Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Numeri 33

1 Iată popasurile copiilor lui Israel care au ieşit din ţara Egiptului, după oştirile lor, sub povăţuirea lui Moise şi lui Aaron. 1 Iata acum popasurile fiilor lui Israel, dupa ce au iesit ei din pamantul Egiptului cu ostirile lor, sub mana lui Moise si Aaron.
2 Moise a scris călătoriile lor din popas în popas, după porunca Domnului. Şi iată popasurile lor, după călătoriile lor. 2 Moise, din porunca Domnului, a scris calatoria lor cu popasurile lor; iar popasurile lor sunt acestea:
3 Au pornit din Ramses în luna întâi, în ziua a cincisprezecea a lunii întâi. A doua zi după Paşti, copiii lui Israel au ieşit gata de luptă în faţa tuturor egiptenilor, 3 In luna intai, in ziua a cincisprezecea a lunii intai, a doua zi de Pasti, fiii lui Israel au purces din Ramses (Gosen) si au iesit, sub mana inalta, inaintea ochilor a tot Egiptul.
4 în timp ce egiptenii îşi îngropau pe toţi întâii lor născuţi, pe care-i lovise Domnul dintre ei. Căci Domnul făcuse chiar şi pe dumnezeii lor să simtă puterea Lui. 4 In vremea aceea Egiptenii ingropau pe toti cei ce murisera dintre ei, pe toti intai-nascutii, pe care-i lovise Domnul, in tara Egiptului, cand a facut Domnul judecata asupra dumnezeilor lor.
5 Copiii lui Israel au pornit din Ramses şi au tăbărât la Sucot. 5 Dupa ce au pornit fiii lui Israel din Ramses (Gosen), au poposit in Sucot.
6 Au pornit din Sucot şi au tăbărât la Etam, care este la marginea pustiului. 6 Pornind apoi din Sucot, au tabarat la Etam, care este la marginea pustiului.
7 Au pornit din Etam, s-au întors înapoi la Pi-Hahirot, faţă în faţă cu Baal-Ţefon, şi au tăbărât înaintea Migdolului. 7 Din Etam au pornit si s-au indreptat spre Pi-Hahirot, care este in tara Baal-Tefonului, si si-au asezat tabara inaintea Migdolului.
8 Au pornit dinaintea Pi-Hahirotului şi au trecut prin mijlocul mării înspre pustiu; au făcut un drum de trei zile în pustiul Etamului şi au tăbărât la Mara. 8 Pornind apoi din Pi-Hahirot, au trecut prin mare in pustie si, mergand cale de trei zile prin pustiul Etam, si-au asezat tabara la Mara.
9 Au pornit de la Mara şi au ajuns la Elim; la Elim erau douăsprezece izvoare de apă şi şaptezeci de finici: acolo au tăbărât. 9 Plecand de la Mara, au venit la Elim. In Elim insa erau douasprezece izvoare de apa si saptezeci de finici si au tabarat acolo langa apa.
10 Au pornit de la Elim şi au tăbărât lângă Marea Roşie. 10 Pornind apoi din Elim, au tabarat la Marea Rosie.
11 Au pornit de la Marea Roşie şi au tăbărât în pustiul Sin. 11 Au pornit apoi de la Marea Rosie si au tabarat in pustiul Sin.
12 Au pornit din pustiul Sin şi au tăbărât la Dofca. 12 Pornind din pustiul Sin, au poposit la Dofca.
13 Au pornit din Dofca şi au tăbărât la Aluş. 13 Pornind din Dofca, au tabarat la Alus.
14 Au pornit din Aluş şi au tăbărât la Refidim, unde poporul n-a găsit apă de băut. 14 Pornind din Alus, si-au asezat tabara la Rafidim. Acolo nu era apa ca sa bea poporul.
15 Au pornit din Refidim şi au tăbărât în pustiul Sinai. 15 Pornind din Rafidim, au tabarat in pustiul Sinai.
16 Au pornit din pustiul Sinai şi au tăbărât la Chibrot-Hataava. 16 Iar dupa ce au pornit din pustiul Sinai, au poposit la Chibrot-Hataava.
17 Au pornit de la Chibrot-Hataava şi au tăbărât la Haţerot. 17 Pornind din Chibrot-Hataava, au tabarat in Haserot.
18 Au pornit din Haţerot şi au tăbărât la Ritma. 18 Pornind din Haserot, au poposit la Ritma.
19 Au pornit de la Ritma şi au tăbărât la Rimon-Pereţ. 19 Pornind din Ritma, si-au asezat tabara la Rimon-Peret.
20 Au pornit din Rimon-Pereţ şi au tăbărât la Libna. 20 Pornind din Rimon-Peret, au tabarat in Libna.
21 Au pornit din Libna şi au tăbărât la Risa. 21 Pornind din Libna, au tabarat la Risa.
22 Au pornit din Risa şi au tăbărât la Chehelata. 22 Pornind din Risa, si-au asezat tabara la Chehelata.
23 Au pornit din Chehelata şi au tăbărât la muntele Şafer. 23 Pornind din Chehelata, au tabarat pe Muntele Safer.
24 Au pornit de la muntele Şafer şi au tăbărât la Harada. 24 Pornind de pe Muntele Safer, au poposit in Harada.
25 Au pornit din Harada şi au tăbărât la Machelot. 25 Pornind din Harada, au tabarat la Machelot.
26 Au pornit din Machelot şi au tăbărât la Tahat. 26 Pornind din Machelot, au poposit in Tahat.
27 Au pornit din Tahat şi au tăbărât la Tarah. 27 Pornind din Tahat, s-au asezat cu tabara in Tarah.
28 Au pornit din Tarah şi au tăbărât la Mitca. 28 Pornind din Tarah, au tabarat in Mitca.
29 Au pornit din Mitca şi au tăbărât la Haşmona. 29 Pornind din Mitca, au tabarat in Hasmona.
30 Au pornit din Haşmona şi au tăbărât la Moserot. 30 Pornind din Hasmona, au poposit la Moserot.
31 Au pornit din Moserot şi au tăbărât la Bene-Iaacan. 31 Pornind din Moserot, si-au asezat tabara la Bene-Iaakan.
32 Au pornit din Bene-Iaacan şi au tăbărât la Hor-Ghidgad. 32 Pornind din Bene-Iaakan, au tabarat la Hor-Haghidgad.
33 Au pornit din Hor-Ghidgad şi au tăbărât la Iotbata. 33 Pornind din Hor-Haghidgad, au poposit in Iotbata.
34 Au pornit din Iotbata şi au tăbărât la Abrona. 34 Pornind din Iotbata, au tabarat la Abrona.
35 Au pornit din Abrona şi au tăbărât la Eţion-Gheber. 35 Pornind din Abrona, si-au asezat tabara la Etion-Gheber.
36 Au pornit din Eţion-Gheber şi au tăbărât în pustiul Ţin, adică la Cades. 36 Pornind din Etion-Gheber, au poposit in pustiul Sin. Plecand din pustiul Sin, au tabarat in Cades.
37 Au pornit din Cades şi au tăbărât la muntele Hor, la marginea ţării Edomului. 37 Iar din Cades au purces si au poposit la muntele Hor, langa hotarul tarii Edomului.
38 Preotul Aaron s-a suit pe muntele Hor, după porunca Domnului; şi a murit acolo, în al patruzecilea an după ieşirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, în luna a cincea, în cea dintâi zi a lunii. 38 Aici s-a suit Aaron preotul pe muntele Hor, dupa porunca Domnului, si a murit acolo, in anul al patruzecilea de la iesirea fiilor lui Israel din pamantul Egiptului, in luna a cincea, in ziua intai a lunii.
39 Aaron era în vârstă de o sută douăzeci şi trei de ani când a murit pe muntele Hor. 39 Aaron era de o suta douazeci si trei de ani, cand a murit pe muntele Hor.
40 Împăratul Aradului, canaanitul, care locuia în partea de miazăzi a ţării Canaanului, a aflat de sosirea copiilor lui Israel. 40 Atunci regele canaanean din Arad, care traia in partea de miazazi a pamantului Canaan, a auzit ca vin fiii lui Israel.
41 Au pornit de la muntele Hor şi au tăbărât la Ţalmona. 41 Acestia insa, plecand de la muntele Hor, au tabarat la Talmona.
42 Au pornit din Ţalmona şi au tăbărât la Punon. 42 Pornind din Talmona, au poposit la Punon.
43 Au pornit din Punon şi au tăbărât la Obot. 43 Pornind din Punon, au tabarat la Obot.
44 Au pornit din Obot şi au tăbărât la Iie-Abarim, la hotarul Moabului. 44 Pornind din Obot, au poposit la Iie-Abarim, langa hotarele lui Moab.
45 Au pornit din Iie-Abarim şi au tăbărât la Dibon-Gad. 45 Pornind din Iie-Abarim, au tabarat la Dibon-Gad.
46 Au pornit din Dibon-Gad şi au tăbărât la Almon-Diblataim. 46 Pornind din Dibon-Gad, au poposit ia Almon-Diblataim.
47 Au pornit din Almon-Diblataim şi au tăbărât la munţii Abarim, înaintea muntelui Nebo. 47 Pornind din Almon-Diblataim, au tabarat in muntii Abarim, in fata lui Nebo.
48 Au pornit de la munţii Abarim şi au tăbărât în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului. 48 Pornind de la muntii Abarim, au poposit in sesurile Moabului, la Iordan, in fata Ierihonului,
49 Au tăbărât lângă Iordan, de la Bet-Ieşimot până la Abel-Sitim, în câmpia Moabului. 49 Si si-au asezat ei tabara la Iordan, de la Bet-Iesimot pana la Abel-Sitim, in sesurile Moabului.
50 Domnul a vorbit lui Moise în câmpia Moabului, lângă Iordan în faţa Ierihonului. Şi a zis: 50 Grait-a Domnul cu Moise in sesurile Moabului, la Iordan, in fata Ierihonului, si a zis:
51 "Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: "După ce veţi trece Iordanul şi veţi intra în ţara Canaanului, 51 "Vorbeste fiilor lui Israel si le spune: Cand veti trece peste Iordan, in pamantul Canaanului,
52 să izgoniţi dinaintea voastră pe toţi locuitorii ţării, să le dărâmaţi toţi idolii de piatră, să le nimiciţi toate icoanele turnate şi să le nimiciţi toate înălţimile pentru jertfe. 52 Sa alungati de la voi pe toti locuitorii tarii si sa stricati toate chipurile cele cioplite ale lor, toti idolii lor cei turnati din argint si toate inaltimile lor sa le pustiiti.
53 Să luaţi ţara în stăpânire şi să vă aşezaţi în ea; căci Eu v-am dat ţara aceasta, ca să fie moşia voastră. 53 Sa luati in stapanire pamantul si sa va asezati acolo, caci va dau in stapanire pamantul acesta.
54 Să împărţiţi ţara prin sorţi, după familiile voastre. Celor ce sunt în număr mai mare să le daţi o parte mai mare, şi celor ce sunt în număr mai mic să le daţi o parte mai mică. Fiecare să stăpânească ce-i va cădea la sorţi; s-o luaţi în stăpânire, după seminţiile părinţilor voştri. 54 Sa impartiti pamantul prin sorti la semintiile voastre: celor mai multi la numar sa le dati parte mai mare, iar celor mai putini la numar sa le dati parte mai mica; fiecaruia unde-i va cadea sortul, acolo sa-i fie partea, dupa semintiile parintilor vostri.
55 Dar dacă nu veţi izgoni dinaintea voastră pe locuitorii ţării, aceia dintre ei pe care îi veţi lăsa, vă vor fi ca nişte spini în ochi şi ca nişte ghimpi în coaste: vă vor fi vrăjmaşi în ţara în care veţi merge să vă aşezaţi. 55 Iar daca nu veti alunga de la voi pe locuitorii pamantului, atunci cei ramasi din ei vor fi spini pentru ochii vostri si bolduri pentru coastele voastre si va vor stramtora in tara in care veti trai.
56 Şi vă voi face şi vouă cum hotărâsem să le fac lor." 56 si atunci va voi face voua ceea ce aveam de gand sa le fac lor".
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***