Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Genesa (Facerea) 10

1. Iată spiţa neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham şi Iafet. După potop li s-au născut fii.

2. Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras.

3. Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Rifat şi Togarma.

4. Fiii lui Iavan: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Dodanim.

5. De la ei se trag popoarele din ţările neamurilor de pe malul mării, după ţinuturile lor, după limba fiecăruia, după familiile lor, după seminţiile lor.

6. Fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan. -

7. Fiii lui Cuş: Seba, Havila, Sabta, Raema şi Sabteca. Fiii lui Raema: Şeba şi Dedan.

8. Cuş a născut şi pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pământ.

9. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului; iată de ce se zice: "Ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului."

10. El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad şi Calne, în ţara Şinear.

11. Din ţara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah

12. şi Resen între Ninive şi Calah; aceasta este cetatea cea mare. -

13. Miţraim a născut pe Ludimi, Anamimi, Lehabimi, Naftuhimi,

14. Patrusimi, Casluhimi (din care au ieşit filistenii) şi pe Caftorimi.

15. Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, şi pe Het;

16. şi pe iebusiţi, pe amoriţi, pe ghirgasiţi,

17. pe heviţi, pe archiţi, pe siniţi,

18. pe arvadiţi, pe ţemariţi, pe hamatiţi. În urmă, familiile canaaniţilor s-au împrăştiat.

19. Hotarele canaaniţilor se întindeau de la Sidon, cum mergi spre Gherar, până la Gaza, şi, cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma şi Ţeboim, până la Leşa.

20. Aceştia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor.

21. Şi lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber şi fratele cel mai mare al lui Iafet, i s-au născut fii.

22. Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpacşad, Lud şi Aram.

23. Fiii lui Aram: Uţ, Hul, Gheter şi Maş.

24. Arpacşad a născut pe Şelah; şi Şelah a născut pe Eber.

25. Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, numit aşa pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul; iar numele fratelui său era Ioctan.

26. Ioctan a născut pe Almodad, pe Şelef, pe Aţarmavet, pe Ierah,

27. pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla,

28. pe Obal, pe Abimael, pe Seba,

29. pe Ofir, pe Havila şi pe Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioctan.

30. Ei au locuit de la Meşa, cum mergi spre Sefar, până la muntele răsăritului.

31. Aceştia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor.

32. Acestea sunt familiile fiilor lui Noe, după spiţa neamului lor, după neamurile lor. Şi din ei au ieşit neamurile care s-au răspândit pe pământ după potop.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***