, dar omul priceput ştie să scoată din ele. -

6. Mulţi oameni îşi trâmbiţează bunătatea; dar cine poate găsi un om credincios? -

7. Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el! -

8. Împăratul, care şade pe scaunul de domnie al dreptăţii, risipeşte orice rău cu privirea lui. -

9. Cine poate zice: "Mi-am curăţat inima, sunt curat de păcatul meu"? -

10. Două feluri de greutăţi şi două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. -

11. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană. -

12. Urechea care aude şi ochiul care vede, şi pe una şi pe celălalt, Domnul le-a făcut. -

13. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac; deschide ochii şi te vei sătura de pâine. -

14. "Rău! Rău!" zice cumpărătorul, şi plecând, se fericeşte. -

15. Este aur şi sunt multe mărgăritare; dar buzele înţelepte sunt un lucru scump. -

16. Ia-i haina, căci s-a pus chezaş pentru altul; şi ţine-l zălog pentru alţii. -

17. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriş. -

18. Planurile se pun la cale prin sfat! Fă războiul cu chibzuinţă. -

19. Cine umblă cu bârfe dă pe faţă lucrurile ascunse; şi cu cel ce nu-şi poate ţine gura să nu te amesteci. -

20. Dacă cineva blestemă pe tatăl său şi pe mama sa, i se va stinge lumina în mijlocul întunericului. -

21. O moştenire repede câştigată de la început, nu va fi binecuvântată la sfârşit. -

22. Nu zice: "Îi voi întoarce eu răul!" Nădăjduieşte în Domnul, şi El te va ajuta. -

23. Domnul urăşte două feluri de greutăţi, şi cântarul mincinos nu este un lucru bun. -

24. Domnul îndreaptă paşii omului, dar ce înţelege omul din calea sa?

25. Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduinţă sfântă, şi abia după ce a făcut juruinţa să se gândească. -

26. Un împărat înţelept vântură pe cei răi şi trece cu roata peste ei. -

27. Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. -

28. Bunătatea şi credincioşia păzesc pe împărat, şi el îşi întăreşte scaunul de domnie prin bunătate. -

29. Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. -

30. Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile şi vânătăile până la rană. -

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***