Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Genesa (Facerea) 10

1 Iată spiţa neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham şi Iafet. După potop li s-au născut fii. 1 Iata spita neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham si Iafet, carora li s-au nascut fii dupa potop.
2 Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras. 2 Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meseh si Tiras.
3 Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Rifat şi Togarma. 3 Fiii lui Gomer au fost: Aschenaz, Rifat si Togarma.
4 Fiii lui Iavan: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Dodanim. 4 Fiii lui Iavan au fost: Elisa, Tarsis, Chitim si Dodanim.
5 De la ei se trag popoarele din ţările neamurilor de pe malul mării, după ţinuturile lor, după limba fiecăruia, după familiile lor, după seminţiile lor. 5 Din acestia s-au format multime de popoare, care s-au asezat in diferite tari, fiecare dupa limba sa, dupa neamul sau si dupa natia sa.
6 Fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan. - 6 Iar fiii lui Ham au fost: Cus, Mitraim, Put si Canaan.
7 Fiii lui Cuş: Seba, Havila, Sabta, Raema şi Sabteca. Fiii lui Raema: Şeba şi Dedan. 7 Fiii lui Cus au fost: Seba, Havila, Savta, Rama si Sabteca. Fiii lui Rama au fost: Seba si Dedan.
8 Cuş a născut şi pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pământ. 8 Cus a mai nascut de asemenea pe Nimrod; acesta a fost cel dintai viteaz pe pamant.
9 El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului; iată de ce se zice: "Ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului." 9 El a fost vanator vestit inaintea Domnului Dumnezeu; de aceea se si zice: "Vanator vestit ca Nimrod inaintea Domnului Dumnezeu".
10 El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad şi Calne, în ţara Şinear. 10 Imparatia lui, la inceput, o alcatuia: Babilonul, apoi Ereh, Acad si Calne din tinutul Senaar.
11 Din ţara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah 11 Din pamantul acela, el trecu in Asur, unde a zidit Ninive, cetatea Rehobot, Calah
12 şi Resen între Ninive şi Calah; aceasta este cetatea cea mare. - 12 Si Resen, intre Ninive si Calah. Aceasta e cetate mare.
13 Miţraim a născut pe Ludimi, Anamimi, Lehabimi, Naftuhimi, 13 Din Mitraim s-au nascut: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim,
14 Patrusimi, Casluhimi (din care au ieşit filistenii) şi pe Caftorimi. 14 Patrusim, Casluhim - de unde au iesit Filistenii - si Caftorim.
15 Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, şi pe Het; 15 Din Canaan s-au nascut: Sidon, intaiul-nascut al sau, apoi Het,
16 şi pe iebusiţi, pe amoriţi, pe ghirgasiţi, 16 Iebuseu, Amoreu, Ghergheseu,
17 pe heviţi, pe archiţi, pe siniţi, 17 Heveu, Archeu, Sineu,
18 pe arvadiţi, pe ţemariţi, pe hamatiţi. În urmă, familiile canaaniţilor s-au împrăştiat. 18 Arvadeu, Temareu si Hamateu. Mai pe urma neamurile canaaneiene s-au raspandit.
19 Hotarele canaaniţilor se întindeau de la Sidon, cum mergi spre Gherar, până la Gaza, şi, cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma şi Ţeboim, până la Leşa. 19 Si tinuturile lor se intindeau de la Sidon, spre Gherara pana la Gaza, iar de aici spre Sodoma, Gomora, Adma si Teboim pana spre Lasa.
20 Aceştia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor. 20 Acestia sunt fiii lui Ham, dupa familii, limba, tari si dupa natii.
21 Şi lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber şi fratele cel mai mare al lui Iafet, i s-au născut fii. 21 De asemenea i s-au nascut fii si lui Sem, tatal tuturor fiilor lui Eber si fratele mai mare al lui Iafet.
22 Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpacşad, Lud şi Aram. 22 Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arfaxad, Lud si Aram.
23 Fiii lui Aram: Uţ, Hul, Gheter şi Maş. 23 Iar fiii lui Aram au fost: Ut, Hul, Gheter si Mas.
24 Arpacşad a născut pe Şelah; şi Şelah a născut pe Eber. 24 Lui Arfaxad i s-a nascut Cainan; lui Cainan i s-a nascut Selah; lui Selah i s-a nascut Eber;
25 Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, numit aşa pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul; iar numele fratelui său era Ioctan. 25 Iar lui Eber i s-au nascut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru ca in zilele lui s-a impartit pamantul, si numele fratelui sau era Ioctan.
26 Ioctan a născut pe Almodad, pe Şelef, pe Aţarmavet, pe Ierah, 26 Lui Ioctan i s-au nascut Almodad, Salef, Hatarmavet si Ierah;
27 pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla, 27 Hadoram, Uzal si Dicla;
28 pe Obal, pe Abimael, pe Seba, 28 Obal, Abimael si Seba;
29 pe Ofir, pe Havila şi pe Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioctan. 29 Ofir, Havila si Iobab. Toti acestia au fost fiii lui Ioctan.
30 Ei au locuit de la Meşa, cum mergi spre Sefar, până la muntele răsăritului. 30 Salasurile lor se intindeau de la Mesa spre Sefar, pana la Muntele Rasaritului.
31 Aceştia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor. 31 Acestia sunt fiii lui Sem dupa familii, dupa limba, dupa tari si dupa natii.
32 Acestea sunt familiile fiilor lui Noe, după spiţa neamului lor, după neamurile lor. Şi din ei au ieşit neamurile care s-au răspândit pe pământ după potop. 32 Acestea sunt neamurile, care se trag din fiii lui Noe, dupa familii si dupa natii, si dintr-insii s-au raspandit popoarele pe pamant dupa potop.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***