Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul:

12345678910111213
Capitolul urmator
Capitolul precedent

Neemia 12

1 Iată preoţii şi leviţii care s-au întors cu Zorobabel, fiul lui Şealtiel, şi cu Iosua: Seraia, Ieremia, Ezra, 1 Iata preotii si levitii care au venit cu Zorobabel, fiul lui Salatiel, si cu Iosua: Seraia, Ieremia, Ezdra,
2 Amaria, Maluc, Hatuş, 2 Amaria, Maluc, Hatus,
3 Şecania, Rehum, Meremot, 3 Secania, Rehum, Meremot,
4 Ido, Ghinetoi, Abia, 4 Ido, Ghineton, Abia,
5 Miiamin, Maadia, Bilga, 5 Miiamin, Moadia, Bilga,
6 Şemaia, Ioiarib, Iedaia, 6 Semaia, Ioiarib, Iedaia,
7 Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Aceştia au fost căpeteniile preoţilor şi a fraţilor lor, pe vremea lui Iosua. 7 Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Acestia au fost capeteniile preotilor si ale fratilor lor in vremea lui Iosua.
8 Leviţi: Iosua, Binui, Cadmiel, Şerebia, Iuda, Matania, care cârmuia împreună cu fraţii săi cântarea laudelor; 8 Levitii au fost: Iosua, Binui, Cadmiel, Serebia, Iuda, Matania, care impreuna cu fratii sai conducea pe cantareli in timpul slujbelor de lauda;
9 Bacbuchia şi Uni, care îşi împlineau slujbele lângă fraţii lor. 9 Bacbuchia si Uni, care impreuna cu fratii lor cantau de cealalta parte.
10 Iosua a născut pe Ioiachim, Ioiachim a născut pe Eliaşib, Eliaşib a născut pe Ioiada, 10 Iosua a nascut pe Ioachim, Ioachim a nascut pe Eliasib, Eliasib a nascut pe Ioiada;
11 Ioiada a născut pe Ionatan, şi Ionatan a născut pe Iadua. 11 Ioiada a nascut pe Iohanan, Iohanan a nascut pe Iadua.
12 Iată, care erau pe vremea lui Ioiachim, preoţii, capi de familii: pentru Seraia, Meraia; pentru Ieremia, Hanania; 12 In zilele lui Ioachim, preoti, capetenii de familii, erau: Meraia pentru casa lui Seraia; Hanania pentru casa lui Ieremia;
13 pentru Ezra, Meşulam; pentru Amaria, Iohanan; 13 Mesulam pentru casa lui Ezdra; Iohanan pentru casa lui Amaria;
14 pentru Meluchi, Ionatan; pentru Şebania, Iosif; 14 Ionatan pentru casa lui Maluc, Iosif pentru casa lui Secania;
15 pentru Harim, Adna; pentru Meraiot, Helcai; 15 Adna pentru casa lui Harim; Helcai pentru casa lui Meremot;
16 pentru Ido, Zaharia; pentru Ghineton, Meşulam; 16 Zaharia pentru casa lui Ido; Mesulam pentru casa lui Ghineton;
17 pentru Abia, Zicri; pentru Miniamin şi Moadia, Piltai; 17 Zicri pentru casa lui Abia; Piltai pentru casa lui Miiamin si Moadia;
18 pentru Bilga, Şamua; pentru Şemaia, Ionatan; 18 Samua pentru casa lui Bilga; Ionatan pentru casa lui Semaia;
19 pentru Ioiarib, Matnai; pentru Iedaia, Uzi; 19 Matanai pentru casa lui Ioiarib; Uzi pentru casa lui Iedaia;
20 pentru Salai, Calai; pentru Amoc, Eber; 20 Calai pentru casa lui Salai; Eber pentru casa lui Amoc;
21 pentru Hilchia, Haşabia; pentru Iedaia, Netaneel. 21 Hasabia pentru casa lui Hilchia; Natanael pentru casa lui Iedaia.
22 Pe vremea lui Eliaşib, lui Ioiada, lui Iohanan şi lui Iadua, leviţii, capi de familii, şi preoţii au fost scrişi sub domnia lui Darius, persanul. 22 In zilele lui Eliasib, ale lui Ioiada, ale lui Iohanan si ale lui Iadua, levitii, capetenii de case, au fost inscrisi cu preotii pana la domnia lui Darie Persanul;
23 Fiii lui Levi, capi de familii, au fost scrişi în cartea Cronicilor până pe vremea lui Iohanan, fiul lui Eliaşib. 23 Fiii lui Levi, capetenii de familie, au fost inscrisi in cartea Cronicilor pana in timpul lui Iohanan, nepot de fiu al lui Eliasib;
24 Căpeteniile leviţilor, Haşabia, Şerebia şi Iosua, fiul lui Cadmiel, şi fraţii lor împreună cu ei, stând unii în faţa altora, erau însărcinaţi să mărească şi să laude pe Domnul, după rânduiala lui David, omul lui Dumnezeu. 24 Capeteniile levitilor erau deci: Hasabia, Serebia si Iosua, fiul lui Cadmiel; iar fratii lor alcatuiau ceata a doua pentru a lauda si a slavi numele lui Dumnezeu, dupa randuiala lui David, omul lui Dumnezeu, raspunzand o ceata celeilalte.
25 Matania, Bacbuchia, Obadia, Meşulam, Talmon şi Acub, uşieri, făceau de strajă la cămările de la porţi. 25 Matania, Bacbuchia si Obadia, Mesulam, Talmon si Acub aveau slujba de portari si strajuiau cand se aduna poporul inaintea portii.
26 Ei trăiau pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, şi pe vremea lui Neemia, dregătorul, şi pe vremea preotului şi cărturarului Ezra. 26 Acestia au trait pe vremea lui Ioachim, fiul lui Iosua, fiul lui Iotadac si pe timpul lui Neemia guvernatorul si al preotului si carturarului Ezdra.
27 La sfinţirea zidurilor Ierusalimului au chemat pe leviţi din toate locurile în care locuiau şi i-au adus la Ierusalim, ca să prăznuiască sfinţirea şi sărbătoarea cu laude şi cântări, în sunet de chimvale, lăute şi harpe. 27 La sfintirea zidului Ierusalimului inca s-au chemat levitii din toate locurile, poruncindu-li-se sa vina la Ierusalim pentru savarsirea sfintirii si pentru sarbatoarea vesela cu doxologii si cantari, in sunetul chimvalelor, lirelor si harfelor.
28 Fiii cântăreţilor s-au strâns din împrejurimile Ierusalimului, din satele slujitorilor Templului, 28 Cei din neamul cantarelilor s-au adunat din imprejurimile Ierusalimului si din cetatile netofatiene,
29 din Bet-Ghilgal şi din ţinutul Ghebei, şi din Azmavet; căci cântăreţii îşi zidiseră sate împrejurul Ierusalimului. 29 Din Bet-Ghilgal, din sesurile Ghebei, din Azmavet, caci cantaretii isi facusera satele in apropiere de Ierusalim.
30 Preoţii şi leviţii s-au curăţat şi au curăţat şi pe popor, porţile şi zidul. 30 Si preotii si levitii s-au curatit si au sfintit poporul, portile si zidurile.
31 Am suit pe zid pe căpeteniile lui Iuda şi am făcut două coruri mari. Cel dintâi a pornit pe partea dreaptă a zidului, spre poarta gunoiului. 31 Si am suit eu capeteniile lui Iuda pe ziduri si am pus doua coruri mari pentru cantarea de lauda; unul din ele s-a asezat in partea dreapta a zidului, spre poarta Gunoiului.
32 În urma acestui cor mergeau Hosea şi jumătate din căpeteniile lui Iuda: 32 In urma lor mergeau Hosaia si jumatate din capeteniile lui Iuda:
33 Azaria, Ezra, Meşulam, 33 Azaria, Ezdra si Mesulam;
34 Iuda, Beniamin, Şemaia şi Ieremia, 34 Iuda, Veniamin, Semaia si Ieremia;
35 unii din fiii preoţilor cu trâmbiţe, Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Şemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf, 35 Iar dintre fiii preotilor mergeau cu trambite: Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Semaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf,
36 şi fraţii săi, Şemaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Netaneel, Iuda şi Hanani, cu instrumentele de muzică ale lui David, omul lui Dumnezeu. Cărturarul Ezra era în fruntea lor. 36 Si fratii lui: Semaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Natanael, Iuda si Hanani cu instrumentele muzicale ale lui David, omul lui Dumnezeu, iar inaintea lor se afla carturarul Ezdra.
37 La poarta izvorului s-au suit drept înainte pe treptele cetăţii lui David, pe ridicătura zidului, deasupra casei lui David, până la poarta apelor, spre răsărit. 37 La Poarta Izvorului, in fata lor, s-au urcat pe treptele scarii de la cetatea lui David, care ducea pe zidul de deasupra casei lui David, pana la Poarta Apelor, spre rasarit.
38 Al doilea cor a pornit spre stânga. În urma lui veneam eu cu cealaltă jumătate din popor, pe zid. Trecând pe deasupra turnului cuptoarelor, au mers până la zidul cel lat; 38 Al doilea cor s-a indreptat in cealalta parte, si dupa el am mers eu si jumatate din popor si am inaintat pe zid de la turnul Cuptoarelor si pana la zidul cel lat,
39 apoi pe deasupra porţii lui Efraim, pe deasupra porţii celei vechi, pe deasupra porţii peştilor, pe deasupra turnului lui Hananeel şi pe deasupra turnului Mea până la poarta oilor. Şi s-au oprit la poarta temniţei. 39 Si de la Poarta Efraim, am trecut pe langa poarta veche si Poarta Pestilor, pe langa turnul lui Hananeel, pe langa turnul Mea spre Poarta Oilor si ne-am oprit la Poarta inchisorii.
40 Cele două coruri s-au oprit în Casa lui Dumnezeu; şi tot aşa şi eu şi dregătorii care erau cu mine, 40 Apoi amandoua corurile au mers la templul lui Dumnezeu. Si am facut acelasi lucru si noi, eu si capeteniile care erau cu mine
41 şi preoţii, Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, Hanania, cu trâmbiţe, 41 Si preotii: Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, Hanania cu trambite,
42 şi Maaseia, Şemaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam şi Ezer. Cântăreţii şi-au înălţat glasul, cârmuiţi de Izrahia. 42 Maaseia, Semaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam si Ezer. Cantaretii cantau sub conducerea lui Izrahia.
43 În ziua aceea, s-au adus multe jertfe şi a fost mare bucurie, căci Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie. Se bucurau şi femeile şi copiii, şi strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau până departe. 43 Si s-au adus in ziua aceea multime de jertfe si s-au veselit, caci Dumnezeu daduse poporului pricina mare de bucurie. Si femeile si copiii s-au veselit, iar strigatele lor de bucurie din Ierusalim se auzeau pana departe.
44 În ziua aceea, s-au rânduit oameni care să privegheze asupra odăilor care slujeau de cămări pentru darurile de mâncare, cele dintâi roade şi zeciuieli. Ei au fost însărcinaţi să adune în ele, din ţinutul cetăţilor, părţile hotărâte de Lege preoţilor şi leviţilor. Căci Iuda se bucura că preoţii şi leviţii erau la locul lor, 44 In aceeasi zi au fost pusi oameni supraveghetori la camarile unde aveau sa se aduca prinoasele, parga si zeciuielile, si au fost imputerniciti sa adune din tarinile din jurul cetatilor partile hotarate prin lege pentru preoti si leviti. Si Iudeii s-au bucurat cand au vazut pe preoti si pe leviti la slujba lor,
45 păzind tot ce privea slujba lui Dumnezeu şi a curăţărilor. Cântăreţii şi uşierii îşi împlineau şi ei slujbele, după rânduiala lui David şi a fiului său Solomon. 45 Indeplinind toate cele pentru slujba dumnezeiasca si pentru curatire. Cantaretii si portarii si-au indeplinit datoria lor dupa porunca lui David si a lui Solomon, fiul lui;
46 Căci odinioară, pe vremea lui David şi a lui Asaf, erau căpetenii peste cântăreţi şi cântări de laudă şi de mulţumire în cinstea lui Dumnezeu. 46 Inca de demult, din zilele lui David si Asaf se hotarasera capeteniile cantaretilor si cantarile cele de lauda si de multumire in cinstea lui Dumnezeu.
47 Tot Israelul a dat, pe vremea lui Zorobabel şi Neemia, părţile cuvenite cântăreţilor şi uşierilor, zi de zi; au dat leviţilor lucrurile sfinţite, iar leviţii au dat fiilor lui Aaron lucrurile sfinţite cuvenite lor. 47 In zilele lui Zorobabel si Neemia, tot Israelul dadea parte cantaretilor si portarilor pentru fiecare zi; si dadeau levitilor darurile sfintite, si levitii le dadeau de asemenea darurile sfintite urmasilor lui Aaron.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***