Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Psalmii 47

1 (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm făcut de fiii lui Core.) Bateţi din palme toate popoarele! Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie! 1 (Mai-marelui cantaretilor; un psalm pentru fiii lui Core.) Toate popoarele bateti din palme, strigati lui Dumnezeu cu glas de bucurie.
2 Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoşat: El este Împărat mare peste tot pământul. 2 Ca Domnul este Preainalt, infricosator, Imparat mare peste tot pamantul.
3 El ne supune popoarele, El pune neamurile sub picioarele noastre. 3 Supusu-ne-a noua popoare si neamuri sub picioarele noastre;
4 El ne alege moştenirea, slava lui Iacov, pe care-l iubeşte. - (Oprire) 4 Alesu-ne-a noua mostenirea Sa, frumusetea lui Iacob, pe care a iubit-o.
5 Dumnezeu Se suie în mijlocul strigătelor de biruinţă, Domnul înaintează în sunetul trâmbiţei. 5 Suitu-S-a Dumnezeu intru strigare, Domnul in glas de trambita.
6 Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi! 6 Cantati Dumnezeului nostru, cantati; cantati Imparatului nostru, cantati.
7 Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă! 7 Ca Imparat a tot pamantul este Dumnezeu; cantati cu intelegere.
8 Dumnezeu împărăţeşte peste neamuri, Dumnezeu şade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt. 8 Imparatit-a Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu sade pe tronul cel sfant al Sau.
9 Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam; căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului: El este mai înalt şi mai presus de orice. 9 Mai-marii popoarelor s-au adunat cu poporul Dumnezeului lui Avraam, ca ai lui Dumnezeu sunt puternicii pamantului; El S-a inaltat foarte.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***