Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul:

12345678910
Capitolul urmator
Capitolul precedent

Ezra 2

1 Iată oamenii din ţară care s-au întors din robie, şi anume aceia pe care îi luase Nebucadneţar, împăratul Babilonului, robi la Babilon şi care s-au întors la Ierusalim şi în Iuda, fiecare în cetatea lui. 1 Iata fiii tarii, dintre robii stramutati din Iuda, pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, i-a dus la Babilon, care s-au intors si au venit la Ierusalim si in Iuda, fiecare in orasul sau, cu Zorobabel,
2 Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilşan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana. Numărul bărbaţilor din poporul lui Israel: 2 Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Nahamani, Mardoheu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum si Baana. Numarul oamenilor poporului israelit care s-au intors a fost acesta:
3 fiii lui Pareoş, două mii o sută şaptezeci şi doi; 3 Fiii lui Fares: doua mii o suta saptezeci si doi;
4 fiii lui Şefatia, trei sute şaptezeci şi doi; 4 Fiii lui Sefatia: trei sute saptezeci si doi;
5 fiii lui Arah, şapte sute şaptezeci şi cinci; 5 Fiii lui Arah: sapte sute saptezeci si cinci;
6 fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua şi lui Ioab, două mii opt sute doisprezece; 6 Fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua si Ioab: doua mii opt sute doisprezece;
7 fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci şi patru; 7 Fiii lui Elam: o mie doua sute cincizeci si patru;
8 fiii lui Zatu, nouă sute patruzeci şi cinci; 8 Fiii lui Zatu: noua sute patruzeci si cinci;
9 fiii lui Zacai, şapte sute şaizeci; 9 Fiii lui Zacai: sapte sute saizeci;
10 fiii lui Bani, şase sute patruzeci şi doi; 10 Fiii lui Bani: sase sute patruzeci si doi;
11 fiii lui Bebai, şase sute douăzeci şi trei; 11 Fiii lui Bebai: sase sute douazeci si trei;
12 fiii lui Azgad, o mie două sute douăzeci şi doi; 12 Fiii lui Azgad: o mie doua sute douazeci si doi;
13 fiii lui Adonicam, şase sute şaizeci şi şase; 13 Fiii lui Adonicam: sase sute saizeci si sase;
14 fiii lui Bigvai, două mii cincizeci şi şase; 14 Fiii lui Bigvai: doua mii cincizeci si sase;
15 fiii lui Adin, patru sute cincizeci şi patru; 15 Fiii lui Adin: patru sute cincizeci si patru;
16 fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouăzeci şi opt; 16 Fiii lui Ater, din casa lui Iezechia: nouazeci si opt;
17 fiii lui Beţai, trei sute douăzeci şi trei; 17 Fiii lui Betai: trei sute douazeci si trei;
18 fiii lui Iora, o sută doisprezece; 18 Fiii lui Iora: o suta doisprezece;
19 fiii lui Haşum, două sute douăzeci şi trei; 19 Fiii lui Hasum: doua sute douazeci si trei;
20 fiii lui Ghibar, nouăzeci şi cinci; 20 Fiii lui Ghibar: nouazeci si cinci;
21 fiii lui Betleem, o sută douăzeci şi trei; 21 Oamenii din Betleem: o suta douazeci si trei;
22 oamenii din Netofa, cincizeci şi şase; 22 Oamenii din Netofa: cincizeci si sase;
23 oamenii din Anatot, o sută douăzeci şi opt; 23 Oamenii din Anatot: o suta douazeci si opt;
24 fiii lui Azmavet, patruzeci şi doi; 24 Oamenii din Betazmavet: patruzeci si doi;
25 fiii lui Chiriat-Arim, Chefirei şi Beerotului, şapte sute patruzeci şi trei; 25 Din Chiriat-Iearim, Chefira si Beerot: sapte sute patruzeci si trei;
26 fiii Ramei şi ai Ghebei, şase sute douăzeci şi unu; 26 Din Rama si Gheba: sase sute douazeci si unu;
27 oamenii din Micmas, o sută douăzeci şi doi; 27 Oamenii din Micmas: o suta douazeci si doi;
28 oamenii din Betel şi Ai, două sute douăzeci şi trei; 28 Oamenii din Betel si din Ai: doua sute douazeci si trei;
29 fiii lui Nebo, cincizeci şi doi; 29 Oamenii din Nebo: cincizeci si doi;
30 fiii lui Magbiş, o sută cincizeci şi şase; 30 Oamenii din Magbis: o suta cincizeci si sase;
31 fiii celuilalt Elam, o mie două sute cincizeci şi patru; 31 Fiii celuilalt Elam: o mie doua sute cincizeci si patru;
32 fiii lui Harim, trei sute douăzeci; 32 Fiii lui Harim: trei sute douazeci;
33 fiii lui Lod, lui Hadid şi lui Ono, şapte sute douăzeci şi cinci; 33 Oamenii din Lod, Hadid si Ono: sapte sute douazeci si cinci;
34 fiii Ierihonului, trei sute patruzeci şi cinci; 34 Oamenii din Ierihon: trei sute patruzeci si cinci;
35 fiii lui Senaa, trei mii şase sute treizeci. 35 Fiii lui Senaa: trei mii sase sute treizeci;
36 Preoţi: fiii lui Iedaeia, din casa lui Iosua, nouă sute şaptezeci şi trei; 36 Preoti: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosua: noua sute saptezeci si trei;
37 fiii lui Imer, o mie cincizeci şi doi; 37 Fiii lui Imer: o mie cincizeci si doi;
38 fiii lui Paşhur, o mie două sute patruzeci şi şapte; 38 Fiii lui Pashur: o mie doua sute patruzeci si sapte;
39 fiii lui Harim, o mie şaptesprezece. 39 Fiii lui Harim: o mie saptesprezece;
40 Leviţi: fiii lui Iosua şi Cadmiel, din fiii lui Hodavia, şaptezeci şi patru. 40 Leviti: fiii lui Iosua si Cadmiel, din fiii lui Hodavia: saptezeci si patru;
41 Cântăreţi: fiii lui Asaf, o sută douăzeci şi opt. 41 Cantareti: fiii lui Asaf: o suta douazeci si opt;
42 Fiii uşierilor: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, de toţi o sută treizeci şi nouă. 42 Fiii portarilor: fiii lui Salum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acuv, fiii lui Hatita, fiii lui Sobai, cu totii la un loc: o suta treizeci si noua;
43 Slujitorii Templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, 43 Cei incredintati templului: fiii lui Tiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,
44 fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Padon, 44 Fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Fadon;
45 fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub, 45 Fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub;
46 fiii lui Hagab, fiii lui Şamlai, fiii lui Hanan, 46 Fiii lui Hagab, fiii lui Samlai, fiii lui Hanan;
47 fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia, 47 Fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia;
48 fiii lui Reţin, fiii lui Necoda, fiii lui Gazam, 48 Fiii lui Retin, fiii lui Necoda;
49 fiii lui Uza, fiii lui Paseah, fiii lui Besai, 49 Fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah;
50 fiii lui Asna, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefusim, 50 Fiii lui Besai, fiii lui Asna, fiii lui Meunim;
51 fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, 51 Fiii lui Nefisim, fiii lui Bacbuc;
52 fiii lui Baţlut, fiii lui Mehida, fiii lui Harşa, 52 Fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, fiii lui Batlut, fiii lui Mechida, fiii lui Harsa;
53 fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah, 53 Fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah;
54 fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa. 54 Fiii lui Netiah, fiii lui Hatifa.
55 Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda, 55 Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda;
56 fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel, 56 Fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel;
57 fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Ami. 57 Fiii lui Sefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Hatebaim, fiii lui Ami.
58 Toţi slujitorii Templului şi fiii robilor lui Solomon erau trei sute nouăzeci şi doi. 58 Cei incredintati templului si fiii robilor lui Solomon erau cu totii trei sute nouazeci si doi;
59 Iată cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harşa, din Cherub-Adan, din Imer şi care n-au putut să-şi arate casa lor părintească şi neamul, ca să facă dovada că erau din Israel: 59 Iar cei ce au iesit din Telmelah, din Telharsa si din Cherub-Adan-Imer, care n-au putut sa-si arate semintia si neamul lor, ca sa arate ca sunt din Israel, au fost:
60 fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, şase sute cincizeci şi doi. 60 Fiii lui Delaia, fiii lui Tobie si fiii lui Necoda: sase sute cincizeci si doi.
61 Şi dintre fiii preoţilor: fiii lui Habaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, galaaditul, şi a fost numit cu numele lor. 61 Iar din neamul preotilor: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacot si fiii lui Barzilai care si-a luat femeie din fiicele lui Barzilai Galaaditul al carui nume l-a adoptat.
62 Şi-au căutat însemnarea în cărţile spiţelor de neam, dar n-au găsit-o. De aceea, au fost îndepărtaţi de la preoţie, 62 Si-au cautat cartea spitei neamului lor si n-au gasit-o si de aceea au fost indepartati de la preotie.
63 şi dregătorul le-a spus să nu mănânce lucruri preasfinte, până când un preot va întreba pe Urim şi Tumim. 63 Si Tirsata le-a zis sa nu manance din cele sfinte, pana nu se va ridica preot cu Urim si Tumim.
64 Toată adunarea era de patruzeci şi două de mii trei sute şaizeci de inşi, 64 Deci toata adunarea la un loc se alcatuia din patruzeci si doua de mii trei sute saizeci de oameni,
65 afară de robii şi roabele lor, în număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte. Între ei se aflau două sute de cântăreţi şi cântăreţe. 65 Afara de robii lor si de roabele lor, care erau in numar de sapte mii trei sute treizeci si sapte; si mai erau cu ei doua sute de cantareti si cantarete;
66 Aveau şapte sute treizeci şi şase de cai, două sute patruzeci şi cinci de catâri, 66 Si aveau sapte sute treizeci si sase de cai,
67 patru sute treizeci şi cinci de cămile şi şase mii şapte sute douăzeci de măgari. 67 Doua sute patruzeci si cinci de catari, patru sute treizeci si cinci de camile si sase mii sapte sute douazeci de asini.
68 Unii capi de familie, la venirea lor la Casa Domnului în Ierusalim, au adus daruri de bunăvoie pentru Casa lui Dumnezeu, ca s-o aşeze din nou pe locul unde fusese. 68 Si ajungand unele din capeteniile semintiilor la templul Domnului care este la Ierusalim, au daruit de bunavoie pentru templul lui Dumnezeu, ca sa fie ridicat din nou pe temeliile lui.
69 Au dat la vistieria lucrării, după mijloacele lor, şaizeci şi una de mii de darici de aur, cinci mii de mine de argint şi o sută de haine preoţeşti. 69 Si acestia din prisosul lor au daruit in casa obsteasca pentru inceperea lucrarilor: saizeci si una de mii de drahme de aur, cinci mii de mine de argint si o suta de vesminte preotesti.
70 Preoţii şi leviţii, oamenii din popor, cântăreţii, uşierii şi slujitorii Templului s-au aşezat în cetăţile lor. Tot Israelul a locuit în cetăţile lui. 70 Si au inceput sa locuiasca preotii si levitii si poporul si cantaretii si portarii si cei incredintati templului in orasele lor si tot Israelul s-a asezat in cetatile sale.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***