Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul:

12345678910
Capitolul urmator
Capitolul precedent

Ezra 5

1 Prorocii: Hagai, prorocul, şi Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda şi la Ierusalim în Numele Dumnezeului lui Israel. 1 Dar proorocul Agheu si proorocul Zaharia, fiul lui Ido, au grait Iudeilor celor din Ierusalim si din Iuda cuvinte proorocesti in numele Dumnezeului lui Israel.
2 Atunci Zorobabel, fiul lui Şealtiel, şi Iosua, fiul lui Ioţadac, s-au sculat şi au început zidirea Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Şi împreună cu ei erau şi prorocii lui Dumnezeu, care-i ajutau. 2 Atunci s-au sculat Zorobabel, fiul lui Salatiel, si Iosua, fiul lui Iotadac, si au inceput a zidi templul lui Dumnezeu cel din Ierusalim, fiind cu ei proorocii lui Dumnezeu, care ii intareau.
3 În aceeaşi vreme, Tatnai, dregătorul de dincoace de Râu, Şetar-Boznai şi tovarăşii lor de slujbă au venit la ei şi le-au vorbit aşa: "Cine v-a dat învoire să zidiţi Casa aceasta şi să ridicaţi zidurile acestea?" 3 In vremea aceea au venit la el Tatnai, carmuitorul tinuturilor de peste fluviu, si Setar-Boznai si tovarasii lor, si le-au grait asa: "Cine v-a dat voua invoire sa ziditi casa aceasta si sa ispraviti zidurile acestea?"
4 Ei le-au mai zis: "Care sunt numele oamenilor care zidesc clădirea aceasta?" 4 Atunci noi le-am spus numele acelor oameni care zideau casa aceasta.
5 Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor. Şi au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei înştiinţări către Darius şi până la primirea unei scrisori de la el în această privinţă. 5 Dar ochiul Dumnezeului lor era spre capeteniile iudaice, si aceia nu i-au mustrat pana nu au adus lucrurile la cunostinta lui Darie si pana n-a venit dezlegare in chestiunea aceasta.
6 Iată cuprinsul scrisorii trimise împăratului Darius de Tatnai, dregătorul de dincoace de Râu, de Şetar-Boznai şi tovarăşii lor din Afarsac care locuiau dincoace de Râu. 6 Iata cuprinsul scrisorii pe care Tatnai, carmuitorul tinuturilor de peste Eufrat, si Setar-Boznai cu tovarasii lor, cu Arfarsateii cei de peste fluviu, au trimis-o regelui Darie,
7 I-au trimis o scrisoare cu următorul cuprins: "Către împăratul Darius, sănătate! 7 Si iata ce era scris in instiintarea trimisa lui:
8 Să ştie împăratul că ne-am dus în ţinuturile lui Iuda, la Casa Dumnezeului celui mare. Ea se zideşte din pietre cioplite, şi în pereţi se pune lemn; lucrul merge repede şi izbuteşte în mâinile lor. 8 "Pace intru toate regelui Darie! Cunoscut fie regelui ca noi am fost in tinutul lui Iuda, la templul Dumnezeului celui mare, si am vazut ca el se zideste din pietre mari si se pune si lemn in zid si lucrarea aceasta merge repede si au spor la mana.
9 Am întrebat pe bătrâni şi le-am vorbit aşa: "Cine v-a dat învoire să zidiţi Casa aceasta şi să ridicaţi zidurile acestea?" 9 Atunci am intrebat noi pe capetenii si le-am zis asa: Cine v-a dat voua invoire sa ziditi casa aceasta si zidurile acestea sa le ispraviti?
10 Le-am cerut şi numele lor ca să ţi le facem cunoscut şi am pus în scris numele oamenilor care sunt în fruntea lor. 10 Pe langa aceasta i-am mai intrebat si de numele acelora, ca sa-ti dam de veste si sa-ti seriem numele acelor oameni, care sunt mai insemnati la ei.
11 Iată răspunsul pe care ni l-au dat: "Noi suntem slujitorii Dumnezeului cerurilor şi al pământului şi zidim din nou Casa care fusese zidită acum mulţi ani. Un mare împărat al lui Israel o zidise şi o isprăvise. 11 Si ei mi-au raspuns eu vorbele acestea: Noi suntem robii Dumnezeului cerului si al pamantului si zidim templul care a fost facut cu mult inainte de aceasta si pe care un mare rege al lui Israel l-a zidit si l-a ispravit.
12 Dar, după ce părinţii noştri au mâniat pe Dumnezeul cerurilor, El i-a dat în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, haldeianul, care a nimicit Casa aceasta şi a luat pe popor rob la Babilon. 12 Cand insa parintii nostri au maniat pe Dumnezeul cerului, Acesta i-a dat in mana lui Nabucodonosor, regele Babilonului, care a daramat templul acesta si pe popor l-a stramutat la Babilon.
13 Totuşi în cel dintâi an al lui Cirus, împăratul Babilonului, împăratul Cirus a dat poruncă să se zidească din nou această Casă a lui Dumnezeu. 13 Iar in anul intai al lui Cirus, regele Babilonului, regele Cirus a dat invoire sa se zideasca acest templu al lui Dumnezeu;
14 Şi chiar împăratul Cirus a scos din templul din Babilon uneltele de aur şi de argint ale Casei lui Dumnezeu, pe care le luase Nebucadneţar din Templul de la Ierusalim şi le dusese în templul din Babilon, le-a dat în mâna aşa-zisului Şeşbaţar, pe care l-a pus dregător, 14 Chiar si vasele de aur si de argint ale templului lui Dumnezeu, pe care Nabucodonosor le luase din templul Ierusalimului si le dusese in capistea din Babilon, le-a scos regele Cirus din capistea Babilonului si le-a dat in seama lui Sesbatar, pe care l-a numit el carmuitor si i-a zis:
15 şi i-a zis: "Ia uneltele acestea, du-te de le pune în Templul din Ierusalim şi să se zidească din nou Casa lui Dumnezeu pe locul unde era." 15 Ia vasele acestea, mergi si pune-le in templul din Ierusalim, si templul lui Dumnezeu sa se zideasca pe locul lui vechi.
16 Acest Şeşbaţar a venit, dar, şi a pus temeliile Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. De atunci până acum se zideşte ea, şi nu s-a isprăvit. 16 Atunci Sesbatar acela a venit si a pus temelia templului lui Dumnezeu din Ierusalim, st de atunci si pana astazi se zideste el si nu s-a ispravit.
17 Acum, dacă împăratul găseşte cu cale, să se facă cercetări în casa vistieriilor împăratului la Babilon, ca să vadă dacă s-a dat din partea împăratului Cirus o poruncă pentru zidirea Casei acesteia a lui Dumnezeu la Ierusalim. Apoi, să ne trimită împăratul voinţa lui asupra acestui lucru." 17 Deci, daca binevoieste regele, sa se caute in casa vistieriei regale de acolo din Babilon si sa se vada daca in adevar regele Cirus a dat invoire sa se zideasca acest templu al lui Dumnezeu in Ierusalim si sa ni se trimita stire care este vointa regelui in aceasta privinta".
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***