Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Numeri 31

1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: 1 Apoi a grait Domnul cu Moise si a zis:
2 "Răzbună pe copiii lui Israel împotriva madianiţilor, apoi vei fi adăugat la poporul tău." 2 "Razbuna pe fiii lui Israel impotriva Madianitilor, si apoi te vei adauga la poporul tau".
3 Moise a vorbit poporului şi a zis: "Înarmaţi dintre voi nişte bărbaţi pentru oştire şi să meargă împotriva Madianului, ca să aducă la îndeplinire răzbunarea Domnului împotriva Madianului. 3 Iar Moise a grait poporului si a zis: "Inarmati dintre voi oameni pentru razboi, ca sa mearga impotriva Madianitilor si sa savarseasca razbunarea Domnului asupra Madianitilor.
4 Să trimiteţi la oaste câte o mie de oameni de seminţie, din toate seminţiile lui Israel." 4 Din toate semintiile fiilor lui Israel sa trimiteti la razboi, cate o mie din fiecare semintie".
5 Au luat dintre miile lui Israel câte o mie de oameni de seminţie, adică douăsprezece mii de oameni înarmaţi pentru oaste. 5 Si si-au ales din miile lui Israel, cate o mie din fiecare semintie, adica douasprezece mii de oameni, inarmati pentru razboi.
6 Moise a trimis la oaste pe aceşti o mie de oameni de seminţie şi a trimis cu ei pe fiul preotului Eleazar, Fineas, care ducea uneltele sfinte şi trâmbiţele răsunătoare. 6 Pe acestia i-a trimis Moise la razboi, cate o mie din fiecare semintie; si cu ei a trimis la razboi pe Finees, fiul preotului Eleazar, fiul lui Aaron; si acesta avea in mainile sale vasele sfinte si trambitele de strigare.
7 Au înaintat împotriva Madianului, după porunca pe care o dăduse lui Moise, Domnul; şi au omorât pe toţi bărbaţii. 7 Si au lovit ei pe Madian, cum poruncise Domnul lui Moise, si au ucis pe toti cei de parte barbateasca.
8 Împreună cu toţi ceilalţi, au omorât şi pe împăraţii Madianului: Evi, Rechem, Ţur, Hur şi Reba, cei cinci împăraţi ai Madianului; au ucis cu sabia şi pe Balaam, fiul lui Beor. 8 Impreuna cu ucisii lor au cazut si regii madianiti: Evi, Rechem, Tur, Hur si Reba - cinci regi madianiti - si Valaam, fiul lui Beor, a cazut de sabie, impreuna cu ucisii acelora.
9 Copiii lui Israel au luat prinse pe femeile madianiţilor cu pruncii lor şi le-au jefuit toate vitele, toate turmele şi toate bogăţiile. 9 Iar pe femeile Madianitilor si pe copiii lor le-au luat fiii lui Israel in robie; si toate vitele lor, toate turmele lor si toate avutiile lor le-au luat prada.
10 Le-au ars toate cetăţile pe care le locuiau şi toate ocoalele lor. 10 Toate cetatile lor din tinuturile lor cu toate satele lor le-au ars cu foc.
11 Au luat toată prada şi toate jafurile de oameni şi dobitoace; 11 Toata prada si tot ce-au apucat de la om pana la dobitoc au luat cu ei.
12 şi pe cei prinşi, prada şi jafurile, le-au adus lui Moise, preotului Eleazar şi adunării copiilor lui Israel, care erau tăbărâţi în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului. 12 Robii, prada si cele apucate le-au dus la Moise, la preotul Eleazar si la obstea fiilor lui Israel, in tabara din sesul Moabului, care este langa Iordan, in fata Ierihonului.
13 Moise, preotul Eleazar şi toţi mai marii adunării le-au ieşit înainte, afară din tabără. 13 In intampinarea lor au iesit din tabara Moise, Eleazar preotul si toate capeteniile obstii.
14 Şi Moise s-a mâniat pe căpeteniile oştirii, pe căpeteniile peste o mie şi pe căpeteniile peste o sută, care se întorceau de la război. 14 Atunci s-a maniat Moise pe capeteniile ostirii, pe capeteniile miilor si pe sutasii care se intorsesera de la razboi, si le-a zis Moise:
15 El le-a zis: "Cum? Aţi lăsat cu viaţă pe toate femeile? 15 "Pentru ce ati lasat vii toate femeile?
16 Iată, ele sunt acelea care, după cuvântul lui Balaam, au târât pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului, în fapta lui Peor; şi atunci a izbucnit urgia în adunarea Domnului. 16 Caci ele, dupa sfatul lui Valaam, au facut pe fiii lui Israel sa se abata de la cuvantul Domnului, pentru Peor, pentru care a venit pedeapsa asupra obstii Domnului.
17 Acum, dar, omorâţi pe orice prunc de parte bărbătească şi omorâţi pe orice femeie care a cunoscut pe un bărbat culcându-se cu el; 17 Ucideti dar toti copiii de parte barbateasca si toate femeile ce-au cunoscut barbat, ucideti-le.
18 dar lăsaţi cu viaţă pentru voi pe toţi pruncii de parte femeiască şi pe toate fetele care n-au cunoscut împreunarea cu un bărbat. 18 Iar pe fetele care n-au cunoscut barbat, lasati-le pe toate vii pentru voi.
19 Iar voi tăbărâţi şapte zile afară din tabără; toţi aceia dintre voi care au ucis pe cineva şi toţi cei ce s-au atins de vreun mort să se cureţe a treia zi şi a şaptea zi, ei şi cei prinşi de voi. 19 Si sa sedeti afara din tabara sapte zile; toti cei ce ati ucis om si v-ati atins de om ucis sa va curatiti in ziua a treia si in ziua a saptea, si voi si robii vostri.
20 Să curăţaţi de asemenea orice haină, orice lucru de piele, orice lucru de păr de capră şi orice unealtă de lemn." 20 Toate hainele, toate lucrurile de piele, tot ce este facut din par de capra si toate vasele de lemn sa le curatiti".
21 Preotul Eleazar a zis ostaşilor care se duseseră la război: "Iată ce este poruncit prin legea pe care a dat-o lui Moise, Domnul: 21 Apoi a zis preotul Eleazar ostenilor care fusesera la razboi: "Hotararea legii, pe care a dat-o Domnul lui Moise, este aceasta:
22 Aurul, argintul, arama, fierul, cositorul şi plumbul, 22 Aurul, argintul, arama, fierul, plumbul, cositorul
23 orice lucru care poate suferi focul, să-l treceţi prin foc ca să se cureţe. Dar tot ce nu poate suferi focul să fie curăţat cu apa de curăţare; să-l treceţi prin apă. 23 Si tot ce trece prin foc, sa le treceti prin foc, ca sa se curete; afara de aceasta si cu apa de curatire sa le curatiti; iar toate cele ce nu se pot trece prin foc, sa le treceti prin apa.
24 Să vă spălaţi hainele în ziua a şaptea şi veţi fi curaţi; apoi, veţi putea intra în tabără." 24 Hainele voastre sa le spalati in ziua a saptea si sa va curatiti, iar dupa aceea veti intra in tabara".
25 Domnul a zis lui Moise: 25 Iarasi a grait Domnul cu Moise si a zis:
26 "Fă, împreună cu preotul Eleazar şi cu căpeteniile caselor adunării, socoteala prăzii luate, fie oameni, fie dobitoace. 26 "Socoteste prada de razboi, de la om pana la dobitoc, impreuna cu Eleazar preotul si cu capeteniile semintiilor obstii;
27 Împarte prada între luptătorii care s-au dus la oaste şi între toată adunarea. 27 Apoi imparte prada in doua, intre ostenii care au fost la batalie si intre toata obstea.
28 Să iei întâi din partea ostaşilor care s-au dus la oaste o dare pentru Domnul, şi anume: unul din cinci sute, atât din oameni, cât şi din boi, măgari şi oi. 28 De la ostenii care au fost la razboi, ia dare pentru Domnul, cate un suflet la cinci sute, din oameni, din vite, din asini si din oi.
29 Să le luaţi din jumătatea cuvenită lor şi să le dai preotului Eleazar ca un dar ridicat pentru Domnul. 29 Acestea sa le iei din partea lor si sa le dai preotului Eleazar ca dar inaltat Domnului.
30 Şi din jumătatea care se cuvine copiilor lui Israel să iei unul din cincizeci, atât din oameni, cât şi din boi, măgari şi oi, din orice dobitoc; şi să le dai leviţilor care păzesc Cortul Domnului." 30 Iar din jumatatea cuvenita fiilor lui Israel sa iei unul la cincizeci din oameni, din vite, din asini si din oi; si pe acestea sa le dai levitilor, care slujesc la cortul Domnului".
31 Moise şi preotul Eleazar au făcut ce poruncise lui Moise, Domnul. 31 Si a facut Moise si Eleazar preotul cum poruncise Domnul lui Moise.
32 Prada de război, rămasă din jaful celor ce făcuseră parte din oaste, era de şase sute şaptezeci şi cinci de mii de oi, 32 Atunci s-a gasit prada ramasa din cele luate si aduse de cei ce fusesera la razboi: sase sute saptezeci si cinci de mii de oi;
33 şaptezeci şi două de mii de boi, 33 Saptezeci si doua de mii de boi;
34 şaizeci şi una de mii de măgari 34 Asini, saizeci si una de mii;
35 şi treizeci şi două de mii de suflete, adică femei care nu cunoscuseră împreunarea cu un bărbat. 35 Femei, care n-au cunoscut barbat, de toate, treizeci si doua de mii de suflete.
36 Jumătatea care alcătuia partea celor ce se duseseră la oaste a fost de trei sute treizeci şi şapte de mii cinci sute de oi, 36 Jumatate, partea celor ce fusesera la razboi, dupa numaratoare, a fost: oi trei sute treizeci si sapte de mii cinci sute.
37 din care şase sute şaptezeci şi cinci au fost luate ca dare Domnului; 37 Si darea Domnului din oi a fost: sase sute saptezeci si cinci;
38 treizeci şi şase de mii de boi, din care şaptezeci şi doi luaţi ca dare Domnului; 38 Boi treizeci si sase de mii, si din acestia darea Domnului a fost saptezeci si doi;
39 treizeci de mii cinci sute de măgari, din care şaizeci şi unu luaţi ca dare Domnului; 39 Asini, treizeci de mii cinci sute, si din ei darea Domnului a fost saizeci si unul;
40 şi şaisprezece mii de inşi, din care treizeci şi doi luaţi ca dare Domnului. 40 Oameni, saisprezece mii, si din ei darea Domnului a fost treizeci si doua suflete.
41 Moise a dat preotului Eleazar darea luată ca dar ridicat pentru Domnul, după cum îi poruncise Domnul. 41 Si a dat Moise darea Domnului lui Eleazar preotul, cum poruncise Domnul lui Moise.
42 Jumătatea cuvenită copiilor lui Israel, pe care a despărţit-o Moise de a bărbaţilor care merseseră la oaste, 42 Iar partea fiilor lui Israel, pe care a luat-o Moise de la cei ce fusesera la razboi, a fost:
43 şi care era parte a adunării, a fost de trei sute treizeci şi şapte de mii cinci sute de oi, 43 Oi, trei sute treizeci si sapte de mii cinci sute;
44 treizeci şi şase de mii de boi, 44 Boi, treizeci si sase de mii;
45 treizeci de mii cinci sute de măgari 45 Asini, treizeci de mii cinci sute;
46 şi şaisprezece mii de suflete. 46 Oameni, saisprezece mii.
47 Din această jumătate care se cuvenea copiilor lui Israel, Moise a luat unul din cincizeci, atât din oameni, cât şi din dobitoace; şi le-a dat leviţilor care păzesc Cortul Domnului, după cum îi poruncise Domnul. 47 Din aceasta parte a fiilor lui Israel, a luat Moise unul la cincizeci din oameni si din vite, si le-a dat levitilor, care faceau slujba in cortul Domnului, dupa cum poruncise Domnul lui Moise.
48 Căpeteniile oştirii, căpeteniile peste o mie şi căpeteniile peste o sută, s-au apropiat de Moise 48 Atunci au venit la Moise capeteniile ostirii, capeteniile peste mii si sutasii, si au zis catre Moise:
49 şi i-au zis: "Robii tăi au făcut socoteala ostaşilor care erau sub poruncile noastre şi nu lipseşte niciun om dintre noi. 49 "Robii tai au numarat pe ostenii care ne-au fost incredintati si n-a lipsit niciunul din ei.
50 Noi aducem deci ca dar Domnului, fiecare ce a găsit ca scule de aur, şi anume: lănţişoare, brăţări, inele, cercei şi salbe, ca să se facă ispăşire pentru sufletele noastre înaintea Domnului." 50 Si iata noi am adus prinos Domnului, fiecare ce am putut dobandi din lucrurile de aur: lanturi, bratari, inele, cercei si salbe, pentru curatirea sufletelor noastre inaintea Domnului".
51 Moise şi preotul Eleazar au primit de la ei toate aceste scule lucrate în aur. 51 Si a luat Moise si Eleazar de la ei toate aceste lucruri de aur.
52 Tot aurul, pe care l-au adus Domnului căpeteniile peste o mie şi căpeteniile peste o sută, ca dar ridicat, cântărea şaisprezece mii şapte sute cincizeci de sicli. 52 Aurul acesta, care s-a adus prinos Domnului de catre capeteniile peste mii si peste sute, a fost tot saisprezece mii sapte sute cincizeci de sicli.
53 Oamenii din oaste au păstrat fiecare pentru sine prada pe care o făcuse. 53 Ostenii au pradat fiecare pentru ei.
54 Moise şi preotul Eleazar au luat aurul de la căpeteniile peste o mie şi de la căpeteniile peste o sută şi l-au adus în Cortul întâlnirii, ca aducere aminte pentru copiii lui Israel înaintea Domnului. 54 Si a luat Moise si preotul Eleazar aurul de la capeteniile peste mii si peste sute si l-au dus in cortul adunarii, pentru pomenirea fiilor lui Israel inaintea Domnului.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***