Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Iov 5

1. Strigă acum! Cine îţi va răspunde? Căruia dintre sfinţi îi vei vorbi?

2. Nebunul piere ucis de mânia lui, prostul moare ucis de aprinderea lui.

3. Am văzut pe un nebun prinzând rădăcină; apoi deodată i-am blestemat locuinţa.

4. Fiii lui n-au noroc, sunt călcaţi în picioare la poartă, şi nimeni nu-i scapă!

5. Secerişul lui este mâncat de cei flămânzi, care vin să-l ia chiar şi din spini, şi averile lui sunt înghiţite de oameni însetaţi.

6. Nenorocirea nu răsare din ţărână, şi suferinţa nu încolţeşte din pământ.

7. Omul se naşte ca să sufere, după cum scânteia se naşte ca să zboare.

8. Eu aş alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu I-aş spune necazul meu.

9. El face lucruri mari şi nepătrunse, minuni fără număr.

10. El varsă ploaia pe pământ şi trimite apă pe câmpii.

11. El înalţă pe cei smeriţi şi izbăveşte pe cei necăjiţi.

12. El nimiceşte planurile oamenilor vicleni, şi mâinile lor nu pot să le împlinească.

13. El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor, şi planurile oamenilor înşelători sunt răsturnate:

14. dau peste întuneric în mijlocul zilei, bâjbâie ziua în amiaza mare ca noaptea.

15. Astfel, Dumnezeu ocroteşte pe cel slab împotriva ameninţărilor lor şi-l scapă din mâna celor puternici.

16. Aşa încât nădejdea sprijină pe cel nenorocit, iar fărădelegea îşi închide gura.

17. Ferice de omul pe care-l ceartă Dumnezeu! Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.

18. El face rana şi tot El o leagă; El răneşte, şi mâna Lui tămăduieşte.

19. De şase ori te va izbăvi din necaz şi de şapte ori nu te va atinge răul.

20. El te va scăpa de moarte în vreme de foamete şi de loviturile sabiei în vreme de război.

21. Vei fi la adăpost de biciul limbii, vei fi fără teamă când va veni pustiirea.

22. Vei râde de pustiire ca şi de foamete şi nu vei avea să te temi de fiarele pământului.

23. Căci vei face legământ până şi cu pietrele câmpului, şi fiarele pământului vor fi în pace cu tine.

24. Vei avea fericire în cortul tău, îţi vei găsi turmele întregi,

25. îţi vei vedea sămânţa crescându-ţi şi odraslele înmulţindu-se ca iarba de pe câmp.

26. Vei intra în mormânt la bătrâneţe, ca snopul strâns la vremea lui.

27. Iată ce am cercetat şi aşa este! Ascultă, că sunt spre folosul tău!"

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***