Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

2 Samuel 23

1 Iată cele din urmă cuvinte ale lui David. Cuvântul lui David, fiul lui Isai, cuvântul omului care a fost înălţat sus de tot, cuvântul unsului Dumnezeului lui Iacov, cuvântul cântăreţului plăcut al lui Israel. 1 Iata cele din urma cuvinte ale lui David: "Cuvintele lui David, fiul lui Iesei, Graiurile barbatului suspus, Ale unsului lui Dumnezeu, celui din Iacov, Ale dulcelui cantaret din Israel:
2 "Duhul Domnului vorbeşte prin mine, şi cuvântul Lui este pe limba mea. 2 "Duhul Domnului graieste prin mine, Si cuvantul Lui este pe limba mea.
3 Dumnezeul lui Israel a vorbit. Stânca lui Israel mi-a zis: "Cel ce împărăţeşte între oameni cu dreptate, cel ce împărăţeşte în frică de Dumnezeu 3 Dumnezeul lui Israel a vorbit. Taria lui Israel mi-a zis: Cel ce domneste intre oameni cu dreptate, Cel ce stapaneste cu temere de Dumnezeu
4 este ca lumina dimineţii când răsare soarele în dimineaţa fără nori; ca razele soarelui după ploaie, care fac să încolţească din pământ verdeaţa." 4 E ca lumina diminetii cand rasare soarele, E ca dimineata fara nori, Ca razele dupa ploaie ce fac sa rasara iarba din pamant.
5 Măcar că nu este aşa casa mea înaintea lui Dumnezeu, totuşi El a făcut cu mine un legământ veşnic, bine întărit în toate privinţele şi tare. Nu va face El oare să răsară din el tot ce este spre mântuirea şi bucuria mea? 5 Nu este asa oare, casa mea la Dumnezeu? Caci legamant vesnic a incheiat El cu mine, Asezamant pe veci si neschimbat, Si El face sa rasara toata voia si nadejdea mea!
6 Dar cei răi sunt toţi ca nişte spini pe care-i arunci şi nu-i iei cu mâna; 6 Iar cei rai sunt ca spinii aruncati, Care nu se pot lua cu mana;
7 cine se atinge de ei se înarmează cu un fier sau cu mânerul unei suliţe şi-i arde în foc pe loc." 7 Ci se iau cu fierul sau cu coada unei suliti, Si-n raspantii de foc se ard".
8 Iată numele vitejilor care erau în slujba lui David: Ioşeb-Basşebet, tahchemonitul, unul din fruntaşii căpeteniilor. El şi-a învârtit suliţa peste opt sute de oameni, pe care i-a omorât dintr-odată. 8 Iata acum si numele vitejilor lui David: Ioseb-Basebet Taschemonitul, unul dintre marile capetenii. Acesta si-a ridicat lancea sa asupra a opt sute de oameni deodata si i-a ucis.
9 După el, Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi. El era unul din cei trei războinici care au ţinut piept împreună cu David împotriva filistenilor strânşi pentru luptă, când bărbaţii lui Israel se dădeau înapoi pe înălţimi. 9 Dupa el vine Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi, unul din cei trei viteji care impreuna cu David au infruntat pe Filisteni, cand se adunasera la razboi si cand Israelitii se retrasesera pe inaltimi.
10 El s-a sculat şi a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna şi a rămas lipită de sabie. Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Poporul s-a întors după Eleazar, numai ca să ia prada. 10 Acesta s-a ridicat atunci si a lovit in Filisteni pana ce i-a obosit si i s-a lipit mana de sabia sa. In ziua aceea a dat Domnul biruinta mare si poporul s-a dus dupa el, numai ca sa adune pe cei ucisi.
11 După el, Şama, fiul lui Aghe, din Harar. Filistenii se strânseseră la Lehi. Acolo era o bucată de pământ semănată cu linte; şi poporul fugea dinaintea filistenilor. 11 Dupa el vine Sama, fiul lui Aghe, din Harar. Cand Filistenii s-au adunat la Lehi, unde era o tarina semanata cu linte, si cand poporul a fugit de Filisteni,
12 Şama s-a aşezat în mijlocul ogorului, l-a apărat şi a bătut pe filisteni. Şi Domnul a dat o mare izbăvire. 12 Acesta a ramas in tarina si a aparat-o, batand pe Filisteni. Atunci Domnul a dat biruinta mare.
13 Trei dintre cei treizeci de căpetenii s-au coborât pe vremea seceratului şi au venit la David, în peştera Adulam, când o ceată de filisteni tăbărâse în Valea Refaim. 13 Acestia trei mai insemnati din cele treizeci de capetenii s-au dus si au intrat in vremea secerisului la David in pestera Adulam, cand cetele Filistenilor tabarasera in valea Refaim.
14 David era atunci în cetăţuie, şi o strajă a filistenilor era la Betleem. 14 David se afla intr-un loc intarit, iar o ceata de Filisteni era in Betleem.
15 David a avut o dorinţă şi a zis: "Cine-mi va da să beau apă din fântâna de la poarta Betleemului?" 15 Si fiindu-i sete lui David, a zis: "Cine ma va adapa cu apa din fantana Betleemului cea de la poarta?"
16 Atunci cei trei viteji au trecut prin tabăra filistenilor şi au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o şi au dat-o lui David; dar el n-a vrut s-o bea şi a vărsat-o înaintea Domnului. 16 Atunci acesti trei viteji au strabatut prin tabara Filistenilor, au scos apa din fantana Betleemului cea de la poarta si au adus-o lui David; dar el n-a vrut s-o bea, ci a varsat-o inaintea Domnului, zicand:
17 El a zis: "Departe de mine, Doamne, gândul să fac lucrul acesta! Să beau sângele oamenilor acestora care s-au dus cu primejdia vieţii lor?" Şi n-a vrut s-o bea. Iată ce au făcut aceşti trei viteji. 17 "Sa ma fereasca Dumnezeu sa fac una ca aceasta! Aceasta nu este, oare, sangele oamenilor, care si-au pus viata in primejdie?" Si n-a vrut sa bea. Iata ce-au facut acesti trei viteji.
18 Abişai, fratele lui Ioab, fiul Ţeruiei, era căpetenia celor trei. El şi-a învârtit suliţa peste trei sute de oameni şi i-a omorât şi a fost vestit între cei trei. 18 Abisai, fratele lui Ioab, fiul Teruiei, era intaiul intre alti trei. El a ucis cu sulita sa trei sute de oameni si era in mare cinste intre acesti trei.
19 Era cel mai cu vază din cei trei şi a fost căpetenia lor; dar n-a fost la înălţimea celor trei dintâi. 19 Intre acesti trei el era cel mai de seama si capetenie, dar cu cei trei de mai sus nu se asemana.
20 Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabţeel, om viteaz şi vestit prin faptele lui mari. El a ucis pe cei doi fii ai lui Ariel din Moab. S-a coborât în mijlocul unei gropi pentru apă unde a ucis un leu, într-o zi când căzuse zăpadă. 20 Benaia, fiul lui Iehoiada, un om din Cabteel, viteaz si vestit prin fapte mari, a ucis pe cei doi fii ai lui Ariel Moabitul si s-a coborat intr-o groapa si a ucis un leu pe vreme de iarna.
21 A omorât pe un egiptean groaznic la înfăţişare, care avea o suliţă în mână; s-a coborât împotriva lui cu un toiag, a smuls suliţa din mâna egipteanului şi l-a omorât cu ea. 21 Tot el a ucis un egiptean de o statura falnica. Egipteanul avea sulita in mana, iar el s-a dus la acela cu un bat, i-a smucit sulita si l-a ucis cu ea.
22 Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada; şi a fost vestit printre cei trei viteji. 22 Iata ce a facut Benaia, fiul lui Iehoiada, si era mult pretuit de cei trei.
23 Era cel mai cu vază din cei treizeci; dar n-a ajuns la înălţimea celor trei dintâi. David l-a primit între sfetnicii lui de aproape. 23 El era cel mai de seama intre cei treizeci, dar cu cei trei de mai sus nu se asemana. Si David l-a primit intre cei mai de aproape sfetnici ai sai.
24 Asael, fratele lui Ioab, din numărul celor treizeci, Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem. 24 Asael, fratele lui Ioab, este din numarul celor treizeci, Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem.
25 Şama din Harod. Elica din Harod. 25 Sama Haroditeanul; Elica Haroditeanul;
26 Heleţ din Pelet. Ira, fiul lui Icheş, din Tecoa. 26 Helet Paltianul; Ira, fiul lui Iches, din Tecoa;
27 Abiezer din Anatot. Mebunai din Huşa. 27 Abiezer din Anatot; Mebunai din Husa.
28 Ţalmon din Ahoah. Maharai din Netofa. 28 Talmon Ahohitul; Maharai din Netof,
29 Heleb, fiul lui Baana, din Netofa. Itai, fiul lui Ribai, din Ghibeea fiilor lui Beniamin. 29 Heleb, fiul lui Baana, din Netof; Itai, fiul lui Ribai, din Ghibeea lui Veniamin;
30 Benaia din Piraton. Hidai din Nahale-Gaaş. 30 Benaia din Piraton; Hidai din Nahale-Gaas;
31 Abi-Albon din Araba. Azmavet din Barhum. 31 Abi-Baal din Araba; Azmavet din Bahurim;
32 Eliahba din Şaalbon. Bene-Iaşen. Ionatan. 32 Eliahba din Saalbon; Ionatan unul din fiii lui Iasen;
33 Şama din Harar. Ahiam, fiul lui Şarar din Arar. 33 Sama din Harar; Ahiam, fiul lui Sarar, din Arar;
34 Elifelet, fiul lui Ahasbai, fiul unui maacatit. Eliam, fiul lui Ahitofel, din Ghilo. 34 Elifelet, fiul lui Ahasbai, fiul unui Maacatean; Eliam, fiul lui Ahitofel, din Ghilo;
35 Heţrai din Carmel. Paarai din Arab. 35 Hetrai din Carmel; Paarai din Arba;
36 Igheal, fiul lui Natan, din Ţoba. Bani din Gad. 36 Igal, fiul lui Natan, din Toba; Bani din Gad.
37 Ţelec, amonitul. Naharai din Beerot, care ducea armele lui Ioab, fiul Ţeruiei. 37 Telec Amonitul; Naharai din Beerot, armasul lui Ioab, fiul Teruiei.
38 Ira din Ieter. Gareb din Ieter. 38 Ira din Ieter; Gareb din Ieter;
39 Urie, hetitul. De toţi: treizeci şi şapte. 39 Urie Heteul. De toti treizeci si sapte.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***