Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

2 Cronici 8

1 După douăzeci de ani, în timpul cărora Solomon a zidit Casa Domnului şi casa lui însuşi, 1 Dupa sfarsirea celor douazeci de ani, in care Solomon a zidit templul Domnului si casa sa,
2 a întărit cetăţile pe care i le-a dat lui Hiram şi a aşezat în ele pe copiii lui Israel. 2 A zidit Solomon cetatile pe care i le daruise Hiram si a asezat in ele pe fiii lui Israel.
3 Solomon a mers împotriva Hamatului, la Ţoba, şi a pus stăpânire pe ea. 3 Apoi a plecat Solomon impotriva Hamat-Tobei si a luat-o
4 A întărit Tadmorul, în pustiu, şi toate cetăţile care slujeau ca cetăţi pentru merinde în Hamat. 4 Si a zidit el Tadmorul, in pustiu, si toate cetatile cele pentru provizii, pe care le intemeiase in Hamat.
5 A întărit apoi Bet-Horonul de sus şi Bet-Horonul de jos, ca cetăţi întărite cu ziduri, porţi şi zăvoare; 5 El a mai zidit de asemenea Bet-Horonul de Sus si Bet-Horonul de Jos, intarindu-le cu ziduri de jur-imprejur, cu porti si cu zavoare;
6 Baalatul şi toate cetăţile care slujeau ca cetăţi pentru merinde şi care ţineau de el, toate cetăţile pentru care, cetăţile pentru călărime şi tot ce a găsit cu cale Solomon să zidească la Ierusalim, la Liban şi în toată ţara al cărei stăpân era. 6 Baalatul si toate cetatile pentru provizii, pe care le avea Solomon, si toate cetatile pentru carele de razboi, cetatile pentru calareti si tot ce a dorit Solomon sa zideasca in Ierusalim, in Liban, in tot pamantul stapanirii lui.
7 Pe tot poporul care mai rămăsese din hetiţi, din amoriţi, din fereziţi, din heviţi şi din iebusiţi, care nu făcea parte din Israel, 7 Tot poporul care a ramas din Hetei, Amorei, Ferezei, Hevei, Iebusei, care nu erau dintre fiii lui Israel;
8 pe urmaşii lor care rămăseseră după ei în ţară şi pe care nu-i nimiciseră copiii lui Israel, Solomon i-a ridicat ca oameni de corvoadă, ceea ce au fost până în ziua de azi. 8 Pe copiii lor care au ramas in tara dupa ei si pe care fiii lui Israel nu i-au starpit, Solomon i-a facut oameni de corvoada pana in ziua de astazi.
9 Solomon n-a întrebuinţat ca robi, pentru lucrările lui, pe niciunul din copiii lui Israel; căci ei erau oameni de război, căpeteniile lui, slujbaşii lui, mai marii carelor şi călărimii lui. 9 Iar pe fiii lui Israel, Solomon nu i-a facut oameni de corvoada pentru lucrarile lui; pe ei insa ii avea pentru ostasi capetenii peste garzi si pentru capetenii peste carele si calaretii lui.
10 Căpeteniile puse de împăratul Solomon în fruntea poporului şi însărcinaţi să privegheze peste el erau în număr de două sute cincizeci. 10 Regele Solomon avea doua sute cincizeci de conducatori mari care supravegheau oamenii la lucru.
11 Solomon a suit pe fata lui faraon din cetatea lui David în casa pe care i-o zidise; căci a zis: "Nevasta mea să nu locuiască în casa lui David, împăratul lui Israel, pentru că locurile în care a intrat chivotul Domnului sunt sfinte." 11 Iar pe fiica lui Faraon, Solomon a mutat-o din cetatea lui David in casa pe care o zidise pentru ea; caci zicea el: Femeia mea nu trebuie sa locuiasca in casa lui David, regele lui Israel, pentru ca acea casa este sfanta de cand a intrat in ea chivotul Domnului.
12 Atunci Solomon a adus arderi de tot Domnului pe altarul Domnului, pe care-l zidise înaintea pridvorului. 12 Atunci a inceput Solomon sa aduca arderi de tot Domnului pe jertfelnicul pe care-l facuse pentru Domnul inaintea pridvorului,
13 Aducea ce era poruncit de Moise pentru fiecare zi, pentru zilele de Sabat, pentru zilele de lună nouă şi pentru sărbători, de trei ori pe an, la sărbătoarea Azimelor, la sărbătoarea Săptămânilor şi la sărbătoarea Corturilor. 13 Pentru ca sa se aduca pe el arderi de tot, dupa randuiala si dupa porunca lui Moise, in fiecare zi, in toate zilele de odihna, la lunile noi si la cele trei sarbatori de peste an: la sarbatoarea azimelor, la sarbatoarea saptamanilor si la sarbatoarea corturilor.
14 A pus în slujbele lor, aşa cum le rânduise tatăl său, David, cetele preoţilor, după slujba lor, pe leviţi, după însărcinarea lor, care era să mărească pe Domnul şi să facă zi de zi de slujbă în faţa preoţilor, şi pe uşieri, împărţiţi la fiecare uşă, după cetele lor: căci aşa poruncise David, omul lui Dumnezeu. 14 Si a asezat el, dupa randuiala lui David, tatal sau, preotii sa-si faca slujba lor, cu randul; si tot cu randul a randuit sa fie de straja levitii, sa cante cantarile de lauda si sa slujeasca pe preoti, dupa randuiala de fiecare zi; pe usieri, dupa cetele lor, i-a randuit la fiecare usa, pentru ca asa poruncise David, omul lui Dumnezeu.
15 Nu s-au abătut de la porunca împăratului cu privire la preoţi şi leviţi, nici cu privire la vreun alt lucru, nici în privinţa vistieriilor. 15 Si nu s-a facut intru nimic nici o abatere de la poruncile regelui, cele pentru preoti si pentru leviti, si nici de la cele pentru vistierie.
16 Aşa s-a înfăptuit toată lucrarea lui Solomon, din ziua când s-a pus temelia Casei Domnului şi până în ziua când a fost isprăvită. Casa Domnului a fost deci isprăvită. 16 Asa s-a savarsit toata lucrarea lui Solomon din ziua punerii temeliei la templul Domnului pana la terminarea lui.
17 Solomon a plecat atunci la Eţion-Gheber şi la Elot, pe ţărmul mării, în ţara Edomului. 17 Atunci s-a dus Solomon la Etion-Gheber si la Elot, pe tarmul marii, care este in tara lui Edom.
18 Şi Hiram i-a trimis, prin slujitorii săi, corăbii şi slujitori care cunoşteau marea. Ei s-au dus cu slujitorii lui Solomon la Ofir şi au luat de acolo patru sute cincizeci de talanţi de aur, pe care i-au adus împăratului Solomon. 18 Iar Hiram i-a trimis cu slugile sale corabii si robi, cunoscatori ai marilor, care s-au dus cu slugile lui Solomon la Ofir si au luat de acolo patru sute cincizeci de talanti de aur si i-au adus regelui Solomon.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***