Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul:

12345
Capitolul urmator

Iacov 1

1 Iacov, rob al lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Hristos, către cele douăsprezece seminţii care sunt împrăştiate: Sănătate! 1 Iacov, rob al lui Dumnezeu si al Domnului Isus Hristos, catre cele douasprezece semintii cari sint imprastiate: sanatate!
2 Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, 2 Fratii mei, sa priviti ca o mare bucurie cind treceti prin felurite incercari,
3 ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. 3 ca unii cari stiti ca incercarea credintei voastre lucreaza rabdare.
4 Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic. 4 Dar rabdarea trebuie sa-si faca desavirsit lucrarea, pentruca sa fiti desavirsiti, intregi, si sa nu duceti lipsa de nimic.
5 Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. 5 Daca vreunuia dintre voi ii lipseste intelepciunea, s'o ceara dela Dumnezeu, care da tuturor cu mina larga si fara mustrare, si ea ii va fi data.
6 Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. 6 Dar s'o ceara cu credinta, fara sa se indoiasca deloc: pentruca cine se indoieste, seamana cu valul marii, turburat si impins de vint incoace si incolo.
7 Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, 7 Un astfel de om sa nu se astepte sa primeasca ceva dela Domnul,
8 căci este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale. 8 caci este un om nehotarit si nestatornic in toate caile sale.
9 Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălţarea lui. 9 Fratele dintr'o stare de jos sa se laude cu inaltarea lui.
10 Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui: căci va trece ca floarea ierbii. 10 Bogatul, dimpotriva, sa se laude cu smerirea lui: caci va trece ca floarea ierbii.
11 Răsare soarele cu căldura lui arzătoare şi usucă iarba: floarea ei cade jos, şi frumuseţea înfăţişării ei piere; aşa se va veşteji bogatul în umbletele lui. 11 Rasare soarele cu caldura lui arzatoare, si usuca iarba: floarea ei cade jos, si frumusetea infatisarii ei piere: asa se va vesteji bogatul in umbletele lui.
12 Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. 12 Ferice de cel ce rabda ispita. Caci dupace a fost gasit bun, va primi cununa vietii, pe care a fagaduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc.
13 Nimeni, când este ispitit, să nu zică: "Sunt ispitit de Dumnezeu." Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. 13 Nimeni, cind este ispitit, sa nu zica: ?Sint ispitit de Dumnezeu?. Caci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca sa faca rau, si El insus nu ispiteste pe nimeni.
14 Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. 14 Ci fiecare este ispitit, cind este atras de pofta lui insus si momit.
15 Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea. 15 Apoi pofta, cind a zamislit, da nastere pacatului; si pacatul odata faptuit, aduce moartea.
16 Nu vă înşelaţi preaiubiţii mei fraţi: 16 Nu va inselati prea iubitii mei frati:
17 orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. 17 orice ni se da bun si orice dar desavirsit este de sus, pogorindu-se dela Tatal luminilor, in care nu este nici schimbare, nici umbra de mutare.
18 El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. 18 El, de buna voia Lui, ne-a nascut prin Cuvintul adevarului, ca sa fim un fel de pirga a fapturilor Lui.
19 Ştiţi bine lucrul acesta, preaiubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie; 19 Stiti bine lucrul acesta, prea iubitii mei frati! Orice om sa fie grabnic la ascultare, incet la vorbire, zabavnic la minie;
20 căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. 20 caci minia omului nu lucreaza neprihanirea lui Dumnezeu.
21 De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de răutate, şi primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. 21 De aceea lepadati orice necuratie si orice revarsare de rautate si primiti cu blindeta Cuvintul sadit in voi, care va poate mintui sufletele.
22 Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri. 22 Fiti implinitori ai Cuvintului, nu numai ascultatori, inselindu-va singuri.
23 Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă, 23 Caci daca asculta cineva Cuvintul, si nu-l implineste cu fapta, seamana cu un om, care isi priveste fata fireasca intr'o oglinda;
24 şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era. 24 si, dupace s'a privit, pleaca si uita indata cum era.
25 Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. 25 Dar cine isi va adinci privirile in legea desavirsita, care este legea slobozeniei, si va starui in ea, nu ca un ascultator uituc, ci ca un implinitor cu fapta, va fi fericit in lucrarea lui.
26 Dacă crede cineva că este religios, şi nu-şi înfrânează limba, ci îşi înşală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. 26 Daca crede cineva ca este religios, si nu-si infrineaza limba, ci isi inseala inima, religiunea unui astfel de om este zadarnica.
27 Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume. 27 Religiunea curata si neintinata, inaintea lui Dumnezeu, Tatal nostru, este sa cercetam pe orfani si pe vaduve in necazurile lor, si sa ne pazim neintinati de lume.
Capitolul urmator
pixel
***