Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul:

12345678910111213
Capitolul urmator
Capitolul precedent

Neemia 11

1 Căpeteniile poporului s-au aşezat la Ierusalim. Cealaltă parte a poporului a tras la sorţi, pentru ca unul din zece să vină să locuiască la Ierusalim în cetatea sfântă, iar ceilalţi să locuiască în cetăţi. 1 Capeteniile poporului s-au asezat in Ierusalim, iar celalalt popor a tras sorti, ca a zecea parte din ei sa locuiasca in sfanta cetate a Ierusalimului, iar celelalte noua parti sa ramana in celelalte cetati.
2 Poporul a binecuvântat pe toţi cei ce au primit de bunăvoie să locuiască la Ierusalim. 2 Si a binecuvantat poporul pe toti cei ce s-au invoit de buna voie sa se aseze in Ierusalim.
3 Iată căpeteniile ţinutului care s-au aşezat la Ierusalim: în cetăţile lui Iuda, fiecare s-a aşezat în moşia lui, în cetatea lui Israel, preoţii şi leviţii, slujitorii Templului şi fiii robilor lui Solomon. 3 Iata capeteniile tarii care s-au asezat in Ierusalim si in cetatile lui Iuda, locuind fiecare pe mosia sa, in cetatea sa: Israelitii, preotii si levitii, cei incredintati templului si urmasii slujitorilor lui Solomon.
4 La Ierusalim s-au aşezat unii din fiii lui Iuda şi din fiii lui Beniamin. - Din fiii lui Iuda: Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Şefatia, fiul lui Mahalaleel, din fiii lui Pereţ, 4 In Ierusalim s-au asezat din fiii lui Iuda si din fiii lui Veniamin. Din fiii lui Iuda s-au asezat: Ataia, fiul lui Uzia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Sefatia, fiul lui Mahalaleel din fiii lui Fares,
5 şi Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Şiloni. 5 Si Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Siloni.
6 Toţi fiii lui Pereţ care s-au aşezat la Ierusalim au fost patru sute şaizeci şi opt de oameni viteji. - 6 Fiii lui Fares care s-au asezat in Ierusalim erau in total patru sute saizeci si opt de oameni de oaste.
7 Iată fiii lui Beniamin: Salu, fiul lui Meşulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia, 7 Iata acum fiii lui Veniamin: Salu, fiul lui Mesulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia,
8 şi după el, Gabai şi Salai, nouă sute douăzeci şi opt. 8 Apoi Gabai si Salai, noua sute douazeci si opt.
9 Ioel, fiul lui Zicri, era căpetenia lor; şi Iuda, fiul lui Senua, era a doua căpetenie a cetăţii. 9 Ioil, fiul lui Zicri, era capetenia lor, iar Iuda, fiul lui Senua, era a doua capetenie a cetatii.
10 Din preoţi: Iedaia, fiul lui Ioiarib, Iachin, 10 Din preoti: Iedaia, fiul lui Ioiarib, si Iachin,
11 Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meşulam, fiul lui Ţadoc, fiul Meraiot, fiul lui Ahitub, domnul Casei lui Dumnezeu, 11 Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Mesulam, fiul lui Tadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, capetenia templului Domnului;
12 şi fraţii lor care făceau slujba Casei, opt sute douăzeci şi doi; Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amţi, fiul lui Zaharia, fiul lui Paşhur, fiul lui Malchia, 12 Si fratii lor, care se indeletnicesc cu slujba in templul Domnului, opt sute douazeci si doi; Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amti, fiul lui Zaharia, fiul lui Pashur, fiul lui Malchia,
13 şi fraţii săi, capii caselor părinteşti, două sute patruzeci şi doi; şi Amaşai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meşilemot, fiul lui Imer, 13 Si fratii sai, capeteniile caselor parintesti, doua sute patruzeci si doi; si Amasai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Mesilemot, fiul lui Imer,
14 şi fraţii lor, oameni viteji, o sută douăzeci şi opt; Zabdiel, fiul lui Ghedolim, era căpetenia lor. 14 Si fratii lor, barbati de oaste, o suta douazeci si opt; Zabdiel, fiul lui Ghedolim, era capetenia lor.
15 Din leviţi: Şemaia, fiul lui Haşub, fiul lui Azricam, fiul lui Haşabia, fiul lui Buni; 15 Dintre leviti: Semaia, fiul lui Hasub, fiul lui Azricam, fiul lui Hasabia, fiul lui Buni,
16 Şabetai şi Iozabad, însărcinaţi cu treburile de afară ale Casei lui Dumnezeu şi făcând parte din căpeteniile leviţilor; 16 Sabetai si Iozabad, capetenii ale levitilor pentru treburile din afara ale templului lui Dumnezeu;
17 Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, căpetenia care cânta lauda la rugăciune, şi Bacbuchia, al doilea din fraţii săi, şi Abda, fiul lui Şamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun. 17 Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, capetenia care incepea laudele in timpul rugaciunii, si Bacbuchia, al doilea intre fratii sai si Abda, fiul lui Samua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun.
18 Toţi leviţii din cetatea sfântă erau două sute optzeci şi patru. 18 Toti levitii in cetatea sfanta erau doua sute optzeci si patru.
19 Şi uşierii: Acub, Talmon şi fraţii lor, păzitorii porţilor, o sută şaptezeci şi doi. 19 Portarii: Acub, Talmon si fratii lor, pazitorii portilor, o suta saptezeci si doi.
20 Cealaltă parte din Israel, din preoţi, şi din leviţi s-au aşezat în toate cetăţile lui Iuda, fiecare în moşia lui. 20 Ceilalti Israeliti, preoti si leviti, se asezara in toate cetatile lui Iuda, fiecare la mosia sa.
21 Slujitorii Templului s-au aşezat pe deal şi aveau de căpetenii pe Ţiha şi Ghişpa. 21 Cei incredintati templului se asezara pe colina si aveau de capetenie pe Tiha si Ghispa.
22 Căpetenia leviţilor la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Haşabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cântăreţii însărcinaţi cu slujba Casei lui Dumnezeu; 22 Capetenia levitilor la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hasabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cantareti insarcinati sa faca slujba la templul lui Dumnezeu;
23 căci era o poruncă a împăratului cu privire la cântăreţi, şi li se dădea o parte hotărâtă pe fiecare zi. 23 Caci pentru cantareli era o porunca din partea regelui, prin care li se hotara o plata anumita pe fiecare zi.
24 Petahia, fiul lui Meşezabeel, din fiii lui Zerah, fiul lui Iuda, era dregătorul împăratului pentru toate treburile poporului. 24 Petahia, fiul lui Mesezabeel din fiii lui Zerah, fiul lui Iuda, era imputernicit de rege pentru toate nevoile poporului.
25 Cât despre sate şi câmpiile lor, unii din fiii lui Iuda s-au aşezat la Chiriat-Arba şi în locurile care ţin de el, la Dibon şi în locurile care ţin de el, Iecabţeel şi în satele care ţin de el, 25 Iar dintre cei ce traiesc in sate pe tarinile lor, fii de ai lui Iuda, s-au asezat la Kiriat-Arba si in satele ce tineau de el; la Dibon si in satele ce tineau de el; la Iecabteel si in satele lui;
26 la Ieşua, la Molada, la Bet-Palet, 26 La Iesua, la Molada, la Bet-Pelet;
27 la Haţar-Şual, la Beer-Şeba şi în locurile care ţin de ea, 27 La Hatar-Sual, la Beer-Seba si in satele ce tineau de ea;
28 la Ţiclag, la Mecona şi în locurile care ţin de ea, 28 La Ticlag, la Mecona si in satele ce tineau de ea;
29 la En-Rimon, la Ţorea, la Iarmut, 29 La En-Rimon, la Torea, la Iarmut;
30 la Zanoah, la Adulam şi în satele care ţin de el, la Lachis şi în ţinutul lui, la Azeca şi în locurile care ţin de el. S-au aşezat astfel de la Beer-Şeba până la valea lui Hinom. 30 La Zanoah, la Adulam si in satele ce tineau de el; la Lachis si in tarinile ce tineau de el; la Azeca si in satele ce tineau de el; s-au asezat ei de la Beer-Seba pana la Ghe-Hinom.
31 Fiii lui Beniamin s-au aşezat de la Gheba la Micmaş, la Aia, la Betel şi în locurile care ţin de el, 31 Fiii lui Veniamin s-au asezat, incepand de la Gheba: in Micmas, in Aia, in Betel si in satele lui;
32 la Anatot, la Nob, la Hanania, 32 In Anatot, in Nob, in Anania,
33 la Haţor, la Rama, la Ghitaim, 33 In Hator, in Rama, in Ghitaim,
34 la Hadid, la Ţeboim, la Nebalat, 34 In Hadid, in Teboim, in Nebalat,
35 la Lod şi la Ono, valea lucrătorilor. 35 In Lod, in Ono si in Gheharasim.
36 Au fost unii leviţi care s-au unit cu Beniamin, măcar că făceau parte din cetele lui Iuda. 36 Erau si leviti care aveau tarini in Veniamin, cu toate ca erau socotiti in partea lui Iuda.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***