Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Matei 15

1. Atunci nişte farisei şi nişte cărturari din Ierusalim au venit la Isus şi I-au zis:

2. "Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina bătrânilor? Căci nu-şi spală mâinile când mănâncă."

3. Drept răspuns, El le-a zis: "Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre?

4. Căci Dumnezeu a zis: "Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta" şi: "Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreşit cu moartea."

5. Dar voi ziceţi: "Cine va zice tatălui său sau mamei sale: "Ori cu ce te-aş putea ajuta l-am închinat lui Dumnezeu"

6. nu mai este ţinut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Şi aţi desfiinţat astfel Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre.

7. Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, când a zis:

8. "Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.

9. Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti."

10. Isus a chemat mulţimea la Sine şi a zis: "Ascultaţi şi înţelegeţi:

11. Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om."

12. Atunci ucenicii Lui s-au apropiat şi I-au zis: "Ştii că fariseii au găsit pricină de poticnire în cuvintele pe care le-au auzit?"

13. Drept răspuns, El le-a zis: "Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină.

14. Lăsaţi-i: sunt nişte călăuze oarbe; şi când un orb călăuzeşte pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă."

15. Petru a luat cuvântul şi I-a zis: "Desluşeşte-ne pilda aceasta."

16. Isus a zis: "Şi voi tot fără pricepere sunteţi?

17. Nu înţelegeţi că orice intră în gură merge în pântece şi apoi este aruncat afară în hazna?

18. Dar, ce iese din gură vine din inimă, şi aceea spurcă pe om.

19. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele.

20. Iată lucrurile care spurcă pe om; dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om."

21. Isus, după ce a plecat de acolo, S-a dus în părţile Tirului şi ale Sidonului.

22. Şi iată că o femeie canaanită a venit din ţinuturile acelea şi a început să strige către El: "Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac."

23. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Şi ucenicii Lui s-au apropiat şi L-au rugat stăruitor: "Dă-i drumul, căci strigă după noi."

24. Drept răspuns, El a zis: "Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel."

25. Dar ea a venit şi I s-a închinat, zicând: "Doamne, ajută-mi!"

26. Drept răspuns, El i-a zis: "Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei!"

27. "Da, Doamne", a zis ea, "dar şi căţeii mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor."

28. Atunci Isus i-a zis: "O, femeie, mare este credinţa Ta; facă-ţi-se cum voieşti." Şi fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela.

29. Isus a plecat din locurile acelea şi a venit lângă Marea Galileii. S-a suit pe munte şi a şezut jos acolo.

30. Atunci au venit la El multe noroade, având cu ele şchiopi, orbi, muţi, ciungi şi mulţi alţi bolnavi. I-au pus la picioarele Lui, şi El i-a tămăduit;

31. aşa că noroadele se mirau, când au văzut că muţii vorbesc, ciungii se însănătoşesc, şchiopii umblă, şi orbii văd; şi slăveau pe Dumnezeul lui Israel.

32. Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: "Mi-este milă de gloata aceasta; căci iată că de trei zile aşteaptă lângă Mine şi n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leşine de foame pe drum."

33. Ucenicii I-au zis: "De unde să luăm în pustiul acesta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată?"

34. "Câte pâini aveţi?", i-a întrebat Isus. "Şapte", I-au răspuns ei, "şi puţini peştişori".

35. Atunci Isus a poruncit norodului să şadă pe pământ.

36. A luat cele şapte pâini şi peştişorii şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt şi a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărţit norodului.

37. Au mâncat toţi şi s-au săturat; şi s-au ridicat şapte coşniţe pline cu rămăşiţele de firimituri.

38. Cei ce mâncaseră erau patru mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii.

39. În urmă Isus a dat drumul noroadelor, S-a suit în corabie şi a trecut în ţinutul Magdalei.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***