Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

1 Imparati (1 Regi) 4

1 Împăratul Solomon era împărat peste tot Israelul. 1 Si a fost regele Solomon rege peste tot Israelul.
2 Iată căpeteniile pe care le avea în slujba lui: Azaria, fiul preotului Ţadoc, 2 Iata acum capeteniile pe care le avea el la curtea sa: Azaria, fiul lui Tadoc, preotul;
3 Elihoref şi Ahia, fiii lui Şişa, erau logofeţi; Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor; 3 Elihoref si Ahia, fiii lui Sisa, scriitori; Ioasaf, fiul lui Ahilud, cronicar;
4 Benaia, fiul lui Iehoiada, era peste oştire; Ţadoc şi Abiatar erau preoţi. 4 Benaia, fiul lui Iehoiada, capetenie peste ostire; Tadoc si Abiatar, preoti;
5 Azaria, fiul lui Natan, era mai mare peste îngrijitori. Zabud, fiul lui Natan era slujbaş de stat, cirac al împăratului; 5 Azaria, fiul lui Natan, capetenie peste ispravnici, iar Zabud, fiul lui Natan, preot si prieten al regelui;
6 Ahişar era mai mare peste casa împăratului; şi Adoniram, fiul lui Abda, era mai mare peste dări. 6 Ahisar era capetenie peste casa regelui; Eliav, fiul lui Saf, era peste mosii si Adoniram, fiul lui Abda, era peste dari.
7 Solomon avea doisprezece îngrijitori peste tot Israelul. Ei îngrijeau de hrana împăratului şi a casei lui, fiecare timp de o lună din an. 7 Si mai avea Solomon doisprezece ispravnici peste tot Israelul, care aduceau alimente pentru rege si casa lui; fiecare trebuia sa aduca alimente pe o luna in an.
8 Iată-le numele: Fiul lui Hur, pe muntele lui Efraim. 8 Iata numele lor: Ben-Hur, peste muntele lui Efraim, singur;
9 Fiul lui Decher, la Macaţ, la Saalbim, la Bet-Şemeş, la Elon şi la Bet-Hanan. 9 Ben-Decher, peste Macat, peste Saalebim, peste Bet-Semes, peste Elon si peste Bet-Hanan;
10 Fiul lui Hesed, la Arubot; el avea Soco şi toată ţara Hefer. 10 Ben-Hased, peste Arubot; si tot sub el mai era si Soco, cum si tot pamantul Hefer;
11 Fiul lui Abinadab avea tot ţinutul Dorului. Tafat, fata lui Solomon, era nevasta lui. 11 Ben-Abinadab, peste tot Nafat-Dor; Tafat, fiica lui Solomon, era femeia lui;
12 Baana, fiul lui Ahilud, avea Taanac şi Meghido şi tot Bet-Şeanul de lângă Ţartan sub Izreel, de la Bet-Şean până la Abel-Mehola, până dincolo de Iocmeam. 12 Baana, fiul lui Ahilud, peste Tanac, peste Meghidon si peste tot pamantul Bet-Seanului, care este aproape de Tartan, mai jos de Izreel, de la Bet-Sean pana la Abel-Mehol si chiar pana dincolo de Iocmeam;
13 Fiul lui Gheber, la Ramot din Galaad; el avea târgurile lui Iair, fiul lui Manase, în Galaad; mai avea şi ţinutul Argob în Basan, şaizeci de cetăţi mari cu ziduri şi zăvoare de aramă. 13 Ben-Gheber, peste Ramot-Galaad; sub el mai erau si satele lui Iair, fiul lui Manase, care sunt in Galaad; tot sub el mai era si tinutul Argob, care este in Vasan, saizeci de cetati mari cu ziduri si zavoare de arama;
14 Ahinadab, fiul lui Ido, la Mahanaim. 14 Ahinadab, fiul lui Ido, peste Mahanaim;
15 Ahimaaţ, în Neftali. El luase de nevastă pe Basmat, fata lui Solomon. 15 Ahimaat, care a avut de femeie pe Basemat, fiica lui Solomon, era peste pamantul Neftali;
16 Baana, fiul lui Huşai, în Aşer şi la Bealot. 16 Baana, fiul lui Husai, peste Aser si Bealot;
17 Iosafat, fiul lui Paruah, în Isahar. 17 Iosafat, fiul lui Paruah, peste Isahar;
18 Şimei, fiul lui Ela, în Beniamin. 18 Simei, fiul lui Ela, peste Veniamin;
19 Gheber, fiul lui Uri, în ţara Galaadului; el avea ţinutul lui Sihon, împăratul amoriţilor şi al lui Og, împăratul Basanului. Era un singur îngrijitor în ţara aceasta. 19 Gheber, fiul lui Urie, peste Galaad, peste tara lui Sihon, regele Amoreilor, si a lui Og, regele Vasanului. El era singur ispravnic peste aceste pamanturi.
20 Iuda şi Israel erau în număr foarte mare, ca nisipul de pe ţărmul mării. Ei mâncau, beau şi se înveseleau. 20 Iuda si Israel, care erau nesfarsit de multi la numar, ca nisipul de pe tarmul marii, mancau, beau si se veseleau.
21 Solomon mai stăpânea şi toate împărăţiile de la Râu până în ţara filistenilor şi până la hotarul Egiptului. Ei îi aduceau daruri şi au fost supuşi lui Solomon tot timpul vieţii lui. 21 Solomon domnea peste toate regatele de la raul Eufrat pana la pamantul Filistenilor si pana in hotarul Egiptului. Acestea ii aduceau daruri si au slujit lui Solomon in toate zilele vietii lui.
22 În fiecare zi Solomon mânca: treizeci de cori de floare de făină şi şaizeci de cori de altă făină, 22 Hrana lui Solomon pe fiecare zi era: treizeci de core faina de grau si saizeci core de alte preparate de faina;
23 zece boi graşi, douăzeci de boi de păscut şi o sută de oi, afară de cerbi, căprioare, ciute şi păsări îngrăşate. 23 Zece boi ingrasati, douazeci boi din cei care pasteau iarba si o suta de oi, afara de vanatul de cerbi, caprioare, ciute si de pasarile ingrasate;
24 Stăpânea peste toată ţara de dincoace de Râu, de la Tifsah până la Gaza, peste toţi împăraţii de dincoace de Râu. Şi avea pace pretutindeni de jur împrejur. 24 Caci domnea peste tot pamantul de dincoace de Eufrat, de la Tifsah pana la Gaza, si peste toti regii de dincoace de Eufrat, si era in pace cu toate tarile de primprejur.
25 Iuda şi Israel, de la Dan până la Beer-Şeba, au locuit în linişte fiecare sub via lui şi sub smochinul lui, în tot timpul lui Solomon. 25 Astfel a trait Iuda si Israelul in liniste, fiecare sub vita sa de vie si sub smochinul sau, de la Dan pana la Beer-Seba, in toate zilele lui Solomon.
26 Solomon avea patruzeci de mii de iesle pentru caii de la carele lui, şi douăsprezece mii de călăreţi. 26 Solomon avea patruzeci de mii de iesle pentru caii de la carele lui si douasprezece mii de calareti.
27 Îngrijitorii îngrijeau de hrana împăratului Solomon şi a tuturor celor ce se apropiau de masa lui, fiecare în luna lui; şi nu lăsau să fie vreo lipsă. 27 Si acei ispravnici aduceau regelui Solomon tot ce trebuia pentru masa regelui, fiecare in luna lui, si nu lasa sa duca lipsa de nimic.
28 Aduceau şi orz şi paie pentru armăsari şi fugari, în locul unde se afla împăratul, fiecare după poruncile pe care le primise. 28 Si orz si paie pentru cai si pentru celelalte vite aducea fiecare, cand ii era randul lui, la locul unde se afla regele.
29 Dumnezeu a dat lui Solomon înţelepciune, foarte mare pricepere şi cunoştinţe multe ca nisipul de pe ţărmul mării. 29 Si a dat Dumnezeu lui Solomon intelepciune si pricepere foarte mare si cunostinte multe, ca nisipul de pe tarmul marii.
30 Înţelepciunea lui Solomon întrecea înţelepciunea tuturor fiilor răsăritului şi toată înţelepciunea egiptenilor. 30 Si era intelepciunea lui Solomon mai presus de intelepciunea tuturor fiilor Rasaritului si mai presus de toata intelepciunea Egiptenilor.
31 El era mai înţelept decât orice om, mai mult decât Etan, ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol şi Darda, fiii lui Mahol; şi faima lui se răspândise printre toate neamurile dimprejur. 31 El era mai intelept decat toti oamenii; mai intelept mult si decat Etan Ezrahiteanul, decat Heman si decat Calcol si Darda, feciorii lui Mahol; si numele lui era in slava la toate popoarele de primprejur.
32 A rostit trei mii de pilde şi a alcătuit o mie cinci cântări. 32 Solomon a spus trei mii de pilde; si cantarile lui au fost o mie si cinci.
33 A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care creşte pe zid, a vorbit de asemenea despre dobitoace, despre păsări, despre târâtoare şi despre peşti. 33 El a vorbit despre copaci, de la cedrii cei din Liban pana la isopul de pe ziduri; a vorbit si despre animale, despre pasari, despre taratoare si despre pesti.
34 Veneau oameni din toate popoarele să asculte înţelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraţilor pământului care auziseră vorbindu-se de înţelepciunea lui. 34 Si veneau de la toate popoarele, ca sa asculte intelepciunea lui Solomon, si de la toti regii pamantului care auzeau de intelepciunea lui.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***