Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul precedent

Ezechiel 48

1 Iată numele seminţiilor. La marginea de miazănoapte, de-a lungul drumului de la Hetlon, cum mergi spre Hamat şi Haţar-Enon, la hotarul Damascului de la miazănoapte, spre Hamat, de la răsărit până la apus, partea lui Dan. 1 Iata numele semintiilor: la capatul de miazanoapte al tarii, pe calea care duce de la Hetlon la Hamat, Hatar-Enon la hotarul Damascului, pe hotarul de miazanoapte, care este spre Hamat, pe toata intinderea aceasta de la rasarit pana la mare este o singura parte, a lui Dan.
2 Lângă hotarul lui Dan, de la răsărit până la apus, partea lui Aşer. 2 Langa hotarul lui Dan, de la hotarul de rasarit pana la cel de apus, este partea lui Aser.
3 Lângă hotarul lui Aşer, de la răsărit până la apus, partea lui Neftali. 3 Langa hotarul lui Aser, de la hotarul de rasarit pana la cel de apus, este partea lui Neftali.
4 Lângă hotarul lui Neftali, de la răsărit până la apus, partea lui Manase. 4 Langa hotarul lui Neftali, de la hotarul de rasarit pana la cel de apus, este partea lui Manase.
5 Lângă hotarul lui Manase, de la răsărit până la apus, partea lui Efraim. 5 Langa hotarul lui Manase, de la hotarul de rasarit pana la cel de la apus, este partea lui Efraim.
6 Lângă hotarul lui Efraim, de la răsărit până la apus, partea lui Ruben. 6 Langa hotarul lui Efraim, de la hotarul de rasarit pana la cel de apus, este partea lui Ruben.
7 Lângă hotarul lui Ruben, de la răsărit până la apus, partea lui Iuda. 7 Langa hotarul lui Ruben, de la hotarul de rasarit pana la cel de apus, este partea lui Iuda.
8 Lângă hotarul lui Iuda, de la răsărit până la apus, va fi partea sfântă pe care o veţi despărţi, lată de douăzeci şi cinci de mii de coţi şi lungă cât una din părţile de la răsărit până la apus; în mijlocul ei va fi Sfântul Locaş. 8 Iar langa hotarul lui Iuda, de la hotarul de rasarit pana la cel de apus, este partea sfanta, in latime de douazeci si cinci de mii de coti, iar in lungime deopotriva cu celelalte parti, de la marginea de rasarit ta tarii pana la cea de apus. In mijlocul acestei parti va fi templul.
9 Partea pe care o veţi despărţi pentru Domnul va avea douăzeci şi cinci de mii de coţi în lungime şi zece mii în lăţime. 9 Partea pe care o veti osebi Domnului va fi lunga de douazeci si cinci de mii de coti, iar latimea de zece mii de coti.
10 Această parte sfântă va fi a preoţilor: douăzeci şi cinci de mii de coţi la miazănoapte, zece mii în lat la apus, zece mii în lat la răsărit şi douăzeci şi cinci de mii în lung la miazăzi. În mijloc însă va fi Sfântul Locaş al Domnului. 10 Si aceasta parte sfanta trebuie sa fie a preotilor: la miazanoapte douazeci si cinci de mii de coti, la apus in latime zece mii de coti, spre rasarit in latime zece mii si spre miazazi in lungime douazeci si cinci de mii, iar la mijloc va fi locasul sfant al Domnului.
11 Ea va fi a preoţilor sfinţiţi, a fiilor lui Ţadoc, care au făcut slujba Sfântului Meu Locaş, care nu s-au rătăcit ca leviţii, când se rătăceau copiii lui Israel. 11 Aceasta sa o afierositi preotilor din fiii lui Sadoc, care au stat in slujba Mea si care, in vremea ratacirii fiilor lui Israel, nu s-au abatut de la Mine, cum s-au abatut ceilalti leviti.
12 Ea va fi a lor, ca parte preasfântă, luată din partea ţării care va fi deosebită Domnului, lângă hotarul leviţilor. 12 Aceasta parte sfanta de pamant, va fi a lor, sfintenie mare, la hotarul levitilor.
13 Leviţii vor avea, alături cu hotarul preoţilor, douăzeci şi cinci de mii de coţi în lung şi zece mii în lat, douăzeci şi cinci de mii în toată lungimea şi zece mii în lăţime. 13 Levitii vor primi langa partea preotilor o parte de douazeci si cinci de mii de coti in lungime si zece mii de coti in latime: toata partea douazeci si cinci de mii in lungime si zece mii in latime.
14 Nu vor putea să vândă nimic din ea, nici să schimbe; şi această pârgă a ţării nu va putea fi înstrăinată, căci este închinată Domnului. 14 Si din aceasta parte ei nu pot nici sa vanda, nici sa schimbe; parga pamantului nu poate fi trecuta altora, pentru ca ea este lucru sfant, al Domnului.
15 Ceilalţi cinci mii de coţi însă, care mai rămân în lat înaintea celor douăzeci şi cinci de mii, vor fi daţi cetăţii ca loc obişnuit, pentru locuinţe şi păşune; şi cetatea va fi la mijloc. 15 Iar urmatoarele cinci mii in latime si douazeci si cinci de mii in lungime se dau pentru cetate, pentru intrebuintarea obsteasca, pentru locuinte si pentru piete; cetatea va fi in mijloc.
16 Iată-i măsurile: înspre miazănoapte, patru mii cinci sute de coţi, înspre miazăzi, patru mii cinci sute, înspre răsărit, patru mii cinci sute, înspre apus, patru mii cinci sute. 16 Iata masurile ei: latura de miazanoapte patru mii cinci sute de coti, latura de miazazi patru mii cinci sute de coti, latura de rasarit patru mii cinci sute de coti si latura de la apus de patru mii cinci sute de coti.
17 Cetatea va avea o împrejurime de două sute cincizeci de coţi la miazănoapte, două sute cincizeci la miazăzi, două sute cincizeci la răsărit şi două sute cincizeci la apus. 17 Iar pasunea imprejurul cetatii va fi doua sute cincizeci de coti la miaza-noapte, la rasarit doua sute cincizeci, la miazazi doua sute cincizeci si la apus doua sute cincizeci.
18 Rămăşiţa din lungime, de lângă partea sfântă, zece mii la răsărit şi zece mii la apus, alături de partea sfântă, va da veniturile rânduite pentru întreţinerea lucrătorilor cetăţii. 18 Iar ce ramane din lungime in linie cu portiunea sfanta - zece mii spre rasarit si zece mii spre apus - va forma un venit pentru hrana muncitorilor din cetate.
19 Lucrătorii cetăţii vor fi luaţi din toate seminţiile lui Israel. 19 In cetate pot sa lucreze lucratori din toate semintiile lui Israel.
20 Toată partea sfântă va fi de douăzeci şi cinci de mii de coţi în lung şi douăzeci şi cinci de mii în lat; şi va alcătui un pătrat împreună cu partea pe care o veţi deosebi din ea ca moşie a cetăţii. 20 Toata partea aceasta, un patrat de douazeci si cinci de mii de coti in lungime si douazeci si cinci de mii de coti in latime, va fi partea sfanta si va cuprinde si pamantul cetatii.
21 Partea care va rămâne va fi a domnitorului, de amândouă laturile părţii sfinte şi moşiei cetăţii, în dreptul celor douăzeci şi cinci de mii de coţi ai părţii sfinte lângă hotarul de răsărit, şi la apus, în dreptul celor douăzeci şi cinci de mii de coţi lângă hotarul de apus, în dreptul părţilor seminţiilor. Aceasta va fi partea domnitorului. Partea sfântă însă şi sfântul locaş al Casei vor fi la mijloc. 21 Ce va ramane va fi al regelui de o parte si de alta a portiunii sfinte si a portiunii cetatii, ce va trece peste cele douazeci si cinci de mii de coli spre rasarit pana la hotarul tarii si ce va trece peste cele douazeci si cinci de mii de coti spre apus pana la hotarul tarii. Aceasta va fi partea regelui, asa incat partea sfanta si locasul sfant vor fi la mijloc.
22 Astfel moşia leviţilor şi moşia cetăţii vor fi în locul părţii cuvenite domnitorului, în mijloc; adică ce va fi între hotarul lui Iuda şi hotarul lui Beniamin va fi al domnitorului. 22 Si ceea ce ramane de la stapanirea levitilor si de la stapanirea orasului, la mijloc, intre hotarul lui Iuda si hotarul lui Veniamin, va fi al regelui.
23 Iată celelalte seminţii. De la răsărit până la apus va fi partea lui Beniamin. 23 Iata acum celelalte semintii: alaturi de partea levitilor, de la hotarul de rasarit al tarii pana la cel de apus, este partea lui Veniamin.
24 Lângă hotarul lui Beniamin, de la răsărit până la apus, partea lui Simeon. 24 Langa hotarul de miazazi al lui Veniamin, de la hotarul de rasarit al tarii pana la cel de apus, este partea lui Simeon.
25 Lângă hotarul lui Simeon, de la răsărit până la apus, partea lui Isahar. 25 Langa hotarul de miazazi al lui Simeon, de la hotarul de rasarit al tarii pana la cel de apus, este partea lui Isahar.
26 Lângă hotarul lui Isahar, de la răsărit până la apus, partea lui Zabulon. 26 Langa hotarul de miazazi al lui Isahar, de la hotarul de rasarit al tarii pana la cel de apus, este partea lui Zabulon.
27 Lângă hotarul lui Zabulon, de la răsărit până la apus, partea lui Gad. 27 Langa hotarul de miazazi al lui Zabulon, de la hotarul de rasarit al tarii pana la cel de apus, este partea lui Gad.
28 Lângă hotarul lui Gad însă pe partea de miazăzi, la miazăzi, hotarul va merge de la Tamar până la apele Meriba, de la Cades până la pârâul Egiptului şi până la Marea cea Mare. 28 Iar pe hotarul de miazazi al lui Gad merge si hotarul de miazazi al jarii de la Tamar spre apele Meriba de la Cades, de-a lungul raului acestuia pana la Marea cea Mare.
29 Aceasta este ţara pe care o veţi împărţi ca moştenire prin sorţi seminţiilor lui Israel şi acestea sunt părţile lor, zice Domnul Dumnezeu. 29 Aceasta este tara pe care o veti imparti prin sorti semintiilor lui Israel, si acestea sunt partile semintiilor, zice Domnul Dumnezeu.
30 Iată ieşirile cetăţii: În partea de miazănoapte, care are o întindere de patru mii cinci sute de coţi - 30 Iata acum care sunt portile cetatii. Portile cetatii vor purta numele semintiilor lui Israel.
31 şi porţile cetăţii se vor numi după numele seminţiilor lui Israel - trei porţi la miazănoapte: o poartă a lui Ruben, o poartă a lui Iuda şi o poartă a lui Levi. 31 Latura de miazanoapte va avea patru mii cinci sute de coli si va avea trei porti: una, poarta lui Ruben, una, poarta lui Iuda si una, poarta lui Levi.
32 În partea de răsărit, care are o întindere de patru mii cinci sute de coţi, cu trei porţi: o poartă a lui Iosif, o poartă a lui Beniamin şi o poartă a lui Dan. 32 Latura de rasarit va avea patru mii cinci sute de coti si trei porti: una, poarta lui Iosif, una, poarta lui Veniamin si una, poarta lui Dan.
33 În partea de miazăzi, cu o întindere de patru mii cinci sute de coţi şi trei porţi: o poartă a lui Simeon, o poartă a lui Isahar şi o poartă a lui Zabulon. 33 Latura de miazazi va avea patru mii cinci sute de coti si trei porti: una, poarta lui Simeon, una, poarta lui Isahar si una, poarta lui Zabulon.
34 În partea de apus, cu o întindere de patru mii cinci sute de coţi şi trei porţi: o poartă a lui Gad, o poartă a lui Aşer şi o poartă a lui Neftali. 34 Si latura dinspre mare va avea patru mii cinci sute de coli si trei porti: una, poarta lui Gad, una, poarta lui Aser si una, poarta lui Neftali.
35 De jur împrejurul cetăţii: optsprezece mii de coţi. Şi, din ziua aceea, numele cetăţii va fi: "Domnul este aici!" 35 De jur imprejurul cetatii sunt optsprezece mii de coti. Iar din ziua aceea inainte numele cetatii va fi: Domnul este acolo.
Capitolul precedent
pixel
***