Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Iov 28

1. Argintul are o mină de unde se scoate şi aurul are un loc de unde este scos ca să fie curăţat.

2. Fierul se scoate din pământ şi piatra se topeşte ca să dea arama.

3. Omul pune capăt întunericului, cercetează, până în ţinuturile cele mai adânci, pietrele ascunse în negura şi în umbra morţii.

4. Sapă o fântână departe de locurile locuite; picioarele nu-i mai sunt de ajutor, stă atârnat şi se clatină, departe de locuinţele omeneşti.

5. Pământul, de unde iese pâinea, este răscolit înăuntrul lui ca de foc,

6. pietrele lui cuprind safir, şi în el se găseşte pulbere de aur.

7. Pasărea de pradă nu-i cunoaşte cărarea. Ochiul vulturului n-a zărit-o,

8. cele mai trufaşe dobitoace n-au călcat pe ea, şi leul n-a trecut niciodată pe ea.

9. Omul îşi pune mâna pe stânca de cremene şi răstoarnă munţii din rădăcină.

10. Sapă şanţuri în stânci, şi ochiul lui priveşte tot ce este de preţ în ele.

11. Opreşte curgerea apelor şi scoate la lumină ce este ascuns.

12. Dar înţelepciunea unde se găseşte? Unde este locuinţa priceperii?

13. Omul nu-i cunoaşte preţul, ea nu se găseşte în pământul celor vii.

14. Adâncul zice: "Nu este în mine"; şi marea zice: "Nu este la mine."

15. Ea nu se dă în schimbul aurului curat, nu se cumpără cântărindu-se cu argint;

16. nu se cântăreşte pe aurul din Ofir, nici pe onixul cel scump, nici pe safir.

17. Nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul, nu se poate schimba cu un vas de aur ales.

18. Mărgeanul şi cristalul nu sunt nimic pe lângă ea: înţelepciunea preţuieşte mai mult decât mărgăritarele.

19. Topazul din Etiopia nu este ca ea, şi aurul curat nu se cumpăneşte cu ea.

20. De unde vine atunci înţelepciunea? Unde este locuinţa priceperii?

21. Este ascunsă de ochii tuturor celor vii, este ascunsă de păsările cerului.

22. Adâncul şi moartea zic: "Noi am auzit vorbindu-se de ea."

23. Dumnezeu îi ştie drumul, El îi cunoaşte locuinţa.

24. Căci El vede până la marginile pământului, zăreşte totul sub ceruri.

25. Când a rânduit greutatea vântului şi când a hotărât măsura apelor,

26. când a dat legi ploii şi când a însemnat drumul fulgerului şi tunetului,

27. atunci a văzut înţelepciunea şi a arătat-o, i-a pus temeliile şi a pus-o la încercare.

28. Apoi a zis omului: "Iată, frica de Domnul, aceasta este înţelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere."

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***