Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Ioan 18

1. După ce a rostit aceste vorbe, Isus a plecat cu ucenicii Săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină, în care a intrat El şi ucenicii Lui.

2. Iuda, vânzătorul, ştia şi el locul acela, pentru că Isus de multe ori Se adunase acolo cu ucenicii Lui.

3. Iuda deci a luat ceata ostaşilor şi pe aprozii trimişi de preoţii cei mai de seamă şi de farisei şi a venit acolo cu felinare, cu făclii şi cu arme.

4. Isus, care ştia tot ce avea să I se întâmple, a mers spre ei şi le-a zis: "Pe cine căutaţi?"

5. Ei I-au răspuns: "Pe Isus din Nazaret!" Isus le-a zis: "Eu sunt!" Iuda, vânzătorul, era şi el cu ei.

6. Când le-a zis Isus: "Eu sunt", ei s-au dat înapoi şi au căzut jos la pământ.

7. El i-a întrebat din nou: "Pe cine căutaţi?" "Pe Isus din Nazaret", I-au zis ei.

8. Isus a răspuns: "V-am spus că Eu sunt. Deci dacă Mă căutaţi pe Mine, lăsaţi pe aceştia să se ducă."

9. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese: "N-am pierdut pe niciunul din aceia pe care Mi i-ai dat."

10. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu.

11. Isus a zis lui Petru: "Bagă-ţi sabia în teacă. Nu voi bea paharul pe care Mi l-a dat Tatăl să-l beau?"

12. Ceata ostaşilor, căpitanul lor şi aprozii iudeilor au prins deci pe Isus şi L-au legat.

13. L-au dus întâi la Ana; căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela.

14. Şi Caiafa era cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta: "Este de folos să moară un singur om pentru norod."

15. Simon Petru mergea după Isus; tot aşa a făcut şi un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot şi a intrat cu Isus în curtea marelui preot.

16. Petru însă a rămas afară la uşă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieşit afară, a vorbit cu portăriţa şi a băgat pe Petru înăuntru.

17. Atunci slujnica, portăriţa, a zis lui Petru: "Nu cumva şi tu eşti unul din ucenicii Omului acestuia?" "Nu sunt", a răspuns el.

18. Robii şi aprozii care erau acolo, făcuseră un foc de cărbuni, căci era frig, şi se încălzeau. Petru stătea şi el cu ei şi se încălzea.

19. Marele preot a întrebat pe Isus despre ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui.

20. Isus i-a răspuns: "Eu am vorbit lumii pe faţă; totdeauna am învăţat pe norod în sinagogă şi în Templu, unde se adună toţi iudeii, şi n-am spus nimic în ascuns.

21. Pentru ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe cei ce M-au auzit despre ce le-am vorbit; iată, aceia ştiu ce am spus."

22. La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Isus şi a zis: "Aşa răspunzi marelui preot?"

23. Isus i-a răspuns: "Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău; dar, dacă am vorbit bine, de ce mă baţi?"

24. Ana L-a trimis legat la marele preot Caiafa.

25. Simon Petru stătea acolo şi se încălzea. Ei i-au zis: "Nu cumva eşti şi tu unul din ucenicii Lui?" El s-a lepădat şi a zis: "Nu sunt."

26. Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia îi tăiase Petru urechea, a zis: "Nu te-am văzut eu cu El în grădină?"

27. Petru iar s-a lepădat. Şi îndată a cântat cocoşul.

28. Au adus pe Isus de la Caiafa în odaia de judecată: era dimineaţa. Ei n-au intrat în odaia de judecată, ca să nu se spurce şi să poată mânca Paştile.

29. Pilat deci a ieşit afară la ei şi le-a zis: "Ce pâră aduceţi împotriva Omului acestuia?"

30. Drept răspuns, ei i-au zis: "Dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu L-am fi dat noi în mâinile tale."

31. Atunci Pilat le-a zis: "Luaţi-L voi şi judecaţi-L după Legea voastră." "Nouă nu ne este îngăduit de Lege să omorâm pe nimeni", i-au zis iudeii.

32. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba prin care arătase Isus cu ce moarte avea să moară.

33. Pilat a intrat iarăşi în odaia de judecată, a chemat pe Isus şi I-a zis: "Eşti Tu Împăratul iudeilor?"

34. Isus i-a răspuns: "De la tine însuţi zici lucrul acesta sau ţi l-au spus alţii despre Mine?"

35. Pilat a răspuns: "Eu sunt iudeu? Neamul Tău şi preoţii cei mai de seamă Te-au dat în mâna mea: ce ai făcut?"

36. "Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta", a răspuns Isus. "Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor; dar acum, Împărăţia Mea nu este de aici."

37. "Atunci un Împărat tot eşti!", I-a zis Pilat. "Da", a răspuns Isus. "Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu."

38. Pilat I-a zis: "Ce este adevărul?" După ce a spus aceste vorbe, a ieşit iarăşi afară la iudei şi le-a zis: "Eu nu găsesc nicio vină în El.

39. Dar, fiindcă voi aveţi obicei să vă slobod pe cineva de Paşti, vreţi să vă slobod pe "Împăratul iudeilor"?"

40. Atunci toţi au strigat din nou: "Nu pe El, ci pe Baraba!" Şi Baraba era un tâlhar.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***