Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul:

12345678910111213
Capitolul urmator
Capitolul precedent

Neemia 3

1 Marele preot Eliaşib s-a sculat împreună cu fraţii săi, preoţii, şi au zidit poarta oilor. Au sfinţit-o şi i-au pus uşile; au sfinţit-o de la turnul Mea, până la turnul lui Hananeel. 1 "Atunci s-a ridicat Eliasib, preotul cel mare, cu fratii sai preoti si au zidit Poarta Oilor si, punandu-i canaturile, au sfintit-o; tot ei au reparat si zidul de la turnul Mea pana la turnul Hananeel si l-au sfintit.
2 Alături de Eliaşib au zidit şi oamenii din Ierihon; alături de el a zidit şi Zacur, fiul lui Imri. 2 Langa Eliasib au zidit Ierihonenii, iar langa acestia a zidit Zacur, fiul lui Imri.
3 Fiii lui Senaa au zidit poarta peştilor. Au acoperit-o cu scânduri şi i-au pus uşile, încuietorile şi zăvoarele. 3 Fiii lui Senaa au zidit Poarta Pestilor si au acoperit-o, punandu-i canaturile cu incuietorile si zavoarele trebuitoare.
4 Alături de ei a lucrat la dregerea zidului Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţ; alături de ei a lucrat Meşulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meşezabeel; alături de ei a lucrat Ţadoc, fiul lui Baana; 4 De la acestia inainte a reparat Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacot; langa acesta a reparat Mesulam, fiul lui Berechia, fiul lui Mesezabeel; de la acestia inainte a reparat Tadoc, fiul lui Baana.
5 alături de ei au lucrat tecoiţii, ai căror fruntaşi nu s-au supus în slujba Domnului. 5 Alaturi de acestia au reparat cei din Tecoa, ai caror fruntasi de altfel nu si-au plecat grumazul sa lucreze pentru Domnul lor.
6 Ioiada, fiul lui Paseah, şi Meşulam, fiul lui Besodia, au dres poarta cea veche. Au acoperit-o cu scânduri şi i-au pus uşile, încuietorile şi zăvoarele. 6 Ioiada, fiul lui Paseah si Mesulam, fiul lui Besodia, au reparat Poarta Veche si, acoperind-o, i-au pus canaturile cu incuietorile si zavoarele trebuitoare.
7 Alături de ei au lucrat Melatia, gabaonitul, Iadon, meronotitul, şi oamenii din Gabaon şi Miţpa, până la scaunul dregătorului de dincoace de râul Eufrat; 7 De la ei inainte au lucrat Melatia Ghibeonitul si Iadon din Meronot, precum si oamenii din Ghibeon si din Mitpa, supusi stapanirii guvernatorilor de dincolo de fluviu.
8 alături de ei a lucrat Uziel, fiul lui Harhaia, dintre argintari, şi alături de el a lucrat Hanania, dintre făcătorii de mir. Au întărit Ierusalimul până la zidul cel lat. 8 Alaturi de acestia a reparat Uziel, fiul lui Harhaia Argintarul, iar de la acesta inainte a reparat Hanania, fiul lui Rocheim. Si intarira Ierusalimul pana la zidul cel lat.
9 Alături de ei a lucrat Refaia, fiul lui Hur, care era mai mare peste jumătate din ţinutul Ierusalimului. 9 De la ei inainte a reparat Refaia, fiul lui Hur, capetenia unei jumatati din tinutul Ierusalimului.
10 Alături de ei a lucrat, în faţa casei sale, Iedaia, fiul lui Harumaf, şi alături de el a lucrat Hatuş, fiul lui Haşabnia. 10 Langa acesta a reparat, in fata casei lui, Iedaia, fiul lui Harumaf, iar langa el a reparat Hatus, fiul lui Hasabneia.
11 O altă parte a zidului şi turnul cuptoarelor au fost drese de Malchia, fiul lui Harim, şi de Haşub, fiul lui Pahat-Moab. 11 O alta parte de zid a fost reparata de Malchia, fiul lui Harim si de Hasub, fiul lui Pahat-Moab; tot ei au reparat si turnul Cuptoarelor.
12 Alături de ei a lucrat, cu fetele sale, Şalum, fiul lui Haloheş, mai marele peste jumătate din ţinutul Ierusalimului. 12 De la ei inainte au lucrat, cu fiicele sale, Salum, fiul lui Halohes, capetenia celeilalte jumatati a tinutului Ierusalimului.
13 Hanun şi locuitorii Zanoahului au dres poarta văii. Au zidit-o şi i-au pus uşile, încuietorile şi zăvoarele. Ei au făcut o mie de coţi de zid până la poarta gunoiului. 13 Hanun si locuitorii din Zanoah au reparat Poarta Vaii. Ei au zidit-o si i-au pus canaturile cu incuietorile si zavoarele. Tot ei au facut mai bine de o mie de coti de zid, pana la Poarta Gunoiului.
14 Malchia, fiul lui Recab, mai marele peste ţinutul Bet-Hacheremului, a dres poarta gunoiului. A zidit-o şi i-a pus uşile, încuietorile şi zăvoarele. 14 Malchia, fiul lui Recab, capetenia tinutului Bet-Hacherem, a reparat Poarta Gunoiului; i-a pus canaturile, cu incuietorile si zavoarele necesare.
15 Şalum, fiul lui Col-Hoze, mai marele peste ţinutul Miţpa, a dres poarta izvorului. A zidit-o, a acoperit-o cu scânduri şi i-a pus uşile, încuietorile şi zăvoarele. A făcut zidul iazului Siloe lângă grădina împăratului, până la treptele care coboară din cetatea lui David. 15 Salum, fiul lui Col-Hoze, capetenia tinutului Mitpa, a reparat Poarta Izvorului, a zidit-o si i-a pus canaturile cu incuietorile si zavoarele trebuitoare. El a mai facut zidul de la scaldatoarea Siloam, de langa gradina regelui, pana la scara ce coboara din cetatea lui David.
16 După el, Neemia, fiul lui Azbuc, mai marele peste jumătate din ţinutul Bet-Ţurului, a lucrat la dregerea zidului până în faţa mormintelor lui David, până la iazul care fusese zidit şi până la casa vitejilor. 16 De la el inainte a reparat Neemia, fiul lui Azbuc, capetenia unei jumatati din tinutul Bet-Tur, pana in fata mormintelor lui David si pana la iazul cel sapat si pana la Casa Vitejilor.
17 După el au lucrat leviţii, Rehum, fiul lui Bani, şi alături de el a lucrat, pentru ţinutul său, Haşabia, mai marele peste jumătate din ţinutul Cheila. 17 De la el inainte au reparat levitii: Rehum, fiul lui Bani; langa acesta a reparat Hasabia, capetenia unei jumatati din tinutul Cheila, din partea acestui tinut.
18 După el au lucrat fraţii lor, Bavai, fiul lui Henadad, mai marele peste jumătate din ţinutul Cheila; 18 Mai departe au reparat fratii lui: Bavai, fiul lui Henanad, capetenia celeilalte jumatati din tinutul Cheila,
19 şi alături de el, Ezer, fiul lui Iosua, mai marele Miţpei, a dres o altă parte a zidului, în faţa suişului casei armelor, în unghi. 19 Si langa el Ezer, fiul lui Iosua, capetenia din Mitpa, a reparat alta parte de zid din fata scarii armelor pana la colt.
20 După el, Baruc, fiul lui Zabai, a dres cu râvnă o altă parte, de la unghi până la poarta casei marelui preot, Eliaşib. 20 De la el inainte Baruc, fiul lui Zabai, a reparat cu multa sarguinta o alta parte de zid, de la colt pana la poarta casei lui Eliasib, preotul cel mare.
21 După el, Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţ, a dres o altă parte, de la poarta casei lui Eliaşib până la capătul casei lui Eliaşib. 21 Dupa el a reparat o alta parte de zid Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacot, de la poarta casei lui Eliasib pana la capatul casei lui Eliasib.
22 După el au lucrat preoţii din împrejurimile Ierusalimului. 22 Mai departe au reparat preotii din imprejurimile Ierusalimului.
23 După ei, Beniamin şi Haşub au lucrat în dreptul casei lor. După ei, Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, a lucrat lângă casa lui. 23 Iar langa ei, Veniamin si Hasub au reparat zidul in dreptul casei lor. Langa ei Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, a reparat zidul langa casa sa.
24 După el, Binui, fiul lui Henadad, a dres o altă parte, de la casa lui Azaria până la unghi şi până la colţ. 24 Langa acesta, Binui, fiul lui Henadad a reparat alta bucata de zid, de la casa lui Azaria pana in dreptul coltului.
25 Palal, fiul lui Uzai, a lucrat în faţa unghiului şi în faţa turnului de sus care iese înainte din casa împăratului, lângă curtea temniţei. După el a lucrat Pedaia, fiul lui Pareoş. 25 Palal, fiul lui Uzai, a reparat in dreptul unghiului si al turnului, care se ridica deasupra casei de sus a regelui cea din apropierea curtii inchisorii. Langa acesta a reparat Pedaia, fiul lui Paros.
26 Slujitorii Templului, care locuiesc pe deal, au lucrat până în dreptul porţii apelor, la răsărit, şi până în dreptul turnului care iese în afară. 26 Iar cei incredintati templului, care erau pe deal, au reparat zidul pana in dreptul Portii Apelor, spre rasarit si pana la turnul cel inalt.
27 După ei, tecoiţii au dres o altă parte în dreptul turnului celui mare care iese în afară, până la zidul dealului. 27 De la ei inainte cei din Tecoa au reparat o parte, in fata turnului celui mare si inalt pana la zidul lui Ofel.
28 Deasupra porţii cailor, preoţii au lucrat fiecare înaintea casei lui. 28 De la Poarta Cailor in sus au reparat preotii, fiecare in dreptul casei sale.
29 După ei, Ţadoc, fiul lui Imer, a lucrat înaintea casei lui. După el a lucrat Şemaia, fiul lui Şecania, păzitorul porţii de la răsărit. 29 De la ei inainte a reparat Tadoc, fiul lui Imer, dinaintea casei sale, iar dupa el a reparat Semaia, fiul lui Secania, strajerul Portii Rasaritului.
30 După el, Hanania, fiul lui Şelemia, şi Hanun, al şaselea fiu al lui Ţalaf, au dres o altă parte a zidului. După ei, Meşulam, fiul lui Berechia, a lucrat în faţa odăii lui. 30 Dupa el Hanania, fiul lui Selemia si Hanun, al saselea fiu al lui talaf, au reparat alta parte de zid. Dupa ei Mesulam, fiul lui Berechia, a reparat in dreptul locuintei lui.
31 După el, Malchia, dintre argintari, a lucrat până la casele slujitorilor Templului şi negustorilor, în dreptul porţii Mifcad şi până la odaia de sus din colţ. 31 Apoi Malchia faurarul a reparat pana la casa celor incredintati templului si a negustorilor, in dreptul portii lui Mifcad si pana la foisorul din colt.
32 Argintarii şi negustorii au lucrat între odaia de sus din colţ şi poarta oilor. 32 Iar argintarii si negustorii au dres zidul de la foisorul din colt si pana la Poarta Oilor".
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***