Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Genesa (Facerea) 36

1 Iată spiţa neamului lui Esau, adică Edom. 1 Iar spita neamului lui Isav, care se mai numeste si Edom, este aceasta:
2 Esau şi-a luat neveste dintre fetele Canaanului pe: Ada, fata hetitului Elon, pe Oholibama, fata Anei, fata hevitului Ţibeon, 2 Isav si-a luat femei din fetele Canaaneilor: pe Ada, fata lui Elon Heteul, si pe Olibama, fata lui Ana, fiul lui Tibon Heveul,
3 şi pe Basmat, fata lui Ismael, sora lui Nebaiot. - 3 Si pe Basemata, fata lui Ismael si sora lui Nebaiot.
4 Ada a născut lui Esau pe Elifaz; Basmat a născut pe Reuel; 4 Ada a nascut lui Isav pe Elifaz; Basemata i-a nascut pe Raguel;
5 şi Oholibama a născut pe Ieuş, Iaelam şi Core. Aceştia sunt fiii lui Esau, care i s-au născut în ţara Canaan. - 5 Iar Olibama i-a nascut pe Ieus, pe Ialam si pe Core. Acestia sunt fiii lui Isav, care i s-au nascut in tara Canaanului.
6 Esau şi-a luat nevestele, fiii şi fiicele, toată lumea din casă, turmele, toate vitele şi toată averea pe care şi-o agonisise în ţara Canaan şi s-a dus într-o altă ţară, departe de fratele său Iacov. 6 Dupa aceea si-a luat Isav femeile sale, fiii sai, fetele sale, toti oamenii casei sale, toate averile sale, toate vitele sale si toate cate avea si toate cate agonisise in tara Canaanului, si a plecat Isav din Canaan din pricina lui Iacov, fratele sau,
7 Căci bogăţiile lor erau prea mari ca să poată locui împreună, şi ţinutul în care locuiau ca străini nu le mai putea ajunge din pricina turmelor lor. 7 Pentru ca averile lor erau multe si nu mai puteau sa locuiasca la un loc, si pamantul unde erau nu-i mai putea incapea din pricina multimii turmelor lor.
8 Esau s-a aşezat pe muntele Seir. Esau înseamnă Edom. 8 Astfel Isav, care se mai numeste si Edom, s-a mutat in muntele Seir.
9 Iată spiţa neamului lui Esau, tatăl edomiţilor, pe muntele Seir. 9 Iata acum si urmasii ce i s-au nascut lui Isav, parintele Edomitilor, dupa mutarea sa in muntele Seir.
10 Iată numele fiilor lui Esau: Elifaz, fiul Adei, nevasta lui Esau; Reuel, fiul Basmatei, nevasta lui Esau. - 10 Numele fiilor lui Isav sunt acestea: Elifaz, fiul Adei, solia lui Isav si Raguel, fiul Basematei, sotia lui Isav.
11 Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo, Gaetam şi Chenaz. 11 Elifaz, a avut cinci feciori: Teman, Omar, Tefo, Gatam si Chenaz;
12 Şi Timna era ţiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau; ea a născut lui Elifaz pe Amalec. Aceştia sunt fiii Adei, nevasta lui Esau. 12 Iar Timna, o tiitoare a lui Elifaz, fiul lui Isav, i-a nascut lui Elifaz pe Amalec. Acestia sunt urmasii din Ada, femeia lui Isav.
13 Iată fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Şama şi Miza. Aceştia sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau. - 13 Iar feciorii lui Raguel sunt acestia: Nahat si Zerah, Sama si Miza. Acestia sunt urmasii din Basemata, femeia lui Isav.
14 Iată fiii Oholibamei, fata Anei, fata lui Ţibeon, nevasta lui Esau: ea a născut lui Esau pe Ieuş, Iaelam şi Core. 14 Iar feciorii Olibamei, femeia lui Isav si fiica lui Ana a lui Tibon, sunt acestia: ea a nascut lui Isav pe Ieus, pe Ialam si pe Core.
15 Iată căpeteniile seminţiilor ieşite din fiii lui Esau. - Iată fiii lui Elifaz, întâiul născut al lui Esau: căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Ţefo, căpetenia Chenaz, 15 Iata si capeteniile fiilor lui Isav: feciorii lui Elifaz, intai-nascutul lui Isav, sunt: capetenia Teman, capetenia Omar, capetenia Tefo, capetenia Chenaz,
16 căpetenia Core, căpetenia Gaetam, căpetenia Amalec. Aceştia sunt căpeteniile ieşite din Elifaz, în ţara Edom. Aceştia sunt fiii Adei. - 16 Capetenia Core, capetenia Gatam si capetenia Amalec. Acestea sunt capeteniile din Elifaz in tara Edomului; acestia sunt urmasii din Ada.
17 Iată fiii lui Reuel, fiul lui Esau: căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Şama, căpetenia Miza. Aceştia sunt căpeteniile ieşite din Reuel, în ţara Edom. Aceştia sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau. 17 Iar fiii lui Raguel, fiul lui Isav, sunt: capetenia Nahat, capetenia Zerah, capetenia Sama si capetenia Miza. Acestea sunt capeteniile din Raguel in tara Edomului; acestia sunt urmasii din Basemata, femeia lui Isav.
18 Iată fiii Oholibamei, nevasta lui Esau: căpetenia Ieuş, căpetenia Iaelam, căpetenia Core. Aceştia sunt căpeteniile ieşite din Oholibama, fata Anei, nevasta lui Esau. 18 Iata si fiii Olibamei, femeia lui Isav: capetenia Ieus, capetenia Ialam si capetenia Core. Acestea sunt capeteniile din Olibama, fata lui Ana si femeia lui Isav.
19 Aceştia sunt fiii lui Esau şi aceştia sunt căpeteniile seminţiilor lor. Esau înseamnă Edom. 19 Acestia sunt fiii lui Isav si acestea sunt capeteniile lor. Acesta este Edom.
20 Iată fiii lui Seir, horitul, vechii locuitori ai ţării: Lotan, Şobal, Ţibeon, Ana, 20 Iar feciorii lui Seir Horeeanul, care locuiau inainte pamantul acela, sunt: Lotan, Sobal, Tibon si Ana;
21 Dişon, Eţer şi Dişan. Aceştia sunt căpeteniile horiţilor, fiii lui Seir, în ţara Edom. - 21 Dison, Eter si Disan. Acestea sunt capeteniile Horeilor, feciorii lui Seir, in pamantul Edomului.
22 Fiii lui Lotan au fost: Hori şi Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna. 22 Fiii lui Lotan sunt: Hori si Heman, iar sora lui Lotan a fost Timna.
23 Iată fiii lui Şobal: Alvan, Manahat, Ebal, Şefo şi Onam. - 23 Fiii lui Sobal sunt: Alvan, Manahat, Ebal, Sefo si Onam.
24 Iată fiii lui Ţibeon: Aia şi Ana. Ana acesta a găsit izvoarele calde în pustiu, când păştea măgarii tatălui său Ţibeon. 24 Fiii lui Tibon sunt: Aia si Ana. Acesta este acel Ana, care a gasit izvoarele de apa calda in pustie, cand pastea asinii tatalui sau Tibon.
25 Iată fiii lui Ana: Dişon şi Oholibama, fata lui Ana. - 25 Copiii lui Ana sunt: Dison si Olibama, fata lui Ana.
26 Iată fiii lui Dişon: Hemdan, Eşban, Itran şi Cheran. - 26 Copiii lui Dison sunt: Hemdan, Esban, Itran si Cheran.
27 Iată fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan şi Acan. - 27 Fiii lui Eter sunt: Bilhan, Zaavan si Acan.
28 Iată fiii lui Dişan: Uţ şi Aran. 28 Fiii lui Disan sunt: Ut si Aran.
29 Iată căpeteniile horiţilor: căpetenia Lotan, căpetenia Şobal, căpetenia Ţibeon, căpetenia Ana, 29 Deci capeteniile Horeilor sunt acestea: capetenia Lotan, capetenia Sobal, capetenia Tibon, capetenia Ana,
30 căpetenia Dişon, căpetenia Eţer, căpetenia Dişan. Aceştia sunt căpeteniile horiţilor, căpeteniile pe care le-au avut în ţara lui Seir. 30 Capetenia Dison, capetenia Eter, capetenia Disan. Acestea sunt capeteniile Horeilor din tara lui Seir, dupa familiile lor.
31 Iată împăraţii care au împărăţit în ţara Edom, înainte de a împărăţi un împărat peste copiii lui Israel. - 31 Iata si regii, care au domnit in pamantul Edomului inainte de a domni vreun rege peste fiii lui Israel:
32 Bela, fiul lui Beor, a împărăţit peste Edom; şi numele cetăţii lui era Dinhaba. - 32 In Edom a domnit mai intai Bela, fiul lui Beor si cetatea lui se numea Dinhaba.
33 Bela a murit; şi în locul lui a împărăţit Iobab, fiul lui Zerah din Boţra. - 33 Dupa ce a murit Bela, s-a facut rege Iobab, fiul lui Zerah din Botra.
34 Iobab a murit; şi în locul lui a împărăţit Huşam, din ţara temaniţilor. - 34 Dupa ce a murit Iobab, s-a facut rege Husam, din tara Temanitilor.
35 Huşam a murit; şi în locul lui a împărăţit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetăţii lui era Avit. 35 Dupa ce a murit Husam, s-a facut rege Hadad, feciorul lui Bedad; care a batut pe Madianiti in campul Moab; numele cetatii lui era Avit.
36 Hadad a murit; şi în locul lui a împărăţit Samla din Masreca. 36 Iar dupa ce a murit Hadad, s-a facut rege Samla, din Masreca.
37 Samla a murit; şi în locul lui a împărăţit Saul din Rehobot pe Râu. 37 Iar dupa ce a murit Samla, s-a facut rege, in locul lui, Saul, din Rehobotul de pe rau.
38 Saul a murit; şi în locul lui a împărăţit Baal-Hanan, fiul lui Acbor. 38 Iar dupa ce a murit Saul, s-a facut rege Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
39 Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit; şi în locul lui a împărăţit Hadar. Numele cetăţii lui era Pau; şi numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. 39 Iar dupa ce a murit Baal-Hanan, feciorul lui Acbor, s-a facut rege Hadar, fiul lui Varad, si numele cetatii lui era Pau si al femeii lui Mehetabel, fiica lui Matred, feciorul lui Mezahab.
40 Iată numele căpeteniilor ieşite din Esau, după seminţiile lor, după ţinuturile lor şi după numele lor: căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet, 40 Iar numele capeteniilor din Isav, dupa triburile lor, dupa tarile lor, dupa numirile si natiile lor sunt: capetenia Timna, capetenia Alvan, capetenia Ietet,
41 căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, 41 Capetenia Olibama, capetenia Ela, capetenia Pinon,
42 căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar, 42 Capetenia Chenaz, capetenia Teman, capetenia Mibtar,
43 căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Aceştia sunt căpeteniile lui Edom, după locuinţele lor, în ţara pe care o aveau. Acesta este Esau, tatăl edomiţilor. 43 Capetenia Magdiel, capetenia Iram. Acestea sunt capeteniile lui Edom, dupa asezarile lor in tara stapanita de ei. Acesta-i Isav, parintele Edomitilor.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***