Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

1 Cronici 9

1 Tot Israelul este scris în spiţele de neam şi trecut în cartea împăraţilor lui Israel. Şi Iuda a fost luat rob în Babilon, din pricina fărădelegilor lui. 1 Asa au fost numarati dupa neamurile lor toti Israelitii si iata sunt inscrisi in cartea regilor lui Israel. Iar Iudeii, pentru faradelegile lor, au fost dusi in Babilon.
2 Cei dintâi locuitori care au locuit în moşiile lor, în cetăţile lor, erau israeliţii, preoţii, leviţii şi netiniţii. 2 Cei dintai locuitori care au trait in pamanturile lor, prin orasele lui Israel, au fost Israelitii, preotii, levitii si cei afierositi templului.
3 La Ierusalim locuiau fii de ai lui Iuda, fii de ai lui Beniamin şi fii de ai lui Efraim şi Manase. - 3 In Ierusalim au trait unii din fiii lui Iuda, din fiii lui Veniamin si din fiii lui Efraim si ai lui Manase.
4 Fii de ai lui Pereţ, fiul lui Iuda: Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani. 4 Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani, din fiii lui Fares, fiul lui Iuda;
5 Dintre şiloniţi: Asaia, întâiul născut, şi fiii săi. 5 Din fiii lui Siloni: Asaia, intaiul nascut, si fiii acestuia.
6 Fii de ai lui Zerah: Ieuel şi fraţii săi, şase sute nouăzeci. - 6 Din fiii lui Zerah: Ieuel si fratii lui, sase sute nouazeci;
7 Fii de ai lui Beniamin: Salu, fiul lui Meşulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua; 7 Din fiii lui Veniamin: Salu, fiul lui Mesulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua
8 Ibneia, fiul lui Ieroham; Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri; Meşulam, fiul lui Şefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia; 8 Si Ibneia, fiul lui Ieroham, si Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri, si Mesulam, fiul lui Sefatia, fiul lui Reguel, fiul lui Ibneia
9 şi fraţii lor, după neamurile lor, nouă sute cincizeci şi şase. Toţi oamenii aceştia erau capi de familie în casele părinţilor lor. 9 Si fratii lor, dupa neamurile lor: noua sute cincizeci si sase. Acesti barbati erau capi de familie in neamul lor.
10 Din preoţi: Iedaeia, Iehoiarib, Iachin, 10 Iar dintre preoti: Iedaia, Ioiarib, Iachin
11 Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Meşulam, fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, mai marele Casei lui Dumnezeu; 11 Si Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Mesulam, fiul lui Tadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, capetenia in casa lui Dumnezeu;
12 Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Paşhur, fiul lui Malchia; Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meşulam, fiul lui Meşilemit, fiul lui Imer; 12 Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pashur, fiul lui Malchia; si Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Mesulam, fiul lui Mesilemit, fiul lui Imer.
13 şi fraţii lor, căpetenii ale caselor părinţilor lor, o mie şapte sute şaizeci, oameni viteji, puşi în slujba Casei lui Dumnezeu. 13 Si fratii lor, capi in familiile lor: o mie sapte sute saizeci, barbati de isprava la slujbele din casa Domnului.
14 Din leviţi: Şemaia, fiul lui Haşub, fiul lui Azricam, fiul lui Haşabia, din fiii lui Merari; 14 Iar din leviti: Semaia, fiul lui Hasub, fiul lui Azricam, fiul lui Hasabia; acestia sunt din fiii lui Merari.
15 Bacbacar, Hereş, Galal, Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf; 15 Bacbacar, Heres, Galal si Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf,
16 Obadia, fiul lui Şemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia în satele netofatiţilor. 16 Obadia, fiul lui Semaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia in satele Netofatitilor.
17 Şi uşierii: Şalum, Acub, Talmon, Ahiman şi fraţii lor; Şalum era căpetenia lor, 17 Iar din portari: Salum, Acub, Talmon si Ahiman si fratii lor; Salum era capetenie.
18 şi până în ziua de azi el este la uşa împăratului, la răsărit. Aceştia sunt uşierii taberei fiilor lui Levi. 18 Acesti portari fac straja fiilor levitilor pana astazi la portile regale cele de la rasarit.
19 Şalum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, şi fraţii săi din casa tatălui său, coreiţii, împlineau slujba de păzitori ai pragurilor Cortului; părinţii lor păziseră intrarea în tabăra Domnului, 19 Salum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Corah, si fratii lui cei din neamul lui Corah, dupa datoria slujbei lor, aveau paza cortului, iar parintii lor pazeau intrarea in tabara Domnului.
20 şi Fineas, fiul lui Eleazar, fusese odinioară căpetenia lor, şi Domnul era cu el. 20 Finees, fiul lui Eleazar, fusese inainte capetenie peste ei si Domnul era cu el.
21 Zaharia, fiul lui Meşelemia, era uşier la intrarea Cortului întâlnirii. 21 Zaharia, fiul lui Meselemia, era portar la usa cortului adunarii.
22 De toţi erau două sute doisprezece, aleşi ca uşieri ai pragurilor şi scrişi în spiţele de neam, după satele lor. David şi văzătorul Samuel îi puseseră în slujba lor. 22 Toti cei alesi ca portari la praguri erau doua sute doisprezece. Ei erau inscrisi in registre dupa asezarile lor. Pe ei ii pusese David si Samuel inainte-vazatorul, pentru credinciosia lor.
23 Ei şi copiii lor păzeau uşile Casei Domnului, adică ale casei Cortului. 23 Si ei si fiii lor tineau straja la usile casei Domnului, la casa cortului.
24 Erau uşieri în cele patru vânturi: la răsărit, la apus, la miazănoapte şi la miazăzi. 24 In patru laturi se aflau portari: la rasarit, la apus, la miazanoapte si la miazazi.
25 Fraţii lor, care locuiau în satele lor, trebuiau să vină din timp în timp la ei şapte zile. 25 Iar fratii lor traiau in salasurile lor, venind la ei din timp in timp, pentru sapte zile.
26 Căci aceste patru căpetenii ale uşierilor, aceşti leviţi, erau întotdeauna în slujbă şi mai aveau privegherea asupra odăilor şi vistieriilor Casei lui Dumnezeu; 26 Aceste patru capetenii de portari leviti erau de incredere si tot ei aveau grija casei Domnului si vistieriei ei.
27 petreceau noaptea în jurul Casei lui Dumnezeu, a cărei pază o aveau şi pe care trebuiau s-o deschidă în fiecare dimineaţă. 27 Imprejurul casei lui Dumnezeu ei petreceau si noaptea, caci asupra lor era lasata paza si trebuia sa deschida in fiecare dimineata usile.
28 Unii din leviţi aveau grijă de uneltele pentru slujbă, pe care le numărau la intrare şi le numărau şi la ieşire. 28 Unii din ei erau pusi de paza la vasele de slujba, asa ca ei cu numar le primeau si cu numar le dadeau.
29 Alţii îngrijeau de unelte, de toate uneltele Sfântului Locaş, şi de floarea făinii, de vin, de untdelemn, de tămâie şi de miresme. 29 Altora din ei le era incredintata cealalta zestre si toate lucrurile trebuitoare pentru cele sfinte: faina cea mai buna, vinul, untdelemnul si tamaia cea mirositoare.
30 Fii de ai preoţilor pregăteau tămâia mirositoare. 30 Iar dintre fiii preotilor unii pregateau mir cu aromate.
31 Matitia, unul din leviţi, întâiul născut al lui Şalum, coreitul, avea grijă de turtele coapte în tigaie. 31 Matatia levitul, care era intaiul nascut al lui Salum, fiul lui Core, era pus sa aiba grija de coptul aluaturilor in tigai.
32 Şi unii din fraţii lor, dintre chehatiţi, erau însărcinaţi să pregătească pentru fiecare Sabat pâinile pentru punerea înaintea Domnului. 32 Unora din fratii lor, din fiii lui Cahat, le era incredintata pregatirea painilor punerii inainte, ca sa le puna in fiecare zi de odihna.
33 Aceştia sunt cântăreţii, capii de familie ai leviţilor, care locuiau în odăi, scutiţi de alte slujbe, pentru că lucrau zi şi noapte. 33 Iar cantaretii, cei mai de seama din neamul Levitilor, erau liberi de ocupatii in camarile templului, pentru ca ziua si noaptea erau indatorati sa se indeletniceasca cu cantarea.
34 Aceştia sunt capii de familie ai leviţilor, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim. 34 Acestia erau cei mai de seama intre familiile levitilor si locuiau in Ierusalim.
35 Tatăl lui Gabaon, Ieiel, locuia la Gabaon, şi numele nevestei lui era Maaca. 35 In Ghibeon locuiau: tatal Ghibeonitilor, Ieguel, a carui femeie se numea Maaca;
36 Abdon a fost fiul său întâi născut, apoi Ţur, Chis, Baal, Ner, Nadab, 36 Si fiul lui, intaiul nascut, se numea Abdon; dupa el venea Tur, Chis, Baal, Ner, Nadab,
37 Ghedor, Ahio, Zaharia şi Miclot. 37 Ghedor, Ahio, Zaharia si Miclot.
38 Miclot a născut pe Şimeam. Şi ei locuiau tot la Ierusalim lângă fraţii lor, cu fraţii lor. 38 Lui Miclot i s-a nascut Simeam. Si ei traiau langa fratii lor, in Ierusalim, impreuna cu fratii lor.
39 Ner a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Şua, pe Abinadab şi pe Eşbaal. 39 Lui Ner i s-a nascut Chis; lui Chis i s-a nascut Saul, lui Saul i s-a nascut Ionatan, Melchisua, Aminadab si Esbaal.
40 Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica. 40 Fiul lui Ionatan a fost Meribaal; lui Meribaal i s-a nascut Mica.
41 Fiii lui Mica: Piton, Melec şi Tahrea. 41 Fiii lui Mica au fost: Piton, Melec, Tareia si Ahaz.
42 Ahaz a născut pe Iaera; Iaera a născut pe Alemet, Azmavet şi Zimri; Zimri a născut pe Moţa; 42 Lui Ahaz i s-a nascut Iara; lui Iara i s-au nascut Alemet, Asmavet si Zimri; lui Zimri i s-a nascut Mota.
43 Moţa a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Refaia; Eleasa a fost fiul acestuia; Aţel a fost fiul acestuia. 43 Lui Mota i s-a nascut Binea; Refaia, fiul lui; Eleasa, fiul lui; Atel, fiul lui.
44 Aţel a avut şase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan. Aceştia sunt fiii lui Aţel. 44 Lui Atel i s-au nascut sase fii si iata numele lor: Azricam, Bocru, Ismael, Searia, Obadia si Hanan. Acestia sunt fiii lui Atel.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***