Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Psalmii 33

1 Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le şade bine cântarea de laudă. 1 (Un psalm al lui David, nescris deasupra la evrei.) Bucurati-va, dreptilor; celor drepti li se cuvine lauda.
2 Lăudaţi pe Domnul cu harpa, lăudaţi-L cu lăuta cu zece corzi. 2 Laudati pe Domnul in alauta, in psaltire cu zece strune cantati-I Lui.
3 Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi să răsune corzile şi glasurile voastre! 3 Cantati-I Lui cantare noua, cantati-I frumos, cu strigat de bucurie.
4 Căci cuvântul Domnului este adevărat, şi toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioşie. 4 Ca drept este cuvantul Domnului si toate lucrurile Lui intru credinta.
5 El iubeşte dreptatea şi neprihănirea; bunătatea Domnului umple pământul. 5 Iubeste milostenia si judecata, Domnul; de mila Domnului plin este pamantul.
6 Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui. 6 Cu cuvantul Domnului cerurile s-au intarit si cu duhul gurii Lui toata puterea lor.
7 El îngrămădeşte apele mării într-un morman şi pune adâncurile în cămări. 7 Adunat-a ca intr-un burduf apele marii, pus-a in vistierii adancurile.
8 Tot pământul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui! 8 Sa se teama de Domnul tot pamantul si de El sa se cutremure toti locuitorii lumii.
9 Căci El zice şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte ia fiinţă. 9 Ca El a zis si s-au facut, El a poruncit si s-au zidit.
10 Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărniceşte planurile popoarelor. 10 Domnul risipeste sfaturile neamurilor, leapada gandurile popoarelor si defaima sfaturile capeteniilor.
11 Dar sfaturile Domnului dăinuie pe vecie, şi planurile inimii Lui, din neam în neam. 11 Iar sfatul Domnului ramane in veac, gandurile inimii Lui, din neam in neam.
12 Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care Şi-l alege El de moştenire! 12 Fericit este neamul caruia Domnul este Dumnezeul lui, poporul pe care l-a ales de mostenire Lui.
13 Domnul priveşte din înălţimea cerurilor şi vede pe toţi fiii oamenilor. 13 Din cer a privit Domnul, vazut-a pe toti fiii oamenilor.
14 Din locaşul locuinţei Lui, El priveşte pe toţi locuitorii pământului. 14 Din locasul Sau, cel gata, privit-a spre toti cei ce locuiesc pamantul.
15 El le întocmeşte inima la toţi şi ia aminte la toate faptele lor. 15 Cel ce a zidit indeosebi inimile lor, Cel ce pricepe toate lucrurile lor.
16 Nu mărimea oştirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăveşte pe viteaz; 16 Nu se mantuieste imparatul cu ostire multa si uriasul nu se va mantui cu multimea tariei lui.
17 calul nu poate da chezăşia biruinţei, şi toată vlaga lui nu dă izbăvirea. 17 Mincinos este calul spre scapare si cu multimea puterii lui nu te va izbavi.
18 Iată, ochiul Domnului priveşte peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, 18 Iata ochii Domnului spre cei ce se tem de Dansul, spre cei ce nadajduiesc in mila Lui.
19 ca să le scape sufletul de la moarte şi să-i ţină cu viaţă în mijlocul foametei. 19 Ca sa izbaveasca de moarte sufletele lor si sa-i hraneasca pe ei in foamete.
20 Sufletul nostru nădăjduieşte în Domnul; El este ajutorul şi scutul nostru. 20 Si sufletul nostru asteapta pe Domnul, ca ajutorul si aparatorul nostru este.
21 Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel sfânt. 21 Ca in El se va veseli inima noastra si in numele cel sfant al Lui am nadajduit.
22 Doamne, fie îndurarea Ta peste noi după cum o nădăjduim noi de la Tine! 22 Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nadajduit si noi intru Tine.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***