Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

1 Cronici 4

1 Fiii lui Iuda: Pereţ, Heţron, Carmi, Hur şi Şobal. 1 Fiii lui Iuda au fost: Fares, Hetron, Carmi, Hur si Sobal.
2 Reaia, fiul lui Şobal, a născut pe Iahat; Iahat a născut pe Ahumai şi Lahad. Acestea sunt familiile ţoreatiţilor. 2 Reaia, fiul lui Sobal, a avut fiu pe Iahat; lui Iahat i s-a nascut Ahumai si Lahad. Din el se trag familiile Toreenilor.
3 Iată urmaşii tatălui lui Etam: Izreel, Işma şi Idbaş; numele surorii lor era Haţelelponi. 3 Fiii lui Etam sunt: Izreel, Isma si Idbas, si sora lor cu numele Hatlelponi.
4 Penuel era tatăl lui Ghedor, şi Ezer tatăl lui Huşa. Aceştia sunt fiii lui Hur, întâiul născut al Efratei, tatăl lui Betleem. 4 Panuel, tatal lui Ghedor si Ezer, tatal lui Husa sunt fiii lui Hur, intaiul nascut din Efrata si tatal lui Betleem.
5 Aşhur, tatăl lui Tecoa, a avut două neveste, Helea şi Naara. 5 Ashur, tatal lui Tecoa, a avut doua femei: pe Helea si Naara.
6 Naara i-a născut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni şi pe Ahaştari: aceştia sunt fiii Naarei. 6 Naara i-a nascut pe Ahuzam, Hefer, Temni si Ahastari. Acestia sunt fiii Naarei.
7 Fiii Heleii: Ţeret, Ţohar şi Etnan. 7 Iar fiii Helei sunt: Teret, Tohar Etna si Cot.
8 Coţ a născut pe Anub şi Haţobeba, şi familiile lui Aharhel, fiul lui Harum. 8 Lui Cot i s-au nascut: Anub, Tobeba, Iahet si familiile lui Aharhel, fiul lui Harum.
9 Iaebeţ era mai cu vază decât fraţii săi; mama sa i-a pus numele Iaebeţ zicând: "Pentru că l-am născut cu durere." 9 Iabet a fost mai insemnat decat fratii sai. Mama lui i-a dat numele de Iabet, zicand: "Cu durere l-am nascut".
10 Iaebeţ a chemat pe Dumnezeul lui Israel şi a zis: "Dacă mă vei binecuvânta şi-mi vei întinde hotarele, dacă mâna Ta va fi cu mine şi dacă mă vei feri de nenorocire, aşa încât să nu fiu în suferinţă!…" Şi Dumnezeu i-a dat ce ceruse. 10 Si a strigat Iabet catre Dumnezeul lui Israel si a zis: "O, de m-ai binecuvanta Tu cu binecuvantare, de ai largi hotarele mele si de ar fi mana Ta cu mine, pazindu-ma de rele, ca sa nu fiu omorat!..." Atunci Dumnezeu i-a trimis ceea ce a dorit el.
11 Chelub, fratele lui Şuha, a născut pe Mechir, care a fost tatăl lui Eşton. 11 Si lui Chelub, fratele lui Suha, i s-a nascut Mehir. Acesta e tatal lui Eston.
12 Eşton a născut casa lui Rafa, Paseah şi Techina, tatăl cetăţii lui Nahaş. Aceştia sunt bărbaţii de la Reca. 12 Lui Eston i s-au nascut Bet-Rafa, Paseah si Techina, tatal cetatii Nahas; acestia sunt locuitorii din Recab.
13 Fiii lui Chenaz: Otniel şi Seraia. Fiul lui Otniel: Hatat. 13 Fiii lui Chenaz sunt Otniel si Seraia. Fiii lui Otniel au fost Hatat si Meonotai.
14 Meonotai a născut pe Ofra. Seraia a născut pe Ioab, tatăl văii lucrătorilor; căci erau lucrători. 14 Lui Meonotai i s-a nascut Ofra. Lui Seraia i s-a nascut Ioab, stramosul lui Gheharasim, numiti asa pentru ca ei erau dulgheri.
15 Fiii lui Caleb, fiul lui Iefune: Iru, Ela şi Naam, şi fiii lui Ela, şi Chenaz. 15 Fiii lui Caleb, fiul lui Iefoni, au fost: Ir, Ela si Naam. Fiul lui Ela a fost Chenaz.
16 Fiii lui Iehaleleel: Zif, Zifa, Tiria şi Asareel. 16 Fiii lui Iehaleleel au fost: Zif, Zifa, Tiria si Asareel.
17 Fiii lui Ezra: Ieter, Mered, Efer şi Ialon. Nevasta lui Mered a născut pe Miriam, pe Şamai şi pe Işbah, tatăl lui Eştemoa. 17 Fiii lui Ezra sunt: Ieter, Mered, Efer si Ialon; iar lui Ieter i s-au nascut Miriam, Samai si Isbah, tatal lui Estemoa.
18 Nevasta sa, iudaica, a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Eber, tatăl lui Soco, şi pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah. Aceştia sunt fiii Bitiei, fata lui faraon, pe care a luat-o Mered de nevastă. 18 Femeia acestuia, Iehudia, a nascut pe Iered, tatal lui Ghedor, pe Heber, tatal lui Soco, si pe Iecutiel, tatal lui Zanoah. Acestia sunt fiii Bitiei, fata lui Faraon, pe care a luat-o Mered.
19 Fiii nevestei lui Hodia, sora lui Naham; tatăl lui Chehila, garmitul, şi Eştemoa, maacatitul. 19 Fiii femeii acestuia, Hodia, sora lui Naham, tatal Cheilei, sunt: Garmi si Estemoa Maacateanul.
20 Fiii lui Simon: Amnon, Rina, Ben-Hanan şi Tilon. Fiii lui Işei: Zohet şi Ben-Zohet. 20 Fiii lui Simeon sunt: Amnon, Rina, Benhanan si Tilon. Fiii lui Isi sunt Zohet si Benzohet.
21 Fiii lui Şela, fiul lui Iuda: Er, tatăl lui Leca, Laeda, tatăl lui Mareşa, şi familiile casei unde se lucrează pânza, din casa lui Aşbea, 21 Fiii lui Sela, fiul lui Iuda, sunt: Er, tatal lui Leca, Laeda, tatal lui Maresa, si familiile din casa lui Asbeia, care lucrau visonul,
22 şi Iochim, şi oamenii lui Cozeba, şi Ioas şi Saraf, care au stăpânit asupra Moabului, şi Iaşubi-Lehem. Aceste lucruri sunt vechi. 22 Iochim si locuitorii din Cozeba; Ioas si Saraf, care au stapanit asupra Moabului si Iasubi-Lehem. Dar acestea sunt intamplari mai vechi.
23 Ei erau olari şi locuiau în livezi şi în lunci; locuiau acolo lângă împărat şi lucrau pentru el. 23 Acestia erau olari si traiau la gradini si la livezi si prin cetati; ei traiau acolo la rege ca sa-i lucreze lui.
24 Fiii lui Simeon: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul. 24 Fiii lui Simeon au fost: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah si Saul.
25 Fiul lui Saul: Şalum; Mibsam, fiul său; Mişma, fiul său. 25 Fiul lui Saul a fost Salum, fiul acestuia a fost Mibsam, iar al acestuia a fost Misma.
26 Fiii lui Mişma: Hamuel, fiul său. Zacur, fiul său; Şimei, fiul său. 26 Fiii lui Misma au fost: Hamuel, fiul lui; fiul acestuia a fost Zacur, iar al acestuia a fost Simei.
27 Şimei a avut şaisprezece fii şi şase fiice. Fraţii săi n-au avut mulţi fii. Şi toate familiile lor nu s-au înmulţit atât cât fiii lui Iuda. 27 Simei a avut saisprezece fii si sase fete, iar fratii lui au avut putini copii si tot neamul lor n-a fost asa de numeros ca neamul fiilor lui Iuda.
28 Ei locuiau la Beer-Şeba, la Molada, la Haţar-Şual, 28 Ei traiau in Beer-Seba, Molada si Hatar-Sual,
29 la Bilha, la Eţem, la Tolad, 29 In Bilha, Etem, Tolad,
30 la Betuel, la Horma, la Ţiclag, 30 Betuel, Horma, Ticlag,
31 la Bet-Marcabot, la Haţar-Susim, la Bet-Birei şi la Şaaraim. Acestea au fost cetăţile lor, până la domnia lui David, 31 In Bet-Marcabot, Hatar-Susim, Bet-Birei si Saaraim. Iata cetatile lor dinainte de domnia lui David cu satele lor.
32 şi satele lor. Ei mai aveau şi Etam, Ain, Rimon, Tochen şi Aşan, cinci cetăţi; 32 Si mai aveau: Etam, Ain, Rimon, Tochen si Asan, cinci cetati,
33 şi toate satele din împrejurimile acestor cetăţi, până la Baal. Iată locuinţele lor şi spiţa neamului lor. 33 Cu toate satele lor, care se aflau imprejurul acestor cetati pana la Baal. Iata locurile lor de locuinta si spita neamului lor:
34 Meşobab; Iamlec; Ioşa, fiul lui Amaţia; 34 Mesobab, Iamlec si Iosa, fiul lui Amasia
35 Ioel, Iehu, fiul lui Ioşibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel; 35 Ioil si Iehu, fiul lui Iosibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel;
36 Elioenai, Iaacoba, Ieşohaia, Asaia, Adiel, Iesimiel, Benaia; 36 Elioenai, Iaacoba, Iesohaia, Asaia, Adiel, Iesimiel, Benaia,
37 Ziza, fiul lui Şifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Şimri, fiul lui Şemaia. 37 Ziza, fiul lui Sifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Simri, fiul lui Semaia.
38 Aceştia, numiţi pe nume, erau domni în familiile lor, şi casele lor părinteşti au crescut mult. 38 Acesti numiti mai sus au fost capetenii neamurilor lor, iar casa tatalui lor s-a impartit in multe ramuri.
39 Ei s-au dus înspre Ghedor până la răsăritul văii, să caute păşune pentru turmele lor. 39 Ei s-au intins pana in partea Gherarei si pana in partea de rasarit a vaii Gai, ca sa gaseasca pasuni pentru turmele lor;
40 Au găsit păşuni grase şi bune şi o ţară întinsă, liniştită şi paşnică, fiindcă cei ce o locuiau mai înainte se coborau din Ham. 40 Si au gasit pasuni grase si bune si pamant larg, linistit si lipsit de primejdii, pentru ca inainte de ei au trait acolo numai putini Hamiti.
41 Oamenii aceştia, scrişi pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, împăratul lui Iuda; au sfărâmat corturile lor şi pe maoniţi, care se aflau acolo, i-au nimicit cu desăvârşire până în ziua de azi şi s-au aşezat în locul lor, căci acolo erau păşuni pentru turmele lor. 41 si au venit acestia, care sunt scrisi pe nume, in zilele lui Iezechia, regele Iudei, si au batut pe nomazi si pe cei asezati, care se aflau acolo si i-au nimicit pentru totdeauna si s-au asezat in locul lor, caci acolo se aflau pasuni pentru turmele lor.
42 Şi dintre fiii lui Simeon s-au dus la muntele Seir, în număr de cinci sute de oameni. Aveau în frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia şi Uziel, fiii lui Işei. 42 Dar din ei, din fiii lui Simeon, s-au dus catre muntele Seir cinci sute de oameni, in frunte cu Pelatia, Nearia, Refaia si Uziel, fiii lui Isei,
43 Au bătut rămăşiţa de amaleciţi care scăpase cu viaţă şi s-au aşezat acolo până în ziua de azi. 43 Si au batut ramasita de Amaleciti, ce se mai gasea acolo, si traiesc acolo pana in ziua de astazi.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***