Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Pildele sau Proverbele lui Solomon 17

1. Mai bine o bucată de pâine uscată, cu pace, decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă! -

2. Un argat cu minte stăpâneşte peste fiul care face ruşine şi va împărţi moştenirea cu fraţii lui.

3. Tigaia lămureşte argintul, şi cuptorul lămureşte aurul; dar Cel ce încearcă inimile este Domnul. -

4. Cel rău ascultă cu luare aminte la buza nelegiuită, şi mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. -

5. Cine îşi bate joc de sărac, îşi bate joc de Cel ce l-a făcut; cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. -

6. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor, şi părinţii sunt slava copiilor lor. -

7. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun; cu cât mai puţin cuvintele mincinoase în gura unui om de viţă aleasă! -

8. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc: oriîncotro se întorc, izbândesc. -

9. Cine acoperă o greşeală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. -

10. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput, decât o sută de lovituri pe cel nebun. -

11. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. -

12. Mai bine să întâlneşti o ursoaică jefuită de puii ei, decât un nebun în timpul nebuniei lui. -

13. Celui ce întoarce rău pentru bine, nu-i va părăsi răul casa. -

14. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape; de aceea, curmă cearta înainte de a se înteţi. -

15. Cel ce iartă pe vinovat şi osândeşte pe cel nevinovat, sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. -

16. La ce slujeşte argintul în mâna nebunului? Să cumpere înţelepciunea?… Dar n-are minte. -

17. Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate. -

18. Omul fără minte dă chezăşie, se pune chezaş pentru aproapele său. -

19. Cine iubeşte certurile iubeşte păcatul, şi cine-şi zideşte poarta prea înaltă, îşi caută pieirea. -

20. Cel cu inimă prefăcută nu găseşte fericirea, şi cel cu limba stricată cade în nenorocire. -

21. Cine dă naştere unui nebun va avea întristare, şi tatăl unui nebun nu poate să se bucure. -

22. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. -

23. Cel rău primeşte daruri pe ascuns ca să sucească şi căile dreptăţii. -

24. Înţelepciunea este în faţa omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. -

25. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său şi amărăciune celei ce l-a născut. -

26. Nu este bine să osândeşti pe cel neprihănit la o gloabă, nici să loveşti pe cei de neam ales din pricina neprihănirii lor. -

27. Cine îşi înfrânează vorbele, cunoaşte ştiinţa, şi cine are duhul potolit este un om priceput. -

28. Chiar şi un prost ar trece de înţelept dacă ar tăcea, şi de priceput dacă şi-ar ţine gura. -

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***