Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

1 Cronici 8

1 Beniamin a născut pe Bela, întâiul lui născut, pe Aşbel, al doilea, Ahrah, al treilea, 1 Lui Veniamin i s-a nascut Bela, intaiul sau nascut; al doilea, Asbel, al treilea, Ahrah,
2 Noha, al patrulea, şi Rafa, al cincilea. 2 Al patrulea, Noha si al cincilea, Rafa.
3 Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abihud, 3 Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abiud,
4 Abişua, Naaman, Ahoah, 4 Abisua, Naaman, Ahoah,
5 Ghera, Şefufan şi Huram. 5 Ghera, Sefufan si Huram.
6 Iată fiii lui Ehud, care erau capi de familie între locuitorii din Gheba şi care i-au strămutat la Manahat: 6 Iata fiii lui Ehud, care au fost capi de familii, care au trait in Gheba si au fost stramutati in Manahat:
7 Naaman, Ahia şi Ghera. Ghera, care i-a strămutat, a născut pe Uza şi pe Ahihud. 7 Naaman, Ahia si Ghera, care i-a stramutat, a nascut pe Uza si pe Ahiud.
8 Şaharaim a avut copii în ţara Moabului, după ce a îndepărtat pe nevestele sale: Huşim şi Baara. 8 Lui Saharaim i s-au nascut copii in tara Moabitilor, dupa ce a dat drumul femeilor sale, Husim si Baara.
9 Cu nevasta sa Hodeş a avut pe: Iobab, Ţibia, Meşa, Malcam, 9 I s-au nascut din Hodesa, femeia sa: Iobab, Tibia, Mesa si Malcam;
10 Ieuţ, Şochia şi Mirma. Aceştia sunt fiii săi, capii de familie. 10 Ieut, Sachia si Mirma. Acestia sunt fiii lui, capi de familie.
11 Cu Huşim a avut pe: Abitub şi Elpaal. 11 Din Husim i s-au nascut Abitub si Elpaal.
12 Fiii lui Elpaal: Eber, Mişeam şi Şemer, care a zidit Ono, Lod şi satele lui. 12 Fiii lui Elpaal au fost: Eber, Miseam si Semed, care au zidit Ono si Lodul si cetatile ce tineau de el,
13 Beria şi Şema, care erau capi de familie între locuitorii Aialonului, au pus pe fugă pe locuitorii din Gat. 13 Precum si Beria si Sema. - Acestia au fost capii familiilor locuitorilor Aialonului; ei au alungat pe locuitorii din Gat. -
14 Ahio, Şaşac, Ieremot, 14 Ahio, Sasac, si Iremot;
15 Zebadia, Arad, Eder, 15 Zebadia, Arad si Eder;
16 Micael, Işfa şi Ioha erau fiii lui Beria. - 16 Micael, Ispa si Ioha, fiii lui Beria.
17 Zebadia, Meşulam, Hizchi, Eber, 17 Zecadia, Mesulam, Hizchi si Heber,
18 Işmerai, Izlia şi Iobab erau fiii lui Elpaal. - 18 Iesmere, Izliah si Iobab, fiii lui Elpaal.
19 Iachim, Zicri, Zabdi, 19 Iachim, Zicri si Zabdi,
20 Elienai, Ţiltai, Eliel, 20 Elienai, Tiltai si Eliel,
21 Adaia, Beraia şi Şimrat erau fiii lui Şimei. 21 Adaia, Beraia si Simrat, fiii lui Simei.
22 Işpan, Eber, Eliel, 22 Ispan, Eber si Eliel,
23 Abdon, Zicri, Hanan, 23 Abdon, Zicri si Hanan,
24 Hanania, Elam, Antotia, 24 Hanania, Elam si Antotia,
25 Ifdeia şi Penuel erau fiii lui Şaşac. - 25 Ifdia si Fanuil, fiii lui Sisac.
26 Şamşerai, Şeharia, Atalia, 26 Samserai, Seharia si Atalia,
27 Iaareşia, Elia şi Zicri erau fiii lui Ieroham. - 27 Iaaresia, Elia si Zicri, fiii lui Ieroham.
28 Aceştia sunt capi de familie, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim. 28 Acestea sunt capeteniile familiilor mai de seama ale neamului lor. Ei au locuit in Ierusalim.
29 Tatăl lui Gabaon locuia la Gabaon, şi numele nevestei lui era Maaca. 29 In Ghibeon a trait Ieguel, tatal Ghibeonitilor. Numele femeii lui a fost Maaca
30 Abdon era fiul său întâi născut, apoi Ţur, Chis, Baal, Nadab, 30 Si fiul lui, intaiul nascut, Abdon, dupa el Tur, Chis, Baal, Nadab, Ner,
31 Ghedor, Ahio şi Zecher. 31 Ghedeor, Ahio, Zecher si Miclot;
32 Miclot a născut pe Şimea. Şi ei locuiau tot la Ierusalim lângă fraţii lor, împreună cu fraţii lor. - 32 Lui Miclot i s-a nascut Simea. Si au trait ei impreuna cu fratii lor in Ierusalim.
33 Ner a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Şua, pe Abinadab şi pe Eşbaal. 33 Lui Ner i s-a nascut Chis; lui Chis i s-a nascut Saul; lui Saul i s-a nascut Ionatan, Melchisua, Aminadab si Esbaal.
34 Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica. 34 Fiul lui Ionatan a fost Meribaal; (Mefiboset); a avut de fiu pe Mica.
35 Fiii lui Mica: Piton, Melec, Taerea şi Ahaz. 35 Fiii lui Mica au fost: Piton, Melec, Tarea si Ahaz.
36 Ahaz a născut pe Iehoada; Iehoada a născut pe Alemet, Azmavet şi Zimri; Zimri a născut pe Moţa; 36 Lui Ahaz i s-a nascut Iehoada, lui Iehoada i s-a nascut Alemet, Asmavet si Zimri; lui Zimri i s-a nascut Mota;
37 Moţa a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Rafa; Eleasa a fost fiul acestuia; Aţel a fost fiul acestuia; 37 Lui Mota i s-a nascut Binea; Rafa, fiul lui; Eleasa, fiul lui; Atel, fiul lui.
38 Aţel a avut şase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan. Toţi aceştia erau fiii lui Aţel. - 38 Atel a avut sase feciori si iata numele lor: Azricam, Bocru, Ismael, Searia, Obadia si Hanan. Toti acestia sunt fiii lui Atel.
39 Fiii fratelui său Eşec: Ulam, întâiul lui născut, Ieus, al doilea, şi Elifelet, al treilea. 39 Fiii lui Esec, fratele sau, au fost: Ulam, intaiul sau nascut; al doilea, Ieus; al treilea Elifelet.
40 Fiii lui Ulam au fost oameni viteji care trăgeau cu arcul, şi au avut mulţi fii şi nepoţi, o sută cincizeci. Toţi aceştia sunt fiii lui Beniamin. 40 Fiii lui Ulam au fost oameni razboinici, tragatori din arc, avand multi copii si nepoti pana la o suta cincizeci. Toti acestia sunt din fiii lui Veniamin.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***