Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Matei 26

1 După ce a isprăvit Isus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor Săi: 1 Iar dupa ce a sfarsit toate aceste cuvinte, a zis Iisus catre ucenicii Sai:
2 "Ştiţi că după două zile va fi Paştile; şi Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit!" 2 Stiti ca peste doua zile va fi Pastile si Fiul Omului va fi dat sa fie rastignit.
3 Atunci preoţii cei mai de seamă, cărturarii şi bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot care se numea Caiafa; 3 Atunci arhiereii si batranii poporului s-au adunat in curtea arhiereului, care se numea Caiafa.
4 şi s-au sfătuit împreună, cum să prindă pe Isus cu vicleşug şi să-L omoare. 4 Si impreuna s-au sfatuit ca sa prinda pe Iisus, cu viclesug, si sa-L ucida.
5 Dar ziceau: "Nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare în norod." 5 Dar ziceau: Nu in ziua praznicului, ca sa nu se faca tulburare in popor.
6 Când era Isus în Betania, în casa lui Simon, leprosul, 6 Fiind Iisus in Betania, in casa lui Simon Leprosul,
7 s-a apropiat de El o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump; şi, pe când stătea El la masă, ea a turnat mirul pe capul Lui. 7 S-a apropiat de El o femeie, avand un alabastru cu mir de mare pret, si l-a turnat pe capul Lui, pe cand sedea la masa.
8 Ucenicilor le-a fost necaz, când au văzut lucrul acesta, şi au zis: "Ce rost are risipa aceasta? 8 Si vazand ucenicii, s-au maniat si au zis: De ce risipa aceasta?
9 Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump, şi banii să se dea săracilor." 9 Caci mirul acesta se putea vinde scump, iar banii sa se dea saracilor.
10 Când a auzit Isus, le-a zis: "De ce faceţi supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine. 10 Dar Iisus, cunoscand gandul lor, le-a zis: Pentru ce faceti suparare femeii? Caci lucru bun a facut ea fata de Mine.
11 Pentru că pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna. 11 Caci pe saraci totdeauna ii aveti cu voi, dar pe Mine nu Ma aveti totdeauna;
12 Dacă a turnat acest mir pe trupul Meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii Mele pentru îngropare. 12 Ca ea, turnand mirul acesta pe trupul Meu, a facut-o spre ingroparea Mea.
13 Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune şi ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei." 13 Adevarat zic voua: Oriunde se va propovadui Evanghelia aceasta, in toata lumea, se va spune si ce-a facut ea, spre pomenirea ei.
14 Atunci unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoţii cei mai de seamă 14 Atunci unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, ducandu-se la arhierei,
15 şi le-a zis: "Ce vreţi să-mi daţi, şi-L voi da în mâinile voastre?" Ei i-au cântărit treizeci de arginţi. 15 A zis: Ce voiti sa-mi dati si eu Il voi da in mainile voastre? Iar ei i-au dat treizeci de arginti.
16 Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit, ca să dea pe Isus în mâinile lor. 16 Si de atunci cauta un prilej potrivit ca sa-L dea in mainile lor.
17 În ziua dintâi a praznicului Azimelor, ucenicii au venit la Isus şi I-au zis: "Unde vrei să-Ţi pregătim să mănânci paştile?" 17 In cea dintai zi a Azimelor, au venit ucenicii la Iisus si L-au intrebat: Unde voiesti sa-Ti pregatim sa mananci Pastile?
18 El le-a răspuns: "Duceţi-vă în cetate la cutare om şi spuneţi-i: "Învăţătorul zice: "Vremea Mea este aproape; voi face Paştile cu ucenicii Mei în casa ta." 18 Iar El a zis: Mergeti in cetate, la cutare si spuneti-i: Invatatorul zice: Timpul Meu este aproape; la tine vreau sa fac Pastile cu ucenicii Mei.
19 Ucenicii au făcut cum le poruncise Isus şi au pregătit paştile. 19 Si ucenicii au facut precum le-a poruncit Iisus si au pregatit Pastile.
20 Seara, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece ucenici ai Săi. 20 Iar cand s-a facut seara, a sezut la masa cu cei doisprezece ucenici.
21 Pe când mâncau, El a zis: "Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde." 21 Si pe cand mancau, Iisus a zis: Adevarat graiesc voua, ca unul dintre voi Ma va vinde.
22 Ei s-au întristat foarte mult şi au început să-I zică unul după altul: "Nu cumva sunt eu, Doamne?" 22 Si ei, intristandu-se foarte, au inceput sa-I zica fiecare: Nu cumva eu sunt, Doamne?
23 Drept răspuns, El le-a zis: "Cel ce a întins cu Mine mâna în blid acela Mă va vinde. 23 Iar El, raspunzand, a zis: Cel ce a intins cu Mine mana in blid, acela Ma va vinde.
24 Negreşit, Fiul omului Se duce după cum este scris despre El. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut!" 24 Fiul Omului merge precum este scris despre El. Vai, insa, acelui om prin care Fiul Omului se vinde! Bine era de omul acela daca nu se nastea.
25 Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul şi I-a zis: "Nu cumva sunt eu, Învăţătorule?" "Da", i-a răspuns Isus, "tu eşti!" 25 Si Iuda, cel ce L-a vandut, raspunzand a zis: Nu cumva sunt eu, Invatatorule? Raspuns-a lui: Tu ai zis.
26 Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: "Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu." 26 Iar pe cand mancau ei, Iisus, luand paine si binecuvantand, a frant si, dand ucenicilor, a zis: Luati, mancati, acesta este trupul Meu.
27 Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: "Beţi toţi din el; 27 Si luand paharul si multumind, le-a dat, zicand: Beti dintru acesta toti,
28 căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor. 28 Ca acesta este Sangele Meu, al Legii celei noi, care pentru multi se varsa spre iertarea pacatelor.
29 Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu." 29 Si va spun voua ca nu voi mai bea de acum din acest rod al vitei pana in ziua aceea cand il voi bea cu voi, nou, intru imparatia Tatalui Meu.
30 După ce au cântat cântarea, au ieşit pe Muntele Măslinilor. 30 Si dupa ce au cantat laude, au iesit la Muntele Maslinilor.
31 Atunci Isus le-a zis: "În noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o pricină de poticnire; căci este scris: "Voi bate Păstorul, şi oile turmei vor fi risipite." 31 Atunci Iisus le-a zis: Voi toti va veti sminti intru Mine in noaptea aceasta caci scris este: "Bate-voi pastorul si se vor risipi oile turmei".
32 Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea." 32 Dar dupa invierea Mea voi merge mai inainte de voi in Galileea.
33 Petru a luat cuvântul şi I-a zis: "Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire." 33 Iar Petru, raspunzand, I-a zis: Daca toti se vor sminti intru Tine, eu niciodata nu ma voi sminti.
34 "Adevărat îţi spun", i-a zis Isus, "că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori." 34 Zis-a Iisus lui: Adevarat zic tie ca in noaptea aceasta, mai inainte de a canta cocosul, de trei ori te vei lepada de Mine.
35 Petru I-a răspuns: "Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine." Şi toţi ucenicii au spus acelaşi lucru. 35 Petru i-a zis: Si de ar fi sa mor impreuna cu Tine, nu ma voi lepada de Tine. Si toti ucenicii au zis la fel.
36 Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani, şi a zis ucenicilor: "Şedeţi aici până Mă voi duce acolo să Mă rog." 36 Atunci Iisus a mers impreuna cu ei la un loc ce se cheama Ghetsimani si a zis ucenicilor: Sedeti aici, pana ce Ma voi duce acolo si Ma voi ruga.
37 A luat cu El pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zebedei şi a început să Se întristeze şi să Se mâhnească foarte tare. 37 Si luand cu Sine pe Petru si pe cei doi fii ai lui Zevedeu, a inceput a Se intrista si a Se mahni.
38 Isus le-a zis atunci: "Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici şi vegheaţi împreună cu Mine." 38 Atunci le-a zis: Intristat este sufletul Meu pana la moarte. Ramaneti aici si privegheati impreuna cu Mine.
39 Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat, zicând: "Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu." 39 Si mergand putin mai inainte, a cazut cu fata la pamant, rugandu-Se si zicand: Parintele Meu, de este cu putinta, treaca de la Mine paharul acesta! Insa nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voiesti.
40 Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind şi a zis lui Petru: "Ce, un ceas n-aţi putut să vegheaţi împreună cu Mine! 40 Si a venit la ucenici si i-a gasit dormind si i-a zis lui Petru: Asa, n-ati putut un ceas sa privegheati cu Mine!
41 Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă." 41 Privegheati si va rugati, ca sa nu intrati in ispita. Caci duhul este osarduitor, dar trupul este neputincios.
42 S-a depărtat a doua oară şi S-a rugat, zicând: "Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta!" 42 Iarasi ducandu-se, a doua oara, s-a rugat, zicand: Parintele Meu, daca nu este cu putinta sa treaca acest pahar, ca sa nu-l beau, faca-se voia Ta.
43 S-a întors iarăşi la ucenici şi i-a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. 43 Si venind iarasi, i-a aflat dormind, caci ochii lor erau ingreuiati.
44 I-a lăsat din nou, S-a depărtat şi S-a rugat a treia oară, zicând aceleaşi cuvinte. 44 Si lasandu-i, S-a dus iarasi si a treia oara S-a rugat, acelasi cuvant zicand.
45 Apoi a venit la ucenici şi le-a zis: "Dormiţi de acum şi odihniţi-vă!… Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoşilor. 45 Atunci a venit la ucenici si le-a zis: Dormiti de acum si va odihniti! Iata s-a apropiat ceasul si Fiul Omului va fi dat in mainile pacatosilor.
46 Sculaţi-vă, haidem să mergem; iată că se apropie vânzătorul." 46 Sculati-va sa mergem, iata s-a apropiat cel ce M-a vandut.
47 Pe când vorbea El încă, iată că vine Iuda, unul din cei doisprezece, cu o gloată mare, cu săbii şi cu ciomege, trimişi de preoţii cei mai de seamă şi de bătrânii norodului. 47 Si pe cand vorbea inca, iata a sosit Iuda, unul dintre cei doisprezece, si impreuna cu el multime multa, cu sabii si cu ciomege, de la arhierei si de la batranii poporului.
48 Vânzătorul le dăduse semnul acesta: "Pe care-L voi săruta eu, Acela este; să puneţi mâna pe El!" 48 Iar vanzatorul le-a dat semn, zicand: Pe care-L voi saruta, Acela este: puneti mana pe El.
49 Îndată, Iuda s-a apropiat de Isus şi I-a zis: "Plecăciune, Învăţătorule!" Şi L-a sărutat. 49 Si indata, apropiindu-se de Iisus, a zis: Bucura-Te, Invatatorule! Si L-a sarutat.
50 Isus i-a zis: "Prietene, ce ai venit să faci, fă!" Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Isus şi L-au prins. 50 Iar Iisus i-a zis: Prietene, pentru ce ai venit? Atunci ei, apropiindu-se, au pus mainile pe Iisus si L-au prins.
51 Şi unul din cei ce erau cu Isus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea. 51 Si iata, unul dintre cei ce erau cu Iisus, intinzand mana, a tras sabia si, lovind pe sluga arhiereului, i-a taiat urechea.
52 Atunci Isus i-a zis: "Pune-ţi sabia la locul ei; căci toţi cei ce scot sabia de sabie vor pieri. 52 Atunci Iisus i-a zis: Intoarce sabia ta la locul ei, ca toti cei ce scot sabia, de sabie vor pieri.
53 Crezi că n-aş putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? 53 Sau ti se pare ca nu pot sa rog pe Tatal Meu si sa-Mi trimita acum mai mult de douasprezece legiuni de ingeri?
54 Dar cum se vor împlini Scripturile care zic că aşa trebuie să se întâmple?" 54 Dar cum se vor implini Scripturile, ca asa trebuie sa fie?
55 În clipa aceea, Isus a zis gloatelor: "Aţi ieşit ca după un tâlhar, cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În toate zilele şedeam în mijlocul vostru şi învăţam norodul în Templu, şi n-aţi pus mâna pe Mine. 55 In ceasul acela, a zis Iisus multimilor: Ca la un talhar ati iesit cu sabii si cu ciomege, ca sa Ma prindeti. In fiecare zi sedeam in templu si invatam si n-ati pus mana pe Mine.
56 Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci." Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit. 56 Dar toate acestea s-au facut ca sa se implineasca Scripturile proorocilor. Atunci toti ucenicii, lasandu-L, au fugit.
57 Cei ce au prins pe Isus, L-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunaţi cărturarii şi bătrânii. 57 Iar cei care au prins pe Iisus L-au dus la Caiafa arhiereul, unde erau adunati carturarii si batranii.
58 Petru L-a urmat de departe, până la curtea marelui preot; apoi a intrat înăuntru şi a şezut jos cu aprozii, ca să vadă sfârşitul. 58 Iar Petru Il urma de departe pana a ajuns la curtea arhiereului si, intrand inauntru, sedea cu slugile, ca sa vada sfarsitul.
59 Preoţii cei mai de seamă, bătrânii şi tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-L poată omorî. 59 Iar arhiereii, batranii si tot sinedriul cautau marturie mincinoasa impotriva lui Iisus, ca sa-L omoare.
60 Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfăţişat mulţi martori mincinoşi. La urmă au venit doi 60 Si n-au gasit, desi venisera multi martori mincinosi. Mai pe urma insa au venit doi si au spus:
61 şi au spus: "Acesta a zis: "Eu pot să stric Templul lui Dumnezeu şi să-l zidesc iarăşi în trei zile." 61 Acesta a zis: Pot sa daram templul lui Dumnezeu si in trei zile sa-l cladesc.
62 Marele preot s-a sculat în picioare şi I-a zis: "Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceştia împotriva Ta?" 62 Si, sculandu-se, arhiereul I-a zis: Nu raspunzi nimic la ceea ce marturisesc acestia impotriva Ta?
63 Isus tăcea. Şi marele preot a luat cuvântul şi I-a zis: "Te jur, pe Dumnezeul cel Viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu." 63 Dar Iisus tacea. Si arhiereul I-a zis: Te jur pe Dumnezeul cel viu, sa ne spui noua de esti Tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.
64 "Da", i-a răspuns Isus, "sunt! Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului." 64 Iisus i-a raspuns: Tu ai zis. Si va spun inca: De acum veti vedea pe Fiul Omului sezand de-a dreapta puterii si venind pe norii cerului.
65 Atunci marele preot şi-a rupt hainele şi a zis: "A hulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum aţi auzit hula Lui. 65 Atunci arhiereul si-a sfasiat hainele, zicand: A hulit! Ce ne mai trebuie martori? Iata acum ati auzit hula Lui.
66 Ce credeţi?" Ei au răspuns: "Este vinovat, să fie pedepsit cu moartea." 66 Ce vi se pare? Iar ei, raspunzand, au zis: Este vinovat de moarte.
67 Atunci L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii şi L-au pălmuit, 67 Si au scuipat in obrazul Lui, batandu-L cu pumnii, iar unii Ii dadeau palme,
68 zicând: "Hristoase, proroceşte-ne cine Te-a lovit?" 68 Zicand: Prooroceste-ne, Hristoase, cine este cel ce Te-a lovit.
69 Petru însă şedea afară în curte. O slujnică a venit la el şi i-a zis: "Şi tu erai cu Isus Galileeanul!" 69 Iar Petru sedea afara, in curte. Si o slujnica s-a apropiat de el, zicand: Si tu erai cu Iisus Galileianul.
70 Dar el s-a lepădat înaintea tuturor şi i-a zis: "Nu ştiu ce vrei să zici." 70 Dar el s-a lepadat inaintea tuturor, zicand: Nu stiu ce zici.
71 Când a ieşit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică şi a zis celor de acolo: "Şi acesta era cu Isus din Nazaret." 71 Si iesind el la poarta, l-a vazut alta si a zis celor de acolo: Si acesta era cu Iisus Nazarineanul.
72 El s-a lepădat iarăşi, cu un jurământ, şi a zis: "Nu cunosc pe Omul acesta!" 72 Si iarasi s-a lepadat cu juramant: Nu cunosc pe omul acesta.
73 Peste puţin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat şi au zis lui Petru: "Nu mai încape îndoială că şi tu eşti unul din oamenii aceia, căci şi vorba te dă de gol." 73 Iar dupa putin, apropiindu-se cei ce stateau acolo au zis lui Petru: Cu adevarat si tu esti dintre ei, caci si graiul te vadeste.
74 Atunci el a început să se blesteme şi să se jure, zicând: "Nu cunosc pe Omul acesta!" În clipa aceea a cântat cocoşul. 74 Atunci el a inceput a se blestema si a se jura: Nu cunosc pe omul acesta. Si indata a cantat cocosul.
75 Şi Petru şi-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Isus: "Înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori." Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar. 75 Si Petru si-a adus aminte de cuvantul lui Iisus, care zisese: Mai inainte de a canta cocosul, de trei ori te vei lepada de Mine. Si iesind afara, a plans cu amar.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***