Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Pildele sau Proverbele lui Solomon 15

1. Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia.

2. Limba înţelepţilor dă ştiinţă plăcută, dar gura nesocotiţilor împroaşcă nebunie. -

3. Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi şi pe cei buni. -

4. Limba dulce este un pom de viaţă, dar limba stricată zdrobeşte sufletul. -

5. Nesocotitul dispreţuieşte învăţătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înţelept. -

6. În casa celui neprihănit este mare belşug, dar în câştigurile celui rău este tulburare. -

7. Buzele înţelepţilor seamănă ştiinţa, dar inima celor nesocotiţi este stricată. -

8. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană Îi este plăcută. -

9. Calea celui rău este urâtă Domnului, dar El iubeşte pe cel ce umblă după neprihănire. -

10. Cine părăseşte cărarea este aspru pedepsit, şi cine urăşte mustrarea va muri. -

11. Locuinţa morţilor şi Adâncul sunt cunoscute Domnului, cu cât mai mult inimile oamenilor! -

12. Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înţelepţi. -

13. O inimă veselă înseninează faţa; dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. -

14. Inima celor pricepuţi caută ştiinţa, dar gura nesocotiţilor găseşte plăcere în nebunie. -

15. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat. -

16. Mai bine puţin, cu frică de Domnul, decât o mare bogăţie, cu tulburare! -

17. Mai bine un prânz de verdeţuri şi dragoste, decât un bou îngrăşat şi ură. -

18. Un om iute la mânie stârneşte certuri, dar cine este încet la mânie potoleşte neînţelegerile.

19. Drumul leneşului este ca un hăţiş de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită. -

20. Un fiu înţelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit dispreţuieşte pe mama sa. -

21. Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte, dar un om priceput merge pe drumul cel drept. -

22. Planurile nu izbutesc, când lipseşte o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulţi sfetnici."

23. Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui, şi ce bună este o vorbă spusă la vreme potrivită! -

24. Pentru cel înţelept, cărarea vieţii duce în sus, ca să-l abată de la Locuinţa morţilor, care este jos. -

25. Domnul surpă casa celor mândri, dar întăreşte hotarele văduvei. -

26. Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea Lui. -

27. Cel lacom de câştig îşi tulbură casa, dar cel ce urăşte mita va trăi. -

28. Inima celui neprihănit se gândeşte ce să răspundă, dar gura celor răi împroaşcă răutăţi. -

29. Domnul Se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniţi. -

30. O privire prietenoasă înveseleşte inima, o veste bună întăreşte oasele. -

31. Urechea care ia aminte la învăţăturile care duc la viaţă locuieşte în mijlocul înţelepţilor. -

32. Cel ce leapădă certarea îşi dispreţuieşte sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. -

33. Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii, şi smerenia merge înaintea slavei. -

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***