Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Ioan 19

1. Atunci Pilat a luat pe Isus şi a pus să-L bată.

2. Ostaşii au împletit o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o haină de purpură.

3. Apoi, s-au apropiat de El şi ziceau: "Plecăciune, Împăratul iudeilor!" Şi-I dădeau palme.

4. Pilat a ieşit iarăşi afară şi a zis iudeilor: "Iată că vi-L aduc afară, ca să ştiţi că nu găsesc nicio vină în El."

5. Isus a ieşit deci afară, purtând cununa de spini şi haina de purpură. "Iată Omul!", le-a zis Pilat.

6. Când L-au zărit preoţii cei mai de seamă şi aprozii, au început să strige: "Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!" "Luaţi-L voi şi răstigniţi-L", le-a zis Pilat, "căci eu nu găsesc nicio vină în El."

7. Iudeii i-au răspuns: "Noi avem o Lege, şi după Legea aceasta, El trebuie să moară, pentru că S-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu."

8. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost şi mai mare frică.

9. A intrat iarăşi în odaia de judecată şi a zis lui Isus: "De unde eşti Tu?" Dar Isus nu i-a dat niciun răspuns.

10. Pilat I-a zis: "Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te răstignesc şi am putere să-Ţi dau drumul?"

11. "N-ai avea nicio putere asupra Mea", i-a răspuns Isus, "dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine Mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat."

12. De atunci Pilat căuta să-I dea drumul. Dar iudeii strigau: "Dacă dai drumul Omului acestuia, nu eşti prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului."

13. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Isus afară; şi a şezut pe scaunul de judecător, în locul numit "Pardosit cu pietre", iar evreieşte: "Gabata."

14. Era ziua Pregătirii Paştilor, cam pe la ceasul al şaselea. Pilat a zis iudeilor: "Iată Împăratul vostru!"

15. Dar ei au strigat: "Ia-L, ia-L, răstigneşte-L!" "Să răstignesc pe "Împăratul vostru"?", le-a zis Pilat. Preoţii cei mai de seamă au răspuns: "Noi n-avem alt împărat decât pe cezarul!"

16. Atunci L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit. Au luat deci pe Isus şi L-au dus să-L răstignească.

17. Isus, ducându-Şi crucea, a ajuns la locul zis al "Căpăţânii", care în evreieşte se cheamă "Golgota".

18. Acolo a fost răstignit; şi împreună cu El au fost răstigniţi alţi doi, unul de o parte, şi altul de alta, iar Isus la mijloc.

19. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii, şi era scris: "Isus din Nazaret, Împăratul iudeilor."

20. Mulţi din iudei au citit această însemnare, pentru că locul unde fusese răstignit Isus era aproape de cetate: era scrisă în evreieşte, latineşte şi greceşte.

21. Preoţii cei mai de seamă ai iudeilor au zis lui Pilat: "Nu scrie: "Împăratul iudeilor". Ci scrie că El a zis: "Eu sunt Împăratul iudeilor."

22. "Ce am scris, am scris", a răspuns Pilat.

23. Ostaşii, după ce au răstignit pe Isus, I-au luat hainele şi le-au făcut patru părţi, câte o parte pentru fiecare ostaş. I-au luat şi cămaşa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură ţesătură de sus până jos.

24. Şi au zis între ei: "Să n-o sfâşiem, ci să tragem la sorţi a cui să fie." Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice: "Şi-au împărţit hainele Mele între ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi." Iată ce au făcut ostaşii.

25. Lângă crucea lui Isus, stătea mama Lui şi sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Clopa, şi Maria Magdalena.

26. Când a văzut Isus pe mama Sa, şi lângă ea pe ucenicul pe care-l iubea, a zis mamei Sale: "Femeie, iată fiul tău!"

27. Apoi, a zis ucenicului: "Iată mama ta!" Şi, din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă.

28. După aceea Isus, care ştia că acum totul s-a sfârşit, ca să împlinească Scriptura, a zis: "Mi-e sete."

29. Acolo era un vas plin cu oţet. Ostaşii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oţet şi I l-au dus la gură.

30. Când a luat Isus oţetul, a zis: "S-a isprăvit!" Apoi Şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul.

31. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul Sabatului - căci era ziua Pregătirii, şi ziua aceea de Sabat era o zi mare - iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniţi şi să fie luaţi de pe cruce.

32. Ostaşii au venit deci şi au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu El.

33. Când au venit la Isus şi au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierele picioarelor;

34. ci unul din ostaşi I-a străpuns coasta cu o suliţă; şi îndată a ieşit din ea sânge şi apă.

35. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut: mărturia lui este adevărată, şi el ştie că spune adevărul, pentru ca şi voi să credeţi.

36. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura: "Niciunul din oasele Lui nu va fi sfărâmat."

37. Şi, în altă parte, Scriptura mai zice: "Vor vedea pe Cine au străpuns."

38. După aceea, Iosif din Arimateea, care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci şi a luat trupul lui Isus.

39. Nicodim, care la început se dusese la Isus noaptea, a venit şi el şi a adus o amestecătură de aproape o sută de litri de smirnă şi de aloe.

40. Au luat deci trupul lui Isus şi L-au înfăşurat în fâşii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape.

41. În locul unde fusese răstignit Isus era o grădină; şi în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni.

42. Din pricină că era ziua Pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Isus.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***