Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul:

12345678910
Capitolul urmator
Capitolul precedent

Ezra 6

1 Atunci împăratul Darius a dat poruncă să se facă cercetări în casa scrisorilor, unde se puneau vistieriile în Babilon. 1 Atunci regele Darie a dat porunca sa se cerceteze la locul unde se pastrau actele si unde se tinea vistieria la Babilon.
2 Şi s-a găsit la Ahmeta, capitala ţinutului Mediei, un sul pe care era scrisă această aducere aminte: 2 Si s-a gasit in palatul din Ecbatana, care este in tinutul Mediei, un sul de pergament, in care era scrisa aceasta amintire:
3 "În anul întâi al domniei împăratului Cirus, împăratul Cirus a dat această poruncă privitoare la Casa lui Dumnezeu din Ierusalim: "Casa să fie zidită iarăşi, ca să fie un loc unde să se aducă jertfe şi să aibă temelii tari. Să aibă o înălţime de şaizeci de coţi, o lăţime de şaizeci de coţi, 3 "In anul intai al regelui Cirus, regele Cirus a dat aceasta porunca pentru templul lui Dumnezeu cel din Ierusalim: Sa se zideasca templul pe locul acela unde se aduc jertfele si sa i se puna temelii sanatoase! Inaltimea lui sa fie de saizeci de coti si largimea lui tot de saizeci de coti.
4 trei rânduri de pietre cioplite şi un rând de lemn nou. Cheltuielile vor fi plătite din casa împăratului. 4 Sa se puna trei randuri de pietre si un rand de lemn, iar cheltuielile sa se dea din casa regelui.
5 Mai mult, uneltele de aur şi de argint ale Casei lui Dumnezeu, pe care le luase Nebucadneţar din Templul de la Ierusalim şi le adusese la Babilon, să fie date înapoi, duse în Templul din Ierusalim, la locul unde erau, şi puse în Casa lui Dumnezeu." 5 Chiar si vasele de aur si de argint ale templului lui Dumnezeu, pe care Nabucodonosor le-a luat din templul din Ierusalim si le-a dus la Babilon sa se inapoieze si sa se duca in templul din Ierusalim si sa se puna fiecare la locul lui in templul lui Dumnezeu".
6 Acum, Tatnai, dregătorul de dincolo de Râu, Şetar-Boznai şi tovarăşii voştri de slujbă din Afarsac, care locuiţi dincolo de Râu, depărtaţi-vă de locul acesta. 6 "Deci, Tatnai, carmuitor al tinuturilor de peste fluviu, si Setar-Boznai cu tovarasii vostri, cu Arfarsateii cei de peste fluviu, departati-va de acolo si nu opriti lucrarile la acel templu al lui Dumnezeu;
7 Lăsaţi să meargă înainte lucrările acestei Case a lui Dumnezeu; dregătorul iudeilor şi bătrânii iudeilor s-o zidească iarăşi pe locul unde era. 7 Lasa pe carmuitorul iudeu si pe capeteniile iudaice sa zideasca acel templu al lui Dumnezeu pe locul lui.
8 Iată porunca pe care o dau cu privire la ce veţi avea de făcut faţă de aceşti bătrâni ai iudeilor, pentru zidirea acestei Case a lui Dumnezeu: cheltuielile, luate din averile împăratului venite din birurile de dincolo de Râu, să fie plătite îndată oamenilor acestora ca să nu înceteze lucrul. 8 Iar din partea mea se da porunca cu privire la cele cu care voi trebuie sa ajutati acelor capetenii iudaice la zidirea acelui templu al lui Dumnezeu: Luati numaidecat din birul tinuturilor de peste fluviu si dati oamenilor acelora, ca lucrul sa nu se opreasca; si ce trebuie pentru arderile de tot ale Dumnezeului ceresc:
9 Lucrurile trebuincioase pentru arderile de tot ale Dumnezeului cerurilor, viţei, berbeci şi miei, grâu, sare, vin şi untdelemn, să li se dea, la cerere, preoţilor din Ierusalim, zi de zi şi fără nicio lipsă, 9 Vitei, sau berbeci, sau miei, precum si grau, sare, vin si untdelemn, sa li se dea, cum vor zice preotii cei din Ierusalim,
10 ca să aducă jertfe de bun miros Dumnezeului cerurilor şi să se roage pentru viaţa împăratului şi a fiilor lui. 10 Ca ei sa aduca jertfa placuta Dumnezeului ceresc si sa se roage pentru sanatatea regelui si a fiilor lui.
11 Şi iată porunca pe care o dau cu privire la oricine va călca porunca aceasta: să se scoată din casa lui o bârnă, s-o ridice ca să fie spânzurat pe ea, şi casa să i se prefacă într-o grămadă de gunoi. 11 Tot de mine porunca se mai da ca daca vreun om va schimba aceasta hotarare, atunci se va scoate o barna din casa lui si va fi acela ridicat si pironit pe ea, iar casa lui se va preface pentru aceasta in daramatura.
12 Dumnezeul care a pus să locuiască în locul acela Numele Lui să răstoarne pe orice împărat şi pe orice popor care ar întinde mâna să calce cuvântul meu ca să nimicească această Casă a lui Dumnezeu din Ierusalim! Eu, Darius, am dat porunca aceasta. Să fie împlinită întocmai." 12 Si Dumnezeu al Carui nume locuieste acolo sa doboare pe tot regele si poporul care si-ar intinde mana sa ca sa schimbe aceasta in paguba acestui templu al lui Dumnezeu din Ierusalim. Eu, Darie, am dat porunca aceasta; sa fie intocmai adusa la indeplinire!"
13 Tatnai, dregătorul de dincoace de Râu, Şetar-Boznai şi tovarăşii lor de slujbă au împlinit întocmai porunca aceasta pe care le-a trimis-o împăratul Darius. 13 Atunci Tatnai, carmuitorul tinuturilor de peste fluviu, si Setar-Boznai cu tovarasii lor au facut intocmai asa, cum poruncise regele Darie.
14 Şi bătrânii iudeilor au zidit cu izbândă, după prorociile prorocului Hagai şi ale lui Zaharia, fiul lui Ido; au zidit şi au isprăvit, după porunca Dumnezeului lui Israel şi după porunca lui Cirus, lui Darius şi lui Artaxerxe, împăratul perşilor. 14 Si capeteniile Iudeilor au zidit si au sporit, dupa proorocia lui Agheu proorocul si a lui Zaharia, fiul lui Ido. Si cu voia Dumnezeului lui Israel si a lui Cirus si Darie si Artaxerxe, regii Persilor, l-au zidit si l-au ispravit.
15 Casa a fost isprăvită în ziua a treia a lunii Adar, în al şaselea an al domniei împăratului Darius. 15 Si s-a ispravit templul acesta in ziua a treia a lunii Adar, in al saselea an al domniei regelui Darie.
16 Copiii lui Israel, preoţii şi leviţii, şi ceilalţi fiii ai robiei au făcut cu bucurie sfinţirea acestei Case a lui Dumnezeu. 16 Si fiii lui Israel, preotii si ceilalti, care se intorsesera din robie, au savarsit cu bucurie sfintirea acestui templu al lui Dumnezeu.
17 Au adus pentru sfinţirea acestei Case a lui Dumnezeu o sută de viţei, două sute de berbeci, patru sute de miei şi, ca jertfe ispăşitoare pentru tot Israelul, doisprezece ţapi, după numărul seminţiilor lui Israel. 17 La sfintirea acestui templu al lui Dumnezeu s-au adus: o suta de boi, doua sute de berbeci, patru sute de miei si doisprezece tapi, jertfa de iertarea pacatelor pentru tot Israelul, dupa numarul semintiilor lui Israel.
18 Au pus pe preoţi, după cetele lor, şi pe leviţi, după împărţirile lor, pentru slujba lui Dumnezeu la Ierusalim, cum este scris în cartea lui Moise. 18 Si au fost pusi preotii cu randul si levitii tot cu randul sa slujeasca lui Dumnezeu in Ierusalim, cum era scris in cartea lui Moise.
19 Fiii robiei au prăznuit Paştile în a paisprezecea zi a lunii întâi. 19 Si cei ce se intorsesera din robie au savarsit Pastile in ziua a paisprezecea a lunii intai,
20 Preoţii şi leviţii se curăţaseră cu toţii, aşa că toţi erau curaţi; au jertfit paştile pentru toţi fiii robiei, pentru fraţii lor, preoţii, şi pentru ei înşişi. 20 Pentru ca se curatisera preotii si levitii si cu totii pana la unul erau curati; si au junghiat mielul Pastilor pentru toti cei ce se intorsesera din robie, pentru fratii lor preoti si pentru ei insisi.
21 Copiii lui Israel întorşi din robie au mâncat paştile împreună cu toţi cei ce se depărtaseră de necurăţia neamurilor ţării şi care s-au unit cu ei ca să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 21 Si au mancat fiii lui Israel, cei ce se intorsesera din robie si cei ce se despartisera cu ei de necuratenia popoarelor tarii, ca sa caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel;
22 Au prăznuit cu bucurie şapte zile sărbătoarea Azimelor, căci Domnul îi înveselise făcând pe împăratul Asiriei să-i sprijine în lucrarea Casei lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. 22 Si au praznuit sarbatoarea azimelor sapte zile cu bucurie, pentru ca ii inveselise Domnul si intorsese spre ei inima regelui Asiriei, ca sa le intareasca mainile la zidirea templului Domnului Dumnezeului lui Israel.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***