Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Iosua 15

1 Partea căzută prin sorţi seminţiei fiilor lui Iuda, după familiile lor, se întindea spre hotarul Edomului până la pustiul Ţin, la miazăzi. Acesta a fost hotarul cel mai de miazăzi. 1 Mosia cazuta la sorti pentru semintia fiilor lui Iuda, dupa familiile lor, se intindea de la hotarele lui Edom din miazazi si de la pustiul Sin pana la Cades, spre rasarit.
2 Astfel, hotarul lor de miazăzi pornea de la capătul Mării Sărate, de la sânul care caută spre miazăzi. 2 Astfel hotarul lor de miazazi porneste de la Marea Sarata, de unde pleaca un golf al ei spre miazazi,
3 Ieşea spre miazăzi de suişul Acrabim, trecea prin Ţin şi se suia la miazăzi de Cades-Barnea; de acolo trecea înainte prin Heţron, suia spre Adar şi se întorcea la Carcaa; 3 Merge spre inaltimea Acravimului, trece prin pustiul Sin si, ridicandu-se dinspre miazazi catre Cades-Barnea, merge pe la Hetron si, ajungand la Adar, trece pe partea dinspre apus a Cadesului si se intoarce spre Carcaa;
4 trecea apoi prin Aţmon, mergea până la pârâul Egiptului şi ieşea la mare. Acesta să vă fie hotarul de miazăzi. 4 Trece apoi prin Atmon si urmeaza inainte pana la raul Egiptului si apoi capatul acestui hotar atinge marea. Acesta va fi hotarul vostru de miazazi.
5 Hotarul de răsărit era Marea Sărată până la îmbucătura Iordanului. Hotarul de miazănoapte pornea de la sânul mării care este la îmbucătura Iordanului, 5 Hotarul de rasarit e toata Marea Sarata pana la gurile Iordanului. Iar apoi hotarul de miazanoapte pleaca din golful marii de la gurile Iordanului;
6 suia spre Bet-Hogla, trecea pe la miazănoapte de Bet-Araba şi se ridica până la piatra lui Bohan, fiul lui Ruben; 6 De aici se ridica spre Bet-Hogla. Trece pe la miazanoapte de Bet-Araba si merge in sus pana la piatra lui Bohan, fiul lui Ruben;
7 suia mai departe la Debir, la o depărtare bunicică de valea Acor, şi se îndrepta spre miazănoapte înspre Ghilgal, care este în faţa suişului Adumim la miazăzi de pârâu. Trecea pe lângă apele En-Şemeş şi mergea până la En-Roguel. 7 Apoi hotarul se urca spre Debir, din valea Acor si se indreapta spre miazanoapte catre Ghilgal, care se afla in fata Adumimului, pe partea de miazazi a raului; apoi trece pe la apele En-Semes si se prelungeste pana la En-Roghel.
8 Suia de-acolo prin valea Ben-Hinom înspre miazăzi de Iebus, care este Ierusalimul; apoi se ridica până în vârful muntelui, care este în dreptul văii Hinom la apus, şi la capătul văii refaimiţilor la miazănoapte. 8 De aici hotarul merge in sus spre valea Ben-Hinom, pe partea de miazazi de Iebus, care este Ierusalimul; apoi hotarul se ridica spre varful muntelui, care este spre apus, in fata vaii Hinom, la marginea vaii Refaim, la miazanoapte.
9 Din vârful muntelui, hotarul se întindea până la izvorul apelor Neftoah, ieşea la cetăţile muntelui Efron şi trecea prin Baala, sau Chiriat-Iearim. 9 Din varful muntelui, hotarul se indreapta spre izvorul apelor Neftoah si merge spre cetatile din muntele Efron; apoi hotarul coteste spre Baala, care e Chiriat-Iearimul;
10 Din Baala se întorcea la apus spre muntele Seir, trecea prin partea de miazănoapte a muntelui Iearim, sau Chesalon, se cobora la Bet-Şemeş şi trecea prin Timna. 10 Dupa aceea hotarul se intoarce de la Baala spre mare si merge spre muntele Seir, trece pe partea de miazanoapte a muntelui Iearim, care e Chesalonul si, pogorandu-se catre Bet-Semes, trece prin Timna;
11 Apoi ieşea în latura de miazănoapte a Ecronului, se întindea spre Şicron, trecea prin muntele Baala, ajungea până la Iabneel şi ieşea la mare. 11 De aici hotarul merge pe partea de miazanoapte a Ecronului si se intoarce spre Sicron, trece prin muntele Baala si ajunge pana la Iabneel si apoi se termina hotarul la mare. Hotarul de la apus il formeaza Marea cea Mare.
12 Hotarul de apus era Marea cea Mare şi ţărmul ei. Acestea au fost, de jur împrejur, hotarele fiilor lui Iuda, după familiile lor. 12 Acesta este hotarul pamantului fiilor lui Iuda, dupa familiile lor, din toate partile.
13 Lui Caleb, fiul lui Iefune, i-au dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua, Domnul; lui i-au dat Chriat-Arba, adică Hebronul: Arba era tatăl lui Anac. 13 Lui Caleb, fiul lui Iefone, i-a dat Iosua parte intre fiii lui Iuda, cum poruncise Domnul lui Iosua si i-a dat Iosua Chiriat-Arba a tatalui lui Enac, care este Hebronul.
14 Caleb a izgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anac: Şeşai, Ahiman şi Talmai, copiii lui Anac. 14 Insa Caleb, fiul lui Iefone, a alungat de acolo pe cei trei fii ai lui Enac: pe Sesai, pe Ahiman si pe Talmai, copiii lui Enac.
15 De acolo s-a suit împotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai înainte Chiriat-Sefer. 15 De aici Caleb a pornit asupra locuitorilor Debirului; numele Debirului era mai inainte Chiriat-Sefer.
16 Caleb a zis: "Celui ce va bate cetatea Chiriat-Sefer şi o va lua îi voi da de nevastă pe fiica mea, Acsa." 16 Si a zis Caleb: "Cel ce va bate Chiriat-Seferul si-l va lua, aceluia ii voi da pe Acsa, fiica mea, de femeie".
17 Otniel, fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb, a pus mâna pe ea; şi Caleb i-a dat de nevastă pe fiica sa, Acsa. 17 Si l-a luat Otniel cel tanar, fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb si i-a dat Caleb de femeie pe Acsa, fiica sa.
18 După ce a intrat ea la Otniel, l-a sfătuit să ceară de la tatăl ei un ogor. Ea s-a coborât de pe măgarul ei, şi Caleb i-a zis: "Ce vrei?" 18 Dar cand a trebuit sa plece, a fost invatata sa ceara de la tatal sau o tarina. Si cand a descalecat ea de pe asin, Caleb i-a zis: "Ce vrei?"
19 Ea a răspuns: "Fă-mi un dar, căci mi-ai dat un pământ secetos; dă-mi şi izvoare de apă." Şi el i-a dat izvoarele de sus şi izvoarele de jos. 19 Iar ea a zis: "Da-mi binecuvantare. Tu mi-ai dat pamantul de la miazazi; da-mi si izvoarele de apa!" Si i-a dat izvoarele cele de sus si izvoarele cele de jos.
20 Aceasta a fost moştenirea fiilor lui Iuda, după familiile lor. 20 Aceasta este mostenirea fiilor lui Iuda, dupa familiile lor.
21 Cetăţile aşezate în ţinutul de la miazăzi, la marginea cea mai depărtată a seminţiei fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabţeel, Eder, Iagur, 21 Cetatile care se aflau in partea de miazazi, la marginea semintiei fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabteel, Eder si Iagur;
22 China, Dimona, Adada, 22 China, Dimona si Adada;
23 Chedeş, Haţor, Itnan, 23 Chedes, Hator si Itnan;
24 Zif, Telem, Bealot, 24 Zif, Telem si Bealot;
25 Haţor-Hadata, Cheriot-Heţron, care este Haţor, 25 Hator-Hadata, Cheriot-Hetron, adica Hator;
26 Amam, Şema, Molada, 26 Amam, Serna si Molada;
27 Haţar-Gada, Heşmon, Bet-Palet, 27 Hatar-Gada, Hesmon si Bet-Palet;
28 Haţar-Şual, Beer-Şeba, Biziotia, 28 Hatar-Sual, Beerseba si Biziotia, cu imprejurimile si satele lor;
29 Baala, Iim, Aţem, 29 Baala, Iim si Atem;
30 Eltolad, Chesil, Horma, 30 Eltolad, Chesil si Horma;
31 Ţiclag, Madmana, Sansana, 31 Ticlag, Madmana si Sansana;
32 Lebaot, Şilhim, Ain şi Rimon. Toate cetăţile: douăzeci şi nouă, împreună cu satele lor. 32 Lebaot, Silhim, Ain si Rimon; de toate douazeci si noua de cetati cu satele lor.
33 În câmpie: Eştaol, Ţorea, Aşna, 33 Iar la ses erau: Estaol, Tora, Asna si Gatnam;
34 Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam, 34 Zanuah, En-Ganim, Tapuah si Enam;
35 Iarmut, Adulam, Soco, Azeca, 35 Iarmut, Adulam, Memvra, Soco si Azeca;
36 Şaaraim, Aditaim, Ghedera şi Ghederotaim; patruzeci de cetăţi şi satele lor. 36 Saaraim, Aditaim, Ghedera si Ghederotaim; paisprezece cetati cu satele lor.
37 Ţenan, Hadaşa, Migdal-Gad, 37 Tenan, Hadasa si Migdal-Gad;
38 Dilean, Miţpe, Iocteel, 38 Dilean, Mitpe si Iocteel;
39 Lachis, Boţcat, Eglon, 39 Lachis, Botcat si Eglon;
40 Cabon, Lahmas, Chitliş, 40 Cabon, Lahmas si Chitlis;
41 Ghederot, Bet-Dagon, Naama şi Macheda; şaisprezece cetăţi şi satele lor. 41 Ghederot, Bet-Dagon, Naama si Macheda; saisprezece cetati cu satele lor.
42 Libna, Eter, Aşan, 42 Libna, Eter si Asan;
43 Iiftah, Aşna, Neţib, 43 Iftah, Asna si Netib;
44 Cheila, Aczib şi Mareşa; nouă cetăţi şi satele lor. 44 Cheila, Aczib, Maresa si Edom; noua cetati cu satele lor.
45 Ecron, cetăţile şi satele lui; 45 Ecron cu cetatile care tineau de el si cu satele lui;
46 de la Ecron şi la apus, toate cetăţile de lângă Asdod şi satele lor, 46 Si de la Ecron spre mare tot ce se afla imprejurul Asdodului cu satele lui;
47 Asdod, cetăţile şi satele lui; Gaza, cetăţile şi satele ei, până la pârâul Egiptului şi la Marea cea Mare, care slujeşte ca hotar. 47 Asdodul si cetatile care tineau de el si satele lui; Gaza cu cetatile care tineau de ea si satele ei pana ia raul Egiptului si pana la Marea cea Mare, care este hotar.
48 Pe munte: Şamir, Iatir, Soco, 48 Iar in munti erau: Samir, Iatir si Soco;
49 Dana, Chiriat-Sana, care este Debirul, 49 Dana, Chiriat-Sana, zis si Debir;
50 Anab, Eştemo, Anim, 50 Anab, Estemo si Anim;
51 Gosen, Holon şi Ghilo; unsprezece cetăţi şi satele lor. 51 Gosen, Holon si Ghilo: unsprezece cetati cu satele lor.
52 Arab, Duma, Eşean, 52 Anab, Duma si Esean;
53 Janum, Bet-Tapuah, Afeca, 53 Ianum, Bet-Tapuah si Afeca;
54 Humta, Chiriat-Arba, care este Hebronul, şi Ţior; nouă cetăţi şi satele lor. 54 Humta, Chiriat-Arba, zisa si Hebronul si Tior; noua cetati cu satele lor.
55 Maon, Carmel, Zif, Iuta, 55 Maon, Carmel, Zif si Iuta;
56 Iizreel, Iocdeam, Zanoah, 56 Izreel, Iocdeam si Zanuah;
57 Cain, Ghibeea şi Timna; zece cetăţi şi satele lor. 57 Cain, Ghibeea si Timna: zece cetati cu satele lor.
58 Halhul, Bet-Ţur, Ghedor, 58 Halhul, Bet-Tur si Ghedor;
59 Maarat, Bet-Anot şi Eltecon; şase cetăţi şi satele lor. 59 Maarat, Bet-Anot si Eltecon: sase cetati cu satele lor. Tecoa, Efrata sau Betleemul, Peor, Etam, Culon, Tatam, Sores, Carem, Galem, Betir si Manah: unsprezece cetati cu satele lor.
60 Chiriat-Baal, care este Chiriat-Iearim, şi Raba; două cetăţi şi satele lor. 60 Chiriat-Baal sau Chiriat-Iearim si Harabah; doua cetati cu satele lor si cu imprejurimile.
61 În pustiu: Bet-Araba, Midin, Secaca, 61 In pustiu erau: Bet-Araba, Midin si Secaca;
62 Nibşan, Ir-Hamelah şi En-Ghedi; şase cetăţi şi satele lor. 62 Nibsan, Ir-Melah si En-Ghedi: sase cetati cu satele lor.
63 Fiii lui Iuda n-au putut izgoni pe iebusiţii care locuiau la Ierusalim; şi iebusiţii au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim până în ziua de azi. 63 Dar pe Iebusei, locuitorii Ierusalimului, nu i-au putut alunga fiii lui Iuda si de aceea Iebuseii traiesc cu fiii lui Iuda in Ierusalim pana in ziua de astazi.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***