Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Ieremia 48

1 Asupra Moabului: Aşa vorbeşte Domnul oştirilor Dumnezeul lui Israel: "Vai de Nebo, căci este pustiit! Chiriataimul este acoperit de ruşine, este luat; cetăţuia este acoperită de ruşine şi zdrobită! 1 Asupra Moabului, asa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: "Vai de Nebo, ca e pustiit! Chiriataimul este acoperit de rusine si luat. Cetatea este acoperita de rusine si inrobita!
2 S-a dus fala Moabului, la Hesbon i se pune la cale pieirea: "Haidem să-l nimicim din mijlocul neamurilor!" Şi tu vei fi nimicit, Madmenule, sabia va merge după tine! 2 Nu mai este slava Moabului! In Hesbon se urzesc rele impotriva lui, zicand: "Sa mergem si sa-l stergem dintre neamuri!" Si tu, Madmen, vei pieri! Sabia vine in urma ta!
3 Se aud strigăte din Horonaim: "Prăpăd şi nimicire!" 3 Strigate se aud din Horonaim, caci e pustiire si daramare grozava.
4 Moabul este zdrobit! Chiar şi cei mici ai lui strigă. 4 Moab e zdrobit si copiii lui au ridicat bocet.
5 Căci într-un plâns necurmat suie suişul Luhitului, şi se aud strigăte de durere la coborâşul Horonaimului, din pricina nimicirii! 5 Pe suisul de la Luhit se ridica plansete peste plansete si pe povarnisul din Horonaim se aud strigate de nenorocire:
6 Fugiţi, scăpaţi-vă viaţa şi fiţi ca un nevoiaş desţărat în pustiu! 6 Fugiti! Scapati-va viata si fiti asemenea asinului salbatic din pustiu.
7 Căci, pentru că te-ai încrezut în faptele şi în vistieriile tale, vei fi luat şi tu, şi Chemoşul va merge în robie cu preoţii şi căpeteniile lui. 7 Si fiindca te-ai increzut in lucrarile si in vistieriile tale vei fi luat si tu. Chemosul va merge in robie cu preotii si cu mai-marii sai, toti impreuna.
8 Pustiitorul va intra în fiecare cetate, şi nicio cetate nu va scăpa. Valea va pieri, şi câmpia va fi nimicită, cum a spus Domnul. 8 Va veni pustiitorul asupra fiecarei cetati si cetatea nu Va ramane nedaramata; va pieri valea si sesul si se va pustii, precum a zis Domnul.
9 Daţi aripi Moabului să plece în zbor! Cetăţile lui sunt prefăcute în pustiu, nu vor mai avea locuitori. 9 Dati un mormant lui Moab, caci el va fi cu totul pustiit. Cetatile lui vor fi prefacute in pustiu si nu vor mai avea locuitori.
10 Blestemat să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului, blestemat să fie cel ce îşi opreşte sabia de la măcel! 10 Blestemat sa fie tot cel ce face lucrurile Domnului cu nebagare de seama si blestemat fie tot cel ce opreste sabia lui de la sange!
11 Moabul era netulburat din tinereţea lui şi se odihnea fără teamă pe drojdiile lui, nu era turnat dintr-un vas în altul şi nu era dus în robie. De aceea i s-a păstrat gustul şi nu i s-a schimbat mirosul. 11 Moab din tineretea lui a fost linistit, se odihnea pe drojdia sa si n-a fost trecut din vas in vas, nici in robie n-a fost. De aceea a ramas in el gustul sau si mirosul sau nu s-a schimbat.
12 De aceea iată, vin zile, zice Domnul, când îi voi trimite oameni care-l vor pritoci; îi vor goli vasele şi vor face să-i plesnească burdufurile. 12 De aceea iata vin zile, zice Domnul, cand voi trimite la el pritocitori, care il vor pritoci si vor strica vasele si urcioarele lui le vor sparge.
13 Moabul va fi dat de ruşine cu Chemoş, cum a fost dată de ruşine casa lui Israel cu Betel, în care îşi punea încrederea. 13 Si va fi rusinat Moab pentru Chemos, dupa cum casa lui Israel a fost rusinata pentru Betel, nadejdea ei.
14 Cum puteţi să ziceţi: "Suntem viteji, ostaşi gata de luptă"? 14 Cum puteti voi sa ziceti: "Noi suntem oameni viteji si tari pentru razboi?"
15 Moabul este pustiit, cetăţile lui se înalţă în fum, floarea tinerimii lui este înjunghiată, zice Împăratul, al cărui nume este Domnul oştirilor. 15 Moab este pustiit, cetatile lui ard si tinerii lui alesi s-au dus la junghiere, zice Imparatul al Carui nume este Domnul Savaot.
16 Pieirea Moabului este aproape să vină, nenorocirea lui vine în graba mare. 16 Aproape este pieirea Moabului si nenorocirea lui vine in graba mare.
17 Bociţi-l, toţi cei ce-l înconjuraţi, toţi care-i cunoaşteţi numele! Şi ziceţi: "Cum a fost sfărâmat acest puternic toiag de cârmuire, acest toiag măreţ!" 17 jeliti-l toti vecinii lui si toti cei ce cunoasteti numele lui ziceti: Cum s-a sfaramat toiagul puterii, sceptrul slavei!
18 Coboară-te din locaşul slavei, şezi jos pe pământul uscat, locuitoare, fiica Dibonului! Căci pustiitorul Moabului se suie împotriva ta şi-ţi nimiceşte cetăţuile. 18 Fecioara, locuitoarea Dibonului, coboara-te din inaltime si sezi in pamant ars de soare, caci pustiitorul Moabului vine la tine si va darama intariturile tale.
19 Stai pe drum şi pândeşte, locuitoarea Aroerului! Întreabă pe fugar şi pe cel scăpat şi zi: "Ce s-a întâmplat?" 19 Stai la drum si priveste, locuitoarea Aroerului, si intreaba pe cel care fuge si pe cel scapat: Ce s-a intamplat?
20 Moabul este acoperit de ruşine, căci este zdrobit. Gemeţi şi strigaţi! Vestiţi în Arnon că Moabul este pustiit! 20 Rusinat este Moabul, caci este biruit. Plangeti si strigati, dati de veste in Amon ca Moabul este pustiit.
21 A venit pedeapsa şi peste ţara câmpiei, peste Holon, peste Iahaţ, peste Mefaat, 21 Judecata a venit impotriva tarii din ses, impotriva Holonului si a Iahtei, impotriva Mefaatului si a Dibonului,
22 peste Dibon, peste Nebo, peste Bet-Diblataim, 22 Impotriva lui Nebo si a Bet-Diblataimului.
23 peste Chiriataim, peste Bet-Gamul, peste Bet-Meon, 23 Impotriva Chiriataimului si a Bet-Gamului, impotriva Bet-Meonului si a Cheriotului,
24 peste Cheriiot, peste Boţra, peste toate cetăţile din ţara Moabului, fie depărtate, fie apropiate. 24 Impotriva Bosrei si impotriva tuturor cetatilor tarii Moabului, de aproape si de departe.
25 Tăria Moabului este frântă, şi braţul lui, zdrobit, zice Domnul. 25 S-a taiat cornul Moabului si bratul lui este zdrobit, zice Domnul.
26 Îmbătaţi-l, căci s-a semeţit împotriva Domnului! De aceea, prăvălească-se Moabul în vărsătura lui şi să ajungă de râs şi el! 26 Imbatati-l, caci s-a ridicat impotriva Domnului. Tavaleasca-se Moabul in varsatura sa si de ras sa fie.
27 N-a fost Israel de râsul tău? A fost prins el oare printre hoţi, de dai din cap ori de câte ori vorbeşti de el? 27 N-a fost Israel de rasul tau? Oare a fost el prins printre talhari, de clatinai din cap ori de cate ori vorbeai cu el?
28 Părăsiţi cetăţile şi locuiţi în stânci, locuitori ai Moabului! Şi fiţi ca porumbeii care îşi fac cuibul pe marginea peşterilor! 28 Parasiti cetatile si traiti pe stanci, locuitori ai Moabului, si veti fi ca porumbeii care-si fac cuiburile pe la intrarea pesterilor.
29 Am auzit de fudulia mândrului Moab, de înfumurarea lui, de trufia lui, de semeţirea lui şi de inima lui îngâmfată. 29 Auzit-am de mandria Moabului, de mandria lui cea nemasurata, de trufia lui si de ingamfarea lui, de infumurarea lui si de semetia inimii lui.
30 Cunosc, zice Domnul, înfumurarea lui, lăudăroşiile lui deşarte şi faptele lui de nimic. 30 Eu cunosc indrazneala lui, zice Domnul, laudaroseniile lui, vorbele goale si faptele desarte.
31 De aceea gem pentru Moab şi Mă jelesc pentru tot Moabul; oamenii suspină pentru cei din Chir-Heres. 31 De aceea voi plange pe Moab si voi striga pentru Moabul intreg; voi suspina dupa oamenii din Chir-Heres.
32 Vie din Sibma, te plâng mai mult decât Iaezerul; ramurile tale se întindeau dincolo de mare, se întindeau până la marea Iaezerului; dar pustiitorul s-a aruncat peste strângerea roadelor tale şi peste culesul viilor tale. 32 Si te voi plange pe tine, vie din Sibma, cu mai mult planset decat Iazerul; ramurile tale s-au intins peste mare, ajuns-au pana la Iazer, pustiitorul a navalit asupra roadelor tale celor varatice si asupra strugurilor copti.
33 Şi astfel, s-a dus bucuria şi veselia din câmpiile şi din ţara roditoare a Moabului. Am secat vinul din teascuri - zice Domnul - nimeni nu mai calcă teascul cu strigăte de bucurie; sunt strigăte de război, nu strigăte de bucurie. 33 Bucuria si veselia au fost luate din Carmel si din rara Moabului; voi seca vinul din teascuri si nimeni nu va mai calca teascul cu strigate de veselie; va fi strigat de razboi si nu strigat de bucurie.
34 Strigătele Hesbonului răsună până la Eleale, şi glasul lor se aude până la Iahaţ, de la Ţoar până la Horonaim, până la Eglat-Şelişia; căci şi apele Nimrimului sunt prefăcute în pustiu. 34 De la Hesbon pana la Eleale si Iahat, de la Toar pana la Horonaim si pana la Eglat-Selisia vor ridica glas de tanguire, caci apele Nimrimului vor seca.
35 Vreau s-o isprăvesc în Moab, zice Domnul, cu cel ce se suie pe înălţimile de jertfă şi aduce tămâie dumnezeului său. 35 Voi starpi din Moab, zice Domnul, pe cei ce aduc jertfe pe locuri inalte si pe cei ce tamaiaza pe dumnezeii lui.
36 De aceea Îmi jeleşte inima ca un fluier pentru Moab, Îmi jeleşte inima ca un fluier pentru oamenii din Chir-Heres, pentru că toate avuţiile pe care le-au strâns sunt pierdute. 36 De aceea inima Mea geme pentru Moab, ca un fluier; geme inima Mea ca un fluier pentru oamenii din Chir-Heres, caci au pierit bogatiile adunate de ei;
37 Căci toate capetele sunt rase, toate bărbile sunt tăiate; pe toate mâinile sunt tăieturi de jale, şi pe coapse, saci. 37 Fiecare isi are capul ras, fiecare isi are barba tunsa; toti au taieturi pe maini si peste coapse sac.
38 Pe toate acoperişurile Moabului şi în pieţe sunt numai bocete, pentru că am sfărâmat Moabul ca pe un vas fără preţ, zice Domnul. 38 Pe toate acoperisurile Moabului si in pietele lui nu este decat o jale, caci am sfaramat Moabul, ca pe un vas de aruncat, zice Domnul.
39 Cât este de sfărâmat Moabul! Gemeţi! Cât de ruşinos întoarce Moabul spatele! Moabul ajunge astfel de râs şi de pomină pentru toţi cei ce-l înconjoară." 39 Cum a fost zdrobit!, vor zice plangand. Cum s-a acoperit Moabul de rusine, intorcand spatele! Si va fi Moabul de ras si de groaza pentru toti cei ce-l inconjoara;
40 Căci aşa vorbeşte Domnul: "Iată că vrăjmaşul zboară ca vulturul şi îşi întinde aripile asupra Moabului! 40 Caci asa zice Domnul: Iata, vrajmasul ca un vultur va zbura si-si va intinde aripile sale deasupra Moabului.
41 Cheriiotul este luat, cetăţuile sunt cucerite, şi în ziua aceea, inima vitejilor Moabului este ca inima unei femei în durerile naşterii. 41 Orasele vor fi luate si cetatile cucerite; inima vitejilor Moabiti va fi in ziua aceea ca inima unei femei chinuita de durerile nasterii.
42 Astfel Moabul va fi nimicit de tot şi nu va mai fi un popor, căci s-a semeţit împotriva Domnului. 42 Moabul va fi sters din numarul popoarelor, pentru ca s-a ridicat impotriva Domnului.
43 Groaza, groapa şi laţul sunt peste tine, locuitor al Moabului, zice Domnul. 43 Groaza, groapa si lat sunt pentru tine, locuitorule al Moabului, a zis Domnul.
44 Cel ce fuge de groază cade în groapă, şi cel ce se ridică din groapă se prinde în laţ; căci aduc asupra lui, asupra Moabului, anul pedepsei lui, zice Domnul. 44 Cel ce va scapa de groaza va cadea in groapa; si cel ce va scapa de groapa va cadea in lat, caci Eu voi aduce asupra lui, asupra Moabului, anul pedepsei lui, zice Domnul.
45 Fugarii se opresc sleiţi de puteri la umbra Hesbonului; dar din Hesbon iese un foc, o flacără iese din mijlocul Sihonului şi mistuie laturile Moabului şi creştetul capului celor ce se fălesc. 45 Fugarii obositi s-au oprit la umbra Hesbonului, dar a iesit foc din Hesbon, si din inima Sihonului flacari, si va mistui tamplele lui Moab si crestetul capului fiilor razvratirii.
46 Vai de tine, Moabule! Poporul din Chemoş este pierdut! Căci fiii tăi sunt luaţi prinşi de război, şi fiicele tale, prinse de război. 46 Vai tie, Moab! Pierit-a poporul din Chemos, ca fiii tai sunt luati in robie si fiicele tale sunt robite.
47 Dar în vremurile de apoi, voi aduce înapoi pe prinşii de război ai Moabului, zice Domnul." Aceasta este judecata asupra Moabului. 47 Dar in zilele cele de apoi voi intoarce pe Moab din robie", zice Domnul. Pana aici e judecata lui Moab.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***