Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Ieremia 28

1 În acelaşi an, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a cincea a anului al patrulea, Hanania, fiul lui Azur, proroc din Gabaon, mi-a zis în Casa Domnului, în faţa preoţilor şi a întregului popor: 1 Tot in anul acela, la inceputul domniei lui Sedechia, regele lui Iuda, adica in anul al patrulea, in luna a cincea, Anania, fiul lui Azur, proorocul cel din Gabon, mi-a grait in templul Domnului, inaintea ochilor preotilor si a tot poporul si mi-a zis:
2 "Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: "Eu sfărâm jugul împăratului Babilonului! 2 "Asa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Voi sfarama jugul regelui Babilonului;
3 Peste doi ani, voi aduce înapoi în locul acesta toate uneltele Casei Domnului pe care le-a ridicat Nebucadneţar, împăratul Babilonului, din locul acesta şi le-a dus în Babilon. 3 Peste doi ani voi intoarce in locul acesta toate vasele templului Domnului, pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, le-a luat din acest loc si le-a dus la Babilon.
4 Şi voi aduce înapoi în locul acesta, zice Domnul, pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, şi pe toţi prinşii de război ai lui Iuda care s-au dus în Babilon; căci voi sfărâma jugul împăratului Babilonului." 4 Voi intoarce la locul acesta si pe Iehonia, fiul lui Ioiachim, regele lui Iuda, si pe toti robii iudei, care au mers la Babilon, zice Domnul, caci voi sfarama jugul regelui Babilonului".
5 Prorocul Ieremia a răspuns prorocului Hanania în faţa preoţilor şi a întregului popor care stăteau în Casa Domnului. 5 Atunci proorocul Ieremia a grait catre Anania proorocul, inaintea ochilor preotilor si inaintea ochilor a tot poporul, ce statea in templul Domnului, si a zis Ieremia proorocul:
6 Ieremia, prorocul, a zis: "Amin! Aşa să facă Domnul! Să împlinească Domnul cuvintele pe care le-ai prorocit tu şi să aducă înapoi din Babilon în locul acesta uneltele Casei Domnului şi pe toţi prinşii de război! 6 "Asa sa fie si sa faca aceasta Domnul! Implineasca Domnul cuvintele tale, pe care le-ai rostit tu pentru intoarcerea din Babilon a vaselor templului Domnului si a tuturor robilor la locul acesta.
7 Numai ascultă cuvântul pe care-l rostesc eu în auzul tău şi în auzul întregului popor: 7 Dar asculta cuvantul acesta pe care ti-l spun eu in auzul tau si in auzul a tot poporul:
8 "Prorocii care au fost înaintea mea şi înaintea ta, din vremurile străvechi, au prorocit război, foamete şi ciumă împotriva unor ţări puternice şi unor împărăţii mari. 8 Proorocii care au fost demult inaintea mea si inaintea ta au prevestit multor tari si regate puternice razboi, stramtorare si molima.
9 Dar, dacă un proroc proroceşte pacea, numai după împlinirea celor ce proroceşte se va cunoaşte că este cu adevărat trimis de Domnul." 9 Cand insa vreun prooroc a prevestit pace, atunci numai asa a fost luat el ca prooroc, cu adevarat trimis de Domnul, daca s-a implinit cuvantul acelui prooroc".
10 Atunci prorocul Hanania a ridicat jugul de pe grumazul prorocului Ieremia şi l-a sfărâmat. 10 Iar proorocul Anania a luat jugul de pe grumazul lui Ieremia proorocul si l-a sfaramat;
11 Şi Hanania a zis în faţa întregului popor: "Aşa vorbeşte Domnul: "Aşa voi sfărâma, peste doi ani, de pe grumazul tuturor neamurilor jugul lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului!" Prorocul Ieremia a plecat. 11 Si a zis Anania inaintea ochilor a tot poporul cuvintele acestea: "Iata ce zice Domnul: Asa voi sfarama jugul lui Nabucodonosor, regele Babilonului, peste doi ani, luandu-l de pe grumazul tuturor popoarelor". Si Ieremia s-a dus in drumul sau.
12 După ce a sfărâmat prorocul Hanania jugul de pe grumazul prorocului Ieremia, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel: 12 Dupa ce proorocul Anania a sfaramat jugul de pe grumazul proorocului Ieremia, a fost cuvantul Domnului catre Ieremia si i-a zis:
13 "Du-te şi spune lui Hanania: "Aşa vorbeşte Domnul: "Ai sfărâmat un jug de lemn, dar cu aceasta ai făcut în locul lui un jug de fier!" 13 "Mergi si spune lui Anania: Asa zice Domnul: Tu ai sfaramat un jug de lemn si voi face in locul lui altui de fier,
14 Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: "Pun un jug de fier pe grumazul tuturor acestor neamuri, ca să fie subjugate de Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi-i vor sluji, şi-i dau chiar şi fiarele câmpului!" 14 Ca asa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Jug de fier voi pune pe grumazul tuturor acestor popoare, ca sa munceasca ele la Nabucodonosor, regele Babilonului, si ca sa-i slujeasca, ba si fiarele campului le voi da lui!"
15 Şi prorocul Ieremia a zis prorocului Hanania: "Ascultă, Hanania! Domnul nu te-a trimis, ci tu insufli poporului o încredere mincinoasă. 15 Si a mai zis proorocul Ieremia catre Anania proorocul: "Asculta, Anania: Domnul nu te-a trimis si tu dai poporului acestuia incredere in minciuna.
16 De aceea, aşa vorbeşte Domnul: "Iată, te izgonesc de pe pământ şi vei muri chiar în anul acesta; căci cuvintele tale sunt o răzvrătire împotriva Domnului." 16 De aceea asa zice Domnul: Iata te voi arunca de pe fata pamantului; chiar in anul acesta vei muri, pentru ca ai grait impotriva Domnului".
17 Şi prorocul Hanania a murit chiar în anul acela, în luna a şaptea. 17 Si a murit Anania proorocul chiar in anul acela, in luna a saptea.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***