Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Iosua 12

1 Iată împăraţii pe care i-au bătut copiii lui Israel şi a căror ţară au luat-o în stăpânire de cealaltă parte a Iordanului, spre răsăritul soarelui, de la pârâul Arnon până la muntele Hermonului, cu toată câmpia de la răsărit: 1 Iata regii pe care i-au batut fiii lui Israel si al caror pamant l-au luat tot de mostenire dincolo de Iordan, spre rasaritul soarelui, de la raul Arnon pana la muntele Hermon si tot sesul dinspre rasarit:
2 pe Sihon, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon. Stăpânirea lui se întindea de la Aroer, care este pe malul pârâului Arnon, şi, de la mijlocul pârâului, peste jumătate din Galaad, până la pârâul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon; 2 Sihon, regele Amoreilor, care locuia in Hesbon si domnea de la Aroerul cel de pe malul raului Arnon, de la mijlocul raului si peste jumatate din Galaad, pana la raul Iaboc, care este hotarul Amonitilor,
3 de la câmpie până la Marea Chineret la răsărit şi până la marea câmpiei, care este Marea Sărată, la răsărit, spre Bet-Ieşimot; şi de la miazăzi, sub poalele muntelui Pisga. 3 Peste ses pana langa marea Chineretului, spre rasarit si pana la marea sesului, pana la Marea Sarata, spre rasarit, pe calea catre Bet-Iesimot, iar spre miazazi peste locurile ce se intindeau pe la poalele muntelui Fazga;
4 Pe Og, împăratul Basanului, singura rămăşiţă a refaimiţilor, care locuiau la Aştarot şi la Edrei. 4 Vecinul sau Og, regele Vasanului, cel din urma din Refaim, care locuia in Astarot si Edrea
5 Stăpânirea lui se întindea peste muntele Hermonului, peste Salca, peste tot Basanul, până la hotarul gheşuriţilor şi maacatiţilor, şi peste jumătate din Galaad, hotarul lui Sihon, împăratul Hesbonului. 5 Si care stapanea muntele Hermon si Salca si tot Vasanul, pana la hotarul Ghesurului si al Maacului si jumatate din Galaad, pana la hotarul lui Sihon, regele Hesbonului.
6 Moise, robul Domnului, şi copiii lui Israel i-au bătut; şi Moise, robul Domnului, le-a dat ţara lor în stăpânirea rubeniţilor, gadiţilor şi la jumătate din seminţia lui Manase. 6 Pe acestia Moise, sluga Domnului, si fiii lui Israel i-au ucis si a dat Moise, sluga Domnului, pamantul lor de mostenire semintiilor lui Ruben si Gad si la jumatate din semintia lui Manase.
7 Iată împăraţii pe care i-au bătut Iosua şi copiii lui Israel dincoace de Iordan, la apus, de la Baal-Gad în valea Libanului până la muntele cel pleşuv, care se înalţă spre Seir. Iosua a dat ţara lor în stăpânire seminţiilor lui Israel, fiecăreia i-a dat partea ei, 7 Iata acum si regii din tara Amoreilor, pe care i-a batut Iosua si fiii lui Israel dincoace de Iordan, spre apus de la Baal-Gad, din valea Libanului, pana la Pele, muntele care se intinde spre Seir; si pamantul l-a dat Iosua semintiilor lui Israel de mostenire, dupa cum le-au cazut sortii,
8 pe munte, în vale, în câmpie, pe costişe, în pustiu şi în partea de miazăzi, ţara hetiţilor, amoriţilor, canaaniţilor, fereziţilor, heviţilor şi iebusiţilor. 8 La munte sau la loc ses, la campie sau la locurile de sub munti, in pustiu si la miazazi si care fusese al Heteilor, Amoreilor, Canaaneilor, Ferezeilor, Heveilor si Iebuseilor:
9 Împăratul Ierihonului, unul; împăratul din Ai, lângă Betel, unul; 9 Un rege al Ierihonului, un rege al cetatii Ai, care e aproape de Betel;
10 împăratul Ierusalimului, unul; împăratul Hebronului, unul; 10 Un rege al Ierusalimului, un rege al Hebronului;
11 împăratul Iarmutului, unul; împăratul din Lachis, unul; 11 Un rege al Iarmutului, un rege al Lachisului;
12 împăratul Eglonului, unul; împăratul Ghezerului, unul; 12 Un rege al Eglonului, un rege al Ghezerului;
13 împăratul Debirului, unul; împăratul Ghederului, unul; 13 Un rege al Debirului, un rege al Ghederului;
14 împăratul din Horma, unul; împăratul Aradului, unul; 14 Un rege al Hormei, un rege al Aradului;
15 împăratul Libnei, unul; împăratul Adulamului, unul; 15 Un rege al Libnei, un rege al Adulamului;
16 împăratul din Macheda, unul; împăratul Betelului, unul; 16 Un rege al Machedei; un rege al Betelului;
17 împăratul Tapuahului, unul; împăratul Heferului, unul; 17 Un rege al Tapuahului, un rege al Heferului;
18 împăratul Afecului, unul; împăratul Laşaronului, unul; 18 Un rege al Afecului, un rege al Saronului;
19 împăratul Madonului, unul; împăratul Haţorului, unul; 19 Un rege al Madonului, un rege al Hatorului;
20 împăratul Şimron-Meronului, unul; împăratul Acşafului, unul; 20 Un rege al Simron-Meronului, un rege al Acsafului;
21 împăratul Taanacului, unul; împăratul din Meghido, unul; 21 Un rege al Taanacului, un rege al Meghidonului;
22 împăratul din Chedeş, unul; împăratul Iocneamului, la Carmel, unul; 22 Un rege al Chedesului, un rege al Iocneamului de langa Carmel;
23 împăratul Dorului, pe înălţimile Dorului, unul; împăratul Goimului, lângă Ghilgal, unul; 23 Un rege al Dorului de langa Nafat-Dor, un rege al Goimului din Ghilgal;
24 împăratul din Tirţa, unul. Peste tot treizeci şi unu de împăraţi. 24 Un rege al Tirtei. De toti treizeci si unu de regi.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***