Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul:

12345
Capitolul precedent

Iacov 5

1 Ascultaţi acum voi, bogaţilor! Plângeţi şi tânguiţi-vă, din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. 1 Ascultati acum voi, bogatilor! Plingeti si tinguiti-va, din pricina nenorocirilor, cari au sa vina peste voi.
2 Bogăţiile voastre au putrezit, şi hainele voastre sunt roase de molii. 2 Bogatiile voastre au putrezit, si hainele voastre sint roase de molii.
3 Aurul şi argintul vostru au ruginit; şi rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră: ca focul are să vă mănânce carnea! V-aţi strâns comori în zilele din urmă! 3 Aurul si argintul vostru au ruginit; si rugina lor va fi o dovada impotriva voastra: ca focul are sa va manince carnea! V'ati strins comori in zilele din urma!
4 Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile, şi pe care le-aţi oprit-o prin înşelăciune, strigă! Şi strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oştirilor. 4 Iata ca plata lucratorilor, cari v'au secerat cimpiile, si pe care le-ati oprit-o, prin inselaciune, striga! Si strigatele seceratorilor au ajuns la urechile Domnului ostirilor.
5 Aţi trăit pe pământ în plăceri şi în desfătări. V-aţi săturat inimile chiar într-o zi de măcel. 5 Ati trait pe pamint in placeri si in desfatari. V'ati saturat inimile chiar intr'o zi de macel.
6 Aţi osândit, aţi omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea! 6 Ati osindit, ati omorit pe cel neprihanit, care nu vi se impotrivea!
7 Fiţi, dar, îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă al pământului, şi îl aşteaptă cu răbdare, până primeşte ploaie timpurie şi târzie. 7 Fiti dar indelung rabdatori, fratilor, pina la venirea Domnului. Iata ca plugarul asteapta roada scumpa a pamintului, si o asteapta cu rabdare, pina primeste ploaie timpurie si tirzie.
8 Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. 8 Fiti si voi indelung rabdatori, intariti-va inimile, caci venirea Domnului este aproape.
9 Nu vă plângeţi unii împotriva altora, fraţilor, ca să nu fiţi judecaţi: iată că Judecătorul este chiar la uşă. 9 Nu va plingeti unii impotriva altora, fratilor, ca sa nu fiti judecati: iata ca Judecatorul este chiar la usa.
10 Fraţii mei, luaţi ca pildă de suferinţă şi de răbdare pe prorocii care au vorbit în Numele Domnului. 10 Fratii mei, luati ca pilda de suferinta si de rabdare pe proorocii, cari au vorbit in Numele Domnului.
11 Iată, noi numim fericiţi pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov şi aţi văzut ce sfârşit i-a dat Domnul şi cum Domnul este plin de milă şi de îndurare. 11 Iata, noi numim fericiti pe cei ce au rabdat. Ati auzit vorbindu-se despre rabdarea lui Iov, si ati vazut ce sfirsit i-a dat Domnul, si cum Domnul este plin de mila si de indurare.
12 Mai presus de toate, fraţii mei, să nu vă juraţi nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun altfel de jurământ. Ci "da" al vostru să fie "da", şi "nu" să fie "nu" ca să nu cădeţi sub judecată. 12 Mai pe sus de toate, fratii mei, sa nu va jurati nici pe cer, nici pe pamint, nici cu vreun altfel de juramint. Ci ?da? al vostru sa fie ?da?; si ?nu? sa fie ?nu?, ca sa nu cadeti supt judecata.
13 Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă! 13 Este vreunul printre voi in suferinta? Sa se roage! Este vreunul cu inima buna? Sa cinte cintari de lauda!
14 Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. 14 Este vreunul printre voi bolnav? Sa cheme pe presbiterii (Sau: batrini.). Bisericii; si sa se roage pentru el, dupa ce-l vor unge cu untdelemn in Numele Domnului.
15 Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi; şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. 15 Rugaciunea facuta cu credinta va mintui pe cel bolnav, si Domnul il va insanatosa; si daca a facut pacate, ii vor fi iertate.
16 Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. 16 Marturisiti-va unii altora pacatele, si rugati-va unii pentru altii, ca sa fiti vindecati. Mare putere are rugaciunea fierbinte a celui neprihanit.
17 Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi; şi s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă, şi n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni. 17 Ilie era un om supus acelorasi slabiciuni ca si noi; si s'a rugat cu staruinta sa nu ploaie, si n'a plouat deloc in tara trei ani si sase luni.
18 Apoi s-a rugat din nou, şi cerul a dat ploaie, şi pământul şi-a dat rodul. 18 Apoi s'a rugat din nou, si cerul a dat ploaie, si pamintul si-a dat rodul.
19 Fraţilor, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr, şi-l întoarce un altul, 19 Fratilor, daca s'a ratacit vreunul dintre voi dela adevar, si-l intoarce un altul,
20 să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte şi va acoperi o sumedenie de păcate. 20 sa stiti ca cine intoarce pe un pacatos dela ratacirea caii lui, va mintui un suflet dela moarte, si va acoperi o sumedenie de pacate
Capitolul precedent
pixel
***