Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Isaia 13

1 Prorocie împotriva Babilonului, descoperită lui Isaia, fiul lui Amoţ. 1 Proorocia despre Babilon pe care a vazut-o Isaia, fiul lui Amos.
2 "Ridicaţi un steag pe un munte gol, înălţaţi glasul spre ei, faceţi semne cu mâna, ca să vină la porţile asupritorilor! 2 Pe un munte plesuv inaltati steag, strigati catre ei, faceti semn cu mana, ca sa intre pe poarta asupritorilor.
3 Am dat poruncă sfintei Mele oştiri - zice Domnul - am chemat pe vitejii Mei la judecata mâniei Mele, pe cei ce se bucură de mărimea Mea." 3 "Eu am poruncit sfintei Mele ostiri, zice Domnul, chemat-am pe vitejii maniei Mele, pe cei ce se veselesc de slava Mea".
4 Un vuiet se aude pe munţi, ca vuietul de popor mult; se aude o zarvă de împărăţii, de neamuri adunate. Domnul oştirilor Îşi cercetează oastea care va da lupta. 4 Ascultati acest zgomot surd in munti, vuiet al unui neam fara de numar; auziti aceasta zarva de imparatii, de neamuri adunate; Domnul Savaot cerceteaza ostirea gata de lupta.
5 Ei vin dintr-o ţară depărtată, de la marginea cerurilor: Domnul şi uneltele mâniei Lui vor nimici tot pământul. 5 Ele vin dintr-un tinut departat, de la capatul cerului; vine Domnul si uneltele maniei Lui, ca sa nimiceasca tot pamantul.
6 Gemeţi! căci ziua Domnului este aproape: ea vine ca o pustiire a Celui Atotputernic! 6 Strigati, ca aproape este ziua Domnului, ea vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic.
7 De aceea, toate mâinile slăbesc, şi orice inimă omenească se topeşte. 7 Drept aceea, toate bratele vor fi neputincioase si inima omului se va topi de frica.
8 Ei sunt năpădiţi de spaimă, îi apucă chinurile şi durerile, se zvârcolesc ca o femeie în durerile naşterii, se uită unii la alţii încremeniţi, feţele lor sunt roşii ca focul. 8 Vor fi cuprinsi de spaima, vor vedea naluci si durerile ii vor cuprinde; zvarcolise-vor in dureri ca femeia gata sa nasca. Se vor privi unul pe altul cu groaza, iar fetele lor vor fi rosii ca flacara.
9 Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie şi urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu şi va nimici pe toţi păcătoşii de pe el. 9 Iata ziua Domnului, ea vine apriga, manioasa si intaratata la manie ca sa pustiiasca pamantul si sa starpeasca pe pacatosi de pe el.
10 Căci stelele cerurilor şi Orionul nu vor mai străluci; soarele se va întuneca la răsăritul lui, şi luna nu va mai lumina. 10 Luceferii de pe cer si gramezile de stele nu-si vor mai da lumina lor; soarele se va intuneca in rasaritul lui si luna nu va mai straluci.
11 "Voi pedepsi - zice Domnul - lumea pentru răutatea ei, şi pe cei răi, pentru nelegiuirile lor; voi face să înceteze mândria celor trufaşi şi voi doborî semeţia celor asupritori. 11 Atunci voi pedepsi lumea pentru faradelegile ei si pe cei nelegiuiti pentru pacatele lor. Voi smeri mandria celor ingamfati si obraznicia celor cruzi o voi arunca la pamant.
12 Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat şi mai scumpi decât aurul din Ofir. 12 Voi face ca oamenii sa fie mai rari decat aurul cel mai scump, mai cautati decat aurul de Ofir.
13 Pentru aceasta voi clătina cerurile, şi pământul se va zgudui din temelia lui de mânia Domnului oştirilor, în ziua mâniei Lui aprinse. 13 Pentru aceasta voi prabusi cerurile; si pamantul se va clatina din locul lui, din pricina maniei Domnului Savaot, in ziua iutimii maniei Lui.
14 Atunci, ca o căprioară speriată, ca o turmă fără păstor, fiecare se va întoarce la poporul său, fiecare va fugi în ţara lui. 14 Atunci, ca o gazela sperioasa si ca o turma pe care nimeni nu poate s-o adune, fiecare se va intoarce la poporul sau si fiecare va fugi in pamantul sau.
15 Toţi cei ce vor fi prinşi vor fi străpunşi, şi toţi cei ce vor fi apucaţi vor cădea ucişi de sabie. 15 Oricine va fi aflat va fi strapuns si oricare va fi prins va cadea de sabie.
16 Copiii lor vor fi zdrobiţi sub ochii lor, casele le vor fi jefuite, şi nevestele lor vor fi necinstite. 16 Copiii lor vor fi zdrobiti inaintea ochilor lor, casele lor vor fi jefuite si femeile lor necinstite.
17 Iată, aţâţ împotriva lor pe mezi, care nu se uită la argint şi nu poftesc aurul. 17 Iata ca Eu ridic asupra lor pe Mezi, care nu pun pret pe argint si care nu se lacomesc pentru aur.
18 Cu arcurile lor vor doborî pe tineri, şi vor fi fără milă pentru rodul pântecelor: ochiul lor nu va cruţa pe copii. 18 Arcurile oamenilor de lupta vor dobori pe cei tineri. De roada pantecelui nu se vor milostivi, si pentru copii ochii lor nu vor simti nici o mila.
19 Şi astfel Babilonul, podoaba împăraţilor, falnica mândrie a haldeilor, va fi ca Sodoma şi Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu. 19 Atunci Babilonul, podoaba imparatiilor, cununa mandriei Caldeilor, fi-va ca Sodoma si ca Gomora, pe care Dumnezeu le-a nimicit.
20 El nu va mai fi locuit, nu va mai fi niciodată popor în el. Arabul nu-şi va mai întinde cortul acolo, şi păstorii nu-şi vor mai ţărcui turmele acolo, 20 Nu va mai fi locuit in veci si din neam in neam. Arabii nu vor mai infige acolo corturi si nici ciobanii nu-si vor mai face tarle in latura aceea.
21 ci fiarele pustiului îşi vor face culcuşul acolo, bufniţele îi vor umple casele, struţii vor locui acolo, şi stafiile se vor juca acolo. 21 Ci numai animale salbatice se vor salaslui intr-insul, si bufnitele vor locui prin case, strutii isi vor face cuiburi acolo si oameni cu chip de tap vor juca in acel loc.
22 Şacalii vor urla în casele lui împărăteşti pustii, şi câinii sălbatici, în casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape să vină, şi zilele nu i se vor lungi." 22 Sacalii vor urla in palatele lor si lupii in casele lor de petrecere. Vremea este aproape sa soseasca si zilele ei nu vor zabovi!
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***