Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

1 Cronici 7

1 Fiii lui Isahar: Tola, Pua, Iaşub şi Şimron, patru. 1 Fiii lui Isahar au fost patru: Tola, Pua, Iasub si Simron.
2 Fiii lui Tola: Uzi, Refaia, Ieriel, Iahmai, Ibsam şi Samuel, căpeteniile caselor părinţilor lor, anume ai lui Tola, oameni viteji în neamul lor; pe vremea lui David numărul lor era de douăzeci şi două de mii şase sute. 2 Fiii lui Tola au fost: Uzi, Refaia, Ieriil, Iahmai, Ibsam si, Samuel; acestia sunt cei mai de seama in neamul lui Tola, oameni razboinici in neamul lor; numarul lor in zilele lui David era douazeci si doua de mii si sase sute.
3 Fiul lui Uzi: Izrahia. Fiii lui Izrahia: Micael, Obadia, Ioel, Işia, de toţi cinci căpetenii; 3 Fiul lui Uzi a fost Izrahia; iar fiii lui Izrahia au fost: Micael, Obadia, Ioil si Isia, de toti cinci. Toti acestia sunt capetenii.
4 aveau cu ei, după neamurile lor, după casele părinţilor lor, treizeci şi şase de mii de oameni, ostaşi înarmaţi pentru război, căci aveau multe neveste şi fii. 4 Ei, dupa familiile lor si dupa neamurile lor, aveau ostire de treizeci si sase de mii de oameni, pentru ca ei au avut multe femei si multi copii.
5 Fraţii lor, după toate familiile lui Isahar, oameni viteji, erau de toţi optzeci şi şapte de mii, scrişi în spiţele de neam. 5 Iar fratii lor, in toate neamurile lui Isahar, aveau oameni de lupta optzeci si sapte de mii, inscrisi in tablitele cele cu spita neamului.
6 Fiii lui Beniamin: Bela, Becher şi Iediael, trei. 6 Veniamin a avut trei: pe Bela, Becher si Iediael (Asbel).
7 Fiii lui Bela: Eţbon, Uzi, Uziel, Ierimot şi Iri, cinci căpetenii ai caselor părinţilor lor, oameni viteji şi scrişi în spiţele de neam, în număr de douăzeci şi două de mii treizeci şi patru. - 7 Fiii lui Bela au fost cinci: Etbon, Uzi, Uziel, Ierimot si Iri, toti capetenii de familii, oameni razboinici. In tablitele cu spita neamului sunt inscrisi douazeci si doua de mii treizeci si patru.
8 Fiii lui Becher: Zemira, Ioaş, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot şi Alamet; toţi aceştia erau fii ai lui Becher 8 Fiii lui Becher au fost: Zemira, Ioas, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot si Alemet; toti acestia sunt fiii lui Becher.
9 şi scrişi în spiţele de neam după neamurile lor, drept căpetenii ale caselor părinţilor lor, oameni viteji, în număr de douăzeci de mii două sute. - 9 In tablitele cu spita neamului sunt inscrisi din acestia, dupa familiile si dupa neamurile lor, oameni razboinici douazeci de mii si doua sute.
10 Fiul lui Iediael: Bilhan. Fiii lui Bilhan: Ieuş, Beniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarsis şi Ahişahar; 10 Fiul lui Iediael (Asbel) a fost Bilhan. Fiii lui Bilhan au fost: Ieus, Veniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarsis si Ahisahar.
11 toţi aceştia erau fii ai lui Iediael, căpetenii ale caselor părinţilor lor, oameni viteji, în număr de şaptesprezece mii două sute, în stare să poarte armele şi să meargă la război. 11 Toti acesti fii ai lui Iediael (Asbel), au fost capi de familie, oameni razboinici; saptesprezece mii si doua sute erau in stare de a iesi la razboi.
12 Şupim şi Hupim, fiii lui Ir; Huşim, fiul lui Aher. 12 Supim si Hupim erau fiii lui Ir, iar Husim era fiul lui Aher.
13 Fiii lui Neftali: Iahţiel, Guni, Ieţer şi Şalum, fiii Bilhei. 13 Fiii lui Neftali au fost: Iahtiel, Guni, Ieter si Salum (Silem), copiii Bilhei.
14 Fiii lui Manase: Asriel, pe care l-a născut ţiitoarea sa siriană; ea a născut pe Machir, tatăl lui Galaad. 14 Fiii lui Manase au fost: Asriel, pe care l-a nascut concubina sa arameana; tot aceasta a nascut pe Machir, tatal lui Galaad.
15 Machir a luat de nevastă pe sora lui Hupim şi Şupim. Numele surorii lui era Maaca. Numele celui de al doilea fiu era Ţelofhad; şi Ţelofhad a avut fete. 15 Machir si-a luat de femeie pe sora lui Hupim si a lui Supim, al carei nume era Maaca. Numele fiului al doilea a fost Salfaad. Salfaad a avut numai fete.
16 Maaca, nevasta lui Machir, a născut un fiu şi i-a pus numele Pereş; numele fratelui său era Şereş, şi fiii săi erau Ulam şi Rechem. 16 Maaca, femeia lui Machir, a nascut un fiu si i-a pus numele Peres, iar numele fratelui lui era Seres. Fiii acestuia au fost Ulam si Rechem.
17 Fiul lui Ulam: Bedan. Aceştia sunt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase. 17 Fiul lui Ulam a fost Bedan. Acestia sunt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase.
18 Sora sa, Hamolechet, a născut pe Işhod, pe Abiezer şi pe Mahla. 18 Sora sa, Molechet, a nascut pe Ishod, pe Abiezer si pe Mahla.
19 Fiii lui Şemida erau: Ahian, Sihem, Lichi şi Aniam. 19 Fiii lui Semida au fost: Ahian, Sechem, Lichi si Aniam.
20 Fiii lui Efraim: Şutelah; Bered, fiul său; Tahat, fiul său; Eleada, fiul său; Tahat, fiul său; 20 Fiii lui Efraim au fost: Sutelah, Bered, fiul lui; Tahat, fiul lui; Eleadah, fiul lui si Tahat, fiul lui;
21 Zabad, fiul său; Şutelah, fiul său; Ezer şi Elead. Oamenii din Gat, născuţi în ţară, i-au omorât, pentru că se coborâseră să le ia turmele. 21 Zabad, fiul lui; Sutelah, fiul lui; Ezer si Elead. Pe acestia i-au ucis locuitorii din Gat, bastinasii jarii aceleia, pentru ca ei se dusesera sa le apuce turmele lor.
22 Efraim, tatăl lor, s-a jelit multă vreme, şi fraţii săi au venit să-l mângâie. 22 Dupa ei a plans Efraim, tatal lor, zile multe si au venit fratii lui sa-l mangaie.
23 Apoi a intrat la nevasta sa, şi ea a zămislit şi a născut un fiu; el i-a pus numele Beria pentru că nenorocirea era în casă. 23 Apoi a intrat el la femeia sa si ea a zamislit si a nascut un fiu si el i-a pus numele Beria, pentru ca nenorocirea se atinsese de casa lui.
24 A avut ca fiică pe Şeera, care a zidit Bet-Horonul de jos şi Bet-Horonul de sus, şi pe Uzen-Şeera. 24 Si a avut el si o fata: Seera. Aceasta a zidit Bethoronul de jos si de sus si Uzen-Seera.
25 Refah, fiul său, şi Reşef; Telah, fiul său; Tahan, fiul său; 25 Refah, fiul sau, si Resef, fiul sau; Telah, fiul sau, si Tahan, fiul sau.
26 Laedan, fiul său; Amihud, fiul său; Elişama, fiul său; 26 Ladan, fiul sau; Amiud, fiul sau, si Elisama, fiul sau.
27 Nun, fiul său; Iosua, fiul său. 27 Non, fiul sau; Iosua, fiul sau.
28 Ei aveau în stăpânire şi ca locuinţă Betelul cu satele lui; la răsărit: Naaran; la apus: Ghezer cu satele lui, Sihemul cu satele lui, până la Gaza cu satele ei. 28 Mosiile lor si locurile lor de locuit au fost: Betelul si cetatile care tineau de el, spre rasarit Naaranul, spre apus Ghezerul si cetatile care tineau de el; Sichemul si cetatile care tineau de el pana la Gaza si cetatile ce tineau de aceasta.
29 Fiii lui Manase stăpâneau Bet-Şeanul cu satele lui, Taanacul cu satele lui, Meghidoul cu satele lui, Dorul cu satele lui. În aceste cetăţi au locuit fiii lui Iosif, fiul lui Israel. 29 Iar din partea fiilor lui Manase: Bet-Seanul si cetatile ce tineau de el, Taanacul si cetatile ce tineau de el, Meghidonul si cetatile ce tineau de el, Dorul si cetatile ce tineau de el. in ele locuiau fiii lui Iosif, fiul lui Israel.
30 Fiii lui Aşer: Imna, Işva, Işvi şi Beria; şi Serah, sora lor. 30 Fiii lui Aser erau: Imna, Isva, Isvi si Beria si sora lor Serah.
31 Fiii lui Beria: Eber şi Malchiel. 31 Fiii lui Beria au fost: Heber si Malchiel. Acesta e tatal lui Birzait.
32 Malchiel a fost tatăl lui Birzavit. Şi Eber a născut pe Iaflet, pe Şomer şi pe Hotam, şi pe sora lor Şua. - 32 Heber a avut fii pe Iaflet, Semer si Hotam si pe sora lor Sua.
33 Fiii lui Iaflet: Pasac, Bimhal şi Aşvat. Aceştia sunt fiii lui Iaflet. - 33 Fiii lui Iaflet au fost: Pasac, Bimhal si Asvat. Acestia sunt fiii lui Iaflet.
34 Fiii lui Şamer: Ahi, Rohega, Huba şi Aram. - 34 Fiii lui Semer au fost: Ahi, Rohga, Huba si Aram.
35 Fiii lui Helem, fratele său: Ţofah, Imna, Şeleş şi Amal. 35 Fiii lui Helem, fratele lui, au fost: Tofah, Imna, Seles si Amal.
36 Fiii lui Ţofah: Suah, Harnefer, Şual, Beri, Imra, 36 Fiii lui Tofah au fost: Suah, Harnefer, Sual, Beri, Imra,
37 Beţer, Hod, Şama, Şilşa, Itran şi Beera. 37 Beter, Hod, Sama, Silsa, Itran si Beera.
38 Fiii lui Ieter: Iefune, Pispa şi Ara. - 38 Fiii lui Ieter au fost: Iefune, Pispa si Ara.
39 Fiii lui Ula: Arah, Haniel şi Riţia. - 39 Fiii nascuti din Ula au fost: Arah, Haniel si Ritia.
40 Toţi aceştia erau fiii lui Aşer, căpeteniile caselor părinţilor lor, oameni aleşi şi viteji, căpeteniile domnilor, scrişi în număr de douăzeci şi şase de mii de oameni, în stare să poarte armele şi să meargă la război. 40 Toti acestia sunt fiii lui Aser, capi de familie, oameni alesi, razboinici, capetenii de mana intai. In tablitele lor cu spita neamului sunt inscrisi in ostire pentru razboi un numar de douazeci si sase de mii de oameni.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***