Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Iosua 19

1 A doua parte a căzut prin sorţi lui Simeon, seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor. Moştenirea lor era în mijlocul moştenirii fiilor lui Iuda. 1 Al doilea sort a cazut lui Simeon, semintiei fiilor lui Simeon, dupa familiile lor; partea lor de mostenire a fost intre hotarele partii fiilor lui Iuda.
2 Ei au avut în moştenirea lor: Beer-Şeba, Şeba, Molada, 2 In partea lor se aflau: Beerseba, Seba si Molada;
3 Haţar-Şual, Bala, Aţem, 3 Hatar-Sual, Bala si Atem;
4 Eltolad, Betul, Horma, 4 Eltolad, Betul si Horma;
5 Ţiclag, Bet-Marcabot, Haţar-Susa, 5 Ticlag, Bet-Marcabot si Hatar-Susa;
6 Bet-Lebaot şi Şaruhen; treisprezece cetăţi şi satele lor; 6 Bet-Lebaot si Saruhen: treisprezece cetati cu satele lor.
7 Ain, Rimon, Eter şi Aşan, patru cetăţi şi satele lor; 7 Ain, Rimon, Eter si Asan: patru cetati cu satele lor.
8 şi toate satele din împrejurimile acestor cetăţi, până la Baalat-Beer, care este Ramatul de miazăzi. Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor. 8 Si toate satele care se aflau imprejurul cetatilor acestora chiar pana la Baalat-Beer-Ramatul de miazazi. Aceasta este partea de mostenire a fiilor lui Simeon, dupa familiile lor.
9 Moştenirea fiilor lui Simeon a fost luată din partea de moştenire a fiilor lui Iuda; căci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei, şi de aceea fiii lui Simeon şi-au primit pe a lor în mijlocul moştenirii lor. 9 Din mosia lui Iuda a fost despartita partea fiilor lui Simeon. Deoarece partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei, fiii lui Simeon au primit parte intre hotarele mosiei lor.
10 A treia parte a căzut prin sorţi fiilor lui Zabulon, după familiile lor. 10 Al treilea sort a cazut fiilor lui Zabulon, dupa familiile lor. Hotarul mostenirii lor se intindea pana la Sarid,
11 Hotarul moştenirii lor se întindea până la Sarid. La apus se suia spre Mareala şi atingea Dabeşet, apoi pârâul care curge înaintea Iocneamului. 11 Se ridica la apus pana la Mareala si atingea Dabesetul si paraul ce curge prin fata Iocneamului.
12 Din Sarid se întorcea spre răsărit, spre răsăritul soarelui, până la hotarul Chislot-Taborului, mergea înainte la Dabrat şi suia la Iafia. 12 De la Sarid apuca indarat si mergea in partea de rasarit, spre rasaritul soarelui pana la hotarul tinutului Chislot-Tabor si de aici apuca spre Dabrat si se urca catre Iafia;
13 De acolo trecea la răsărit prin Ghita-Hefer, prin Ita-Caţin, mergea la Rimon şi se întorcea până la Nea. 13 Apoi trecea spre rasarit la Ghet-Hefer, la Ita-Catin si mergea spre Rimon, Metora si Nea;
14 Se întorcea apoi înspre miazănoapte spre Hanaton şi ieşea la valea Iiftah-El. 14 Dupa aceea hotarul se intorcea de la miazanoapte catre Hanaton si se termina in valea Iftah-El.
15 Cuprindea: Catat, Nahalal, Şimron, Iideala, Betleem; douăsprezece cetăţi şi satele lor. 15 Mai departe: Catat, Nahalal, Simron, Idala si Betleem: douasprezece cetati cu satele lor.
16 Aceasta a fost moştenirea fiilor lui Zabulon, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor. 16 Aceasta e partea fiilor lui Zabulon, dupa familiile lor, si acestea sunt cetatile lor.
17 A patra parte a căzut prin sorţi lui Isahar, fiilor lui Isahar, după familiile lor. 17 Al patrulea sort a cazut lui Isahar, fiilor lui Isahar, dupa familiile lor.
18 Hotarul lor trecea prin Izreel, Chesulot, Sunem, 18 In hotarul lor se cuprindeau: Izreel, Chesulot si Sunem;
19 Hafaraim, Şion, Anaharat, 19 Hafaraim, Sion si Anaharat;
20 Rabit, Chişion, Abeţ, 20 Harabit, Chision si Ebet;
21 Remet, En-Ganim, En-Hada şi Bet-Paţeţ; 21 Remet, En-Ganim, En-Hada si Bet-Patet;
22 atingea Taborul, Şahaţima, Bet-Şemeş şi ieşea la Iordan; şaisprezece cetăţi şi satele lor. 22 Si atingea Taborul, Sahatima si Bet-Semes si hotarul lor se termina la Iordan: saisprezece cetati cu satele lor.
23 Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Isahar, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor. 23 Aceasta e partea fiilor lui Isahar, dupa familiile lor si acestea sunt cetatile lor.
24 A cincea parte a căzut prin sorţi seminţiei fiilor lui Aşer, după familiile lor. 24 Al cincilea sort a cazut semintiei fiilor lui Aser, dupa familiile lor.
25 Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten, Acşaf, 25 Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten si Acsaf,
26 Alamelec, Amead şi Mişeal; atingea, spre apus, Carmelul şi Şihor-Libnat; 26 Alamelec, Amead si Miseal si hotarul lor atingea, spre apus Carmelul si Sihor-Libnat.
27 apoi se întorcea înspre răsărit la Bet-Dagon, se atingea de Zabulon şi de valea Iiftah-El, la miazănoapte de Bet-Emec şi Neiel, şi se întindea spre Cabul, la stânga, 27 Dupa aceea, hotarul se intorcea spre rasaritul soarelui la Bet-Dagon si atingea tinutul Zabulon si valea Iftah-El pe la miazanoapte si intra in hotarul Asatei la Bet-Emec si Neiel si mergea pe partea stanga a Cabulului.
28 şi spre Ebron, Rehob, Hamon şi Cana, până la Sidonul cel mare. 28 Mai departe urmeaza Abdon, Rehob, Hamon si Cana, pana la Sidonul cel Mare.
29 Se întorcea apoi spre Rama până la cetatea cea tare a Tirului şi spre Hosa şi ieşea la mare prin ţinutul Aczib. 29 Dupa aceea, hotarul se intorcea spre Rama pana la orasul cel intarit al Tirului, apoi spre Hosa si se sfarseste la mare, in targusorul Aczib.
30 Cuprindea: Uma, Afec şi Rehob; douăzeci şi două de cetăţi şi satele lor. 30 Dupa aceea, urmeaza: Aco, Afec si Rehob: douazeci si doua de cetati si satele lor.
31 Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Aşer, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor. 31 Aceasta este partea semintiei fiilor lui Aser, dupa familiile lor, si acestea sunt cetatile si satele lor.
32 A şasea parte a căzut prin sorţi fiilor lui Neftali, după familiile lor. 32 Al saselea sort a cazut fiilor lui Neftali, semintiei fiilor lui Neftali, dupa familiile lor.
33 Hotarul lor se întindea de la Helef, de la Alon, prin Ţaananim, Adami-Necheb şi Iabneel, până la Lacum, şi ieşea la Iordan. 33 Hotarul lor mergea de la Helef si de la dumbrava cea din Taananim catre Adami-Necheb si Iabneel, pana la Lacum si se sfarsea la Iordan.
34 Se întorcea spre apus la Aznot-Tabor, şi de acolo mergea înainte la Hucoc; se atingea de Zabulon, înspre miazăzi, de Aşer, înspre apus, şi de Iuda; înspre răsărit era Iordanul. 34 De aici se intorcea hotarul spre apus, catre Asnot-Tabor si de acolo mergea spre Hucoc si atingea tinutul Zabulonului in partea de miazazi si tinutul Aser in partea de apus si tinutul lui Iuda la Iordan, spre rasaritul soarelui.
35 Cetăţile tari erau: Ţidim, Ţer, Hamat, Racat, Chineret, 35 Cetati intarite erau: Tidim, Ter, Hamat, Racat si Chineret,
36 Adama, Rama, Haţor, 36 Adama, Rama si Hator;
37 Chedeş, Edrei, En-Haţor, 37 Chedes, Edrea si En-Hator;
38 Iireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat şi Bet-Şemeş; nouăsprezece cetăţi şi satele lor. 38 Ireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat si Bet-Semes: nouasprezece cetati cu satele lor.
39 Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Neftali, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor. 39 Aceasta "este partea semintiei fiilor lui Neftali, dupa familiile lor, si acestea sunt cetatile si satele lor.
40 A şaptea parte a căzut prin sorţi seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor. 40 Semintiei fiilor lui Dan, dupa familiile lor, i-a cazut al saptelea sort.
41 Hotarul moştenirii lor era Ţorea, Eştaol, Ir-Şemeş, 41 In hotarul mostenirii lor se cuprindeau: Tora, Estaol si Ir-Semes;
42 Şaalabin, Aialon, Iitla, 42 Saalabin, Aialon si Itla;
43 Elon, Timnata, Ecron, 43 Elon, Timnata si Ecron;
44 Elteche, Ghibeton, Baalat, 44 Elteche, Ghibeton si Baalat;
45 Iehud, Bene-Berac, Gat-Rimon, 45 Iehud, Bene-Berac si Gat-Rimon;
46 Me-Iarcon şi Racon, cu hotarul care este faţă în faţă cu Iafo. 46 Me-Iarcon si Haracon cu hotarele aproape de Iopi. S-a vazut insa ca partea mostenirii fiilor lui Dan e mica pentru ei.
47 Ţinutul fiilor lui Dan se întindea şi în afară de acestea. Fiii lui Dan s-au suit şi s-au luptat împotriva lui Leşem; au pus mâna pe el şi l-au trecut prin ascuţişul sabiei; au pus stăpânire pe el, s-au aşezat în el şi l-au numit Dan, după numele tatălui lor, Dan. 47 Atunci s-au dus fiii lui Dan cu razboi asupra Lesemului si l-au impresurat, l-au lovit cu sabia si l-au luat mostenire si s-au asezat pe el si l-au numit Lesemul lui Dan, dupa numele lui Dan, tatal lor.
48 Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor. 48 Aceasta este partea semintiei fiilor lui Dan, dupa familiile lor si acestea sunt cetatile si satele lor.
49 După ce au isprăvit de împărţit ţara, după hotarele ei, copiii lui Israel au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o moştenire în mijlocul lor. 49 Dupa ce au ispravit impartirea tarii, prin sorti, fiii lui Israel au dat intre ei parte de mostenire lui Iosua, fiul lui Navi.
50 După porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el: Timnat-Serah, pe muntele lui Efraim. El a zidit cetatea din nou şi şi-a aşezat locuinţa acolo. 50 Dupa porunca Domnului, i-au dat lui cetatea Timnat-Serah, pe care a cerut-o el, in muntele lui Efraim. Si a zidit cetate si a locuit in ea.
51 Acestea sunt moştenirile pe care le-au împărţit preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, şi căpeteniile de familie ale seminţiilor copiilor lui Israel, prin sorţi înaintea Domnului, la Silo, la uşa Cortului întâlnirii. Astfel au isprăvit ei împărţirea ţării. 51 Acestea sunt mosiile pe care Eleazar preotul, Iosua, fiul tui Navi, si capeteniile familiilor le-au impartit fiilor lui Israel, prin sorti, in Silo, inaintea fetei Domnului, la intrarea cortului adunarii. Si asa s-a ispravit impartirea tarii.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***