Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Psalmii 135

1 Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi Numele Domnului, lăudaţi-L, robi ai Domnului, 1 Aliluia! Laudati numele Domnului, laudati slugi pe Domnul,
2 care staţi în Casa Domnului, în curţile Casei Dumnezeului nostru! 2 Cei ce stati in casa Domnului, in curtile Dumnezeului nostru.
3 Lăudaţi pe Domnul, căci Domnul este bun; cântaţi Numele Lui, căci este binevoitor. 3 Laudati pe Domnul, ca este bun Domnul; cantati numele Lui, ca este bun.
4 Căci Domnul Şi-a ales pe Iacov, pe Israel, ca să fie al Lui. 4 Ca pe Iacob si l-a ales Domnul, pe Israel spre mostenire Lui.
5 Ştiu că Domnul este mare şi că Domnul nostru este mai presus de toţi dumnezeii. 5 Ca eu am cunoscut ca este mare Domnul si Domnul nostru peste toti dumnezeii.
6 Domnul face tot ce vrea în ceruri şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile. 6 Toate cate a vrut Domnul a facut in cer si pe pamant, in mari si in toate adancurile.
7 El ridică norii de la marginile pământului, dă naştere la fulgere şi ploaie şi scoate vântul din cămările lui. 7 A ridicat nori de la marginea pamantului; fulgerele spre ploaie le-a facut; El scoate vanturile din vistieriile Sale.
8 El a lovit pe întâii născuţi ai Egiptului, de la oameni până la dobitoace. 8 El a batut pe cei intai-nascuti ai Egiptului, de la om pana la dobitoc.
9 A trimis semne şi minuni în mijlocul tău, Egiptule: împotriva lui faraon şi împotriva tuturor slujitorilor lui. 9 Trimis-a semne si minuni in mijlocul tau, Egipte, lui Faraon si tuturor robilor lui.
10 A lovit multe neamuri şi a ucis împăraţi puternici: 10 El a batut neamuri multe si a ucis imparati puternici:
11 pe Sihon, împăratul amoriţilor, pe Og, împăratul Basanului, şi pe toţi împăraţii Canaanului; 11 Pe Sihon imparatul Amoreilor si pe Og imparatul Vasanului si toate stapanirile Canaanului.
12 şi le-a dat ţara de moştenire, de moştenire poporului Său, Israel. 12 Si a dat pamantul lor mostenire, mostenire lui Israel, poporului Sau.
13 Doamne, Numele Tău rămâne pe vecie; Doamne, pomenirea Ta ţine din neam în neam, 13 Doamne, numele Tau este in veac si, pomenirea Ta in neam si in neam.
14 căci Domnul va judeca pe poporul Său, şi va avea milă de robii Săi. 14 Ca va judeca Domnul pe poporul Sau si de slugile Sale se va milostivi.
15 Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucrare făcută de mâinile oamenilor. 15 Idolii neamurilor sunt argint si aur, lucruri facute de maini omenesti.
16 Au gură, şi nu vorbesc, au ochi, şi nu văd, 16 Gura au si nu vor grai, ochi au si nu vor vedea.
17 au urechi, şi totuşi n-aud, da, n-au suflare în gură. 17 Urechi au si nu vor auzi, ca nu este duh in gura lor.
18 Ca ei sunt cei ce-i fac, toţi cei ce se încred în ei. 18 Asemenea lor sa fie toti cei care ii fac pe ei si toti cei ce se incred in ei.
19 Casa lui Israel, binecuvântaţi pe Domnul! Casa lui Aaron, binecuvântaţi pe Domnul! 19 Casa lui Israel, binecuvantati pe Domnul; casa lui Aaron, binecuvantati pe Domnul;
20 Casa lui Levi, binecuvântaţi pe Domnul! Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi pe Domnul! 20 Casa lui Levi, binecuvantati pe Domnul; cei ce va temeti de Domnul, binecuvantati pe Domnul.
21 Domnul să fie binecuvântat din Sion, El, care locuieşte în Ierusalim! Lăudaţi pe Domnul! 21 Binecuvantat este Domnul din Sion, Cel ce locuieste in Ierusalim.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***