Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul:

12345678910111213
Capitolul urmator
Capitolul precedent

Neemia 7

1 După ce s-a zidit zidul şi am pus uşile porţilor, au fost puşi în slujbele lor uşierii, cântăreţii şi leviţii. 1 Dupa ce s-a terminat zidul si am pus canaturile si au fost asezati la slujba lor portarii si cantaretii si levitii,
2 Am poruncit fratelui meu Hanani şi lui Hanania, căpetenia cetăţuii Ierusalimului, om care întrecea pe mulţi prin credincioşia şi prin frica lui de Dumnezeu, 2 Atunci am poruncit fratelui meu Hanani si lui Anania, capetenia cetatii Ierusalimului, caci el cu mult mai mult decat altii era om credincios si temator de Dumnezeu,
3 şi le-am zis: "Să nu se deschidă porţile Ierusalimului înainte de căldura soarelui, şi uşile să fie închise cu încuietorile, în faţa voastră. Locuitorii Ierusalimului să facă de strajă, fiecare la locul lui, înaintea casei lui." 3 Si le-am zis: "Sa nu se deschida portile Ierusalimului pana nu rasare soarele, si sa le inchida si sa le incuie in fata voastra". Si am pus strajeri pe locuitorii Ierusalimului, fiecare cand ii venea randul si fiecare in fata casei sale.
4 Cetatea era încăpătoare şi mare, dar popor era puţin în ea, şi casele nu erau zidite. 4 Cetatea insa era intinsa si mare, iar popor era putin in ea si case nu se zidisera din nou.
5 Dumnezeul meu mi-a pus în inimă gândul să adun pe mai mari, pe dregători şi poporul, ca să-i număr. Am găsit o carte cu spiţele de neam ale celor ce se suiseră întâi din robie şi am văzut scris în ea cele ce urmează. 5 Si mi-a dat Dumnezeul meu gand sa aduc pe cei mai mari, pe capetenii si poporul, ca sa fac o numaratoare, dupa spitele neamului lor, si am gasit cartea cu spitele de neam ale celor ce venisera intaia oara, si intr-insa erau scrise urmatoarele:
6 Iată pe cei din ţară care s-au întors din robie, din aceia pe care îi luase robi Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi care s-au întors la Ierusalim şi în Iuda, fiecare în cetatea lui. 6 Iata locuitorii tarii care au plecat din robie, unde-i dusese Nabucodonosor, regele Babilonului, si s-au intors la Ierusalim si in Iuda, asezandu-se fiecare in cetatea sa,
7 Au plecat cu Zorobabel: Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilşan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana. Numărul bărbaţilor din poporul lui Israel: 7 Impreuna venind cu Zorobabel: Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum si Baana. Numarul poporului lui Israel:
8 fiii lui Pareoş, două mii o sută şaptezeci şi doi; 8 Fiii lui Fares, doua mii o suta saptezeci si doi;
9 fiii lui Şefatia, trei sute şaptezeci şi doi; 9 Fiii lui Sefatia, trei sute saptezeci si doi;
10 fiii lui Arah, şase sute cincizeci şi doi; 10 Fiii lui Arah, sase sute cincizeci si doi;
11 fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua şi ai lui Ioab, două mii opt sute optsprezece; 11 Fiii lui Pahat-Moab, din urmasii lui Iosua si Ioab, doua mii opt sute optsprezece;
12 fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci şi patru; 12 Fiii lui Elam, o mie doua sute cincizeci si patru;
13 fiii lui Zatu, opt sute patruzeci şi cinci; 13 Fiii lui Zatu, opt sute patruzeci si cinci;
14 fiii lui Zacai, şapte sute şaizeci; 14 Fiii lui Zacai, sapte sute saizeci;
15 fiii lui Binui, şase sute patruzeci şi opt; 15 Fiii lui Binui, sase sute patruzeci si opt;
16 fiii lui Bebai, şase sute douăzeci şi opt; 16 Fiii lui Bebai, sase sute douazeci si opt;
17 fiii lui Azgad, două mii trei sute douăzeci şi doi; 17 Fiii lui Azgad, doua mii trei sute douazeci si doi;
18 fiii lui Adonicam, şase sute şaizeci şi şapte; 18 Fiii lui Adonicam, sase sute saizeci si sapte;
19 fiii lui Bigvai, două mii şaizeci şi şapte; 19 Fiii lui Bigvai, doua mii saizeci si sapte;
20 fiii lui Adin, şase sute cincizeci şi cinci; 20 Fiii lui Adin, sase sute cincizeci si cinci;
21 fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouăzeci şi opt; 21 Fiii lui Ater, din familia lui Iezechia, nouazeci si opt;
22 fiii lui Haşum, trei sute douăzeci şi opt; 22 Fiii lui Hasum, trei sute douazeci si opt;
23 fiii lui Beţai, trei sute douăzeci şi patru; 23 Fiii lui Betai, trei sute douazeci si patru;
24 fiii lui Harif, o sută doisprezece; 24 Fiii lui Harif, o suta doisprezece;
25 fiii lui Gabaon, nouăzeci şi cinci; 25 Ghibeonitii, nouazeci si cinci;
26 oamenii din Betleem şi din Netofa, o sută optzeci şi opt; 26 Oameni din Betleem si Netofa, o suta optzeci si opt;
27 oamenii din Anatot, o sută douăzeci şi opt; 27 Oameni din Anatot, o suta douazeci si opt;
28 oamenii din Bet-Azmavet, patruzeci şi doi; 28 Oameni din Bet-Azmavet, patruzeci si doi;
29 oamenii din Chiriat-Iearim, din Chefira şi din Beerot, şapte sute patruzeci şi trei; 29 Oameni din Chiriat-Iearim, din Chefira si din Beerot, sapte sute patruzeci si trei;
30 oamenii din Rama şi din Gheba, şase sute douăzeci şi unu; 30 Oameni din Rama si din Gheba, sase sute douazeci si unu;
31 oamenii din Micmas, o sută douăzeci şi doi; 31 Oameni din Micmas, o suta douazeci si doi;
32 oamenii din Betel şi din Ai, o sută douăzeci şi trei; 32 Oameni din Betel si din Ai, o suta douazeci si trei;
33 oamenii din celălalt Nebo, cincizeci şi doi; 33 Oameni din celalalt Nebo, cincizeci si doi;
34 fiii celuilalt Elam, o mie două sute cincizeci şi patru; 34 Fiii celuilalt Elam, o mie doua sute cincizeci si patru;
35 fiii lui Harim, trei sute douăzeci; 35 Fiii lui Harim, trei sute douazeci;
36 fiii lui Ierihon, trei sute patruzeci şi cinci; 36 Ierihoneni, trei sute patruzeci si cinci;
37 fiii lui Lod, lui Hadid şi lui Ono, şapte sute douăzeci şi unu; 37 Lodieni, Hadidieni si oameni din Ono, sapte sute douazeci si unu.
38 fiii lui Senaa, trei mii nouă sute treizeci. 38 Fiii lui Senaa, trei mii noua sute treizeci.
39 Preoţi: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosua, nouă sute şaptezeci şi trei; 39 Preotii: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosif, noua sute saptezeci si trei;
40 fiii lui Imer, o mie cincizeci şi doi; 40 Fiii lui Imer, o mie cincizeci si doi;
41 fiii lui Paşhur, o mie două sute patruzeci şi şapte; 41 Fiii lui Pashur, o mie doua sute patruzeci si sapte;
42 fiii lui Harim, o mie şaptesprezece. 42 Fiii lui Harim, o mie saptesprezece;
43 Leviţi: fiii lui Iosua şi lui Cadmiel, din fiii lui Hodva, şaptezeci şi patru. 43 Levitii: fiii lui Iosua si ai lui Cadmiel, din casa lui Hodavia, saptezeci si patru.
44 Cântăreţi: fiii lui Asaf, o sută patruzeci şi opt. 44 Cantaretii: fiii lui Asaf, o suta patruzeci si opt.
45 Uşieri: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, o sută treizeci şi opt. 45 Portarii: fiii lui Salum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acuv, fiii lui Hatita, fiii lui Sobai, o suta treizeci si opt.
46 Slujitori ai Templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, 46 Cei incredintati templului: fiii lui Tiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,
47 fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon, 47 Fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon,
48 fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Salmai, 48 Fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Salmai,
49 fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, 49 Fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar,
50 fiii lui Reaia, fiii lui Reţin, fiii lui Necoda, 50 Fiii lui Reaia, fiii lui Retin, fiii lui Necoda,
51 fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah, 51 Fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah,
52 fiii lui Besai, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefişim, 52 Fiii lui Besai, fiii lui Meunim, fiii lui Nefisim,
53 fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, 53 Fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,
54 fiii lui Baţlit, fiii lui Mehida, fiii lui Harşa, 54 Fiii lui Batlit, fiii lui Mehida, fiii lui Harsa,
55 fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah, 55 Fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,
56 fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa. 56 Fiii lui Netiah, fiii lui Hatifa.
57 Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida, 57 Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida;
58 fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel, 58 Fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel;
59 fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Amon. 59 Fiii lui Sefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Hatebaim, fiii lui Amon.
60 Toţi slujitorii Templului şi fiii robilor lui Solomon: trei sute nouăzeci şi doi. 60 Netineii si fiii robilor lui Solomon in total erau trei sute nouazeci si doi.
61 Iată pe cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harşa, din Cherub-Adon şi din Imer, şi care n-au putut să-şi arate casa părintească şi neamul, ca dovadă că erau din Israel. 61 Iata acum si cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harsa, din Cherub-Adon si din Imer, si care n-au putut sa-si arate nici casa din care se trag, nici semintia, pentru a dovedi ca sunt Israeliti:
62 Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, şase sute patruzeci şi doi. 62 Fiii lui Delaia, fiii lui Tobie, fiii lui Necoda, sase sute patruzeci si doi.
63 Şi dintre preoţi: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, galaaditul, şi a fost numit cu numele lor. 63 Si dintre preoti: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacot, fiii lui Barzilai, care a luat de sotie una din fiicele lui Barzilai Galaaditul si a primit numele acesteia.
64 Şi-au căutat cartea spiţelor neamului lor, dar n-au găsit-o. De aceea au fost daţi afară din preoţie, 64 Ei si-au cautat spita neamului lor, dar nu si-au gasit-o, si au fost scosi din preotie;
65 şi dregătorul le-a spus să nu mănânce din lucrurile preasfinte până nu va întreba un preot pe Urim şi Tumim. 65 Si guvernatorul le-a zis sa nu manance din lucrurile de mare sfintenie pana nu se va ridica un preot cu Urim si Tumim.
66 Adunarea întreagă era de patruzeci şi două de mii trei sute şaizeci de inşi, 66 Adunarea intreaga a fost de patruzeci si doua de mii trei sute saizeci de suflete,
67 afară de robii şi roabele lor, în număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte. Printre ei se aflau două sute patruzeci şi cinci de cântăreţi şi cântăreţe. 67 Afara de robi si roabe, care erau in numar de sapte mii trei sute treizeci si sapte. Printre ei se mai aflau doua sute patruzeci si cinci de cantareti si cantarete.
68 Aveau şapte sute treizeci şi şase de cai, două sute patruzeci şi cinci de catâri, 68 Ei aveau sapte sute treizeci si sase de cai, doua sute patruzeci si cinci de catari,
69 patru sute treizeci şi cinci de cămile şi şase mii şapte sute douăzeci de măgari. 69 Patru sute treizeci si cinci camile si sase mii sapte sute douazeci asini.
70 Mulţi din capii de familie au făcut daruri pentru lucrare. Dregătorul a dat vistieriei o mie de darici de aur, cincizeci de potire, cinci sute treizeci de veşminte preoţeşti. 70 Unii capi de familie au facut daruri pentru lucru. Tirsata a dat la vistierie o mie de drahme de aur, cincizeci de cupe si cinci sute treizeci vesminte preotesti.
71 Capii de familie au dat în vistieria lucrării douăzeci de mii de darici de aur şi două mii două sute de mine de argint. 71 Capeteniile caselor au dat in vistieria lucrarilor douazeci de mii de drahme de aur si doua mii doua sute mine de argint. Celalalt popor a dat douazeci de mii de drahme de aur si doua mii de mine de argint si saizeci si sapte de vesminte preotesti.
72 Celălalt popor a dat douăzeci de mii de darici de aur, două mii de mine de argint şi şaizeci şi şapte de veşminte preoţeşti. 72 Preotii si levitii, portarii, cantaretii si oamenii din popor, cei incredintati templului si tot Israelul s-au asezat in cetatile lor.
73 Preoţii şi leviţii, uşierii, cântăreţii, oamenii din popor, slujitorii Templului şi tot Israelul s-au aşezat în cetăţile lor. 73 Si cand a sosit luna a saptea, fiii lui Israel se aflau prin cetatile lor.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***